ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZMIANY W PODATKACH NA 2010 ROK


KRYWAN T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2010, wydanie

cena netto: 37.00 Twoja cena  35,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszło w życie wiele zmian w przepisach podatkowych, najważniejsze dotyczą podatku VAT. Dokonano całkowitej nowelizacji przepisów o miejscu świadczenia usług:
w większości przypadków świadczenie usług przez polskich podatników na rzecz podatników zagranicznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, zaś zakupy usług od podatników zagranicznych dokonywane przez polskich podatników stanowią dla nich import usług. Zmieniono także zasady powstawania obowiązku podatkowego przy imporcie usług, zasady składania informacji podsumowujących VAT-UE, podwyższono do 100 000 zł limit zwolnienia podmiotowego. Zmianom, choć w mniejszym stopniu, objęły również przepisy innych ustaw podatkowych, w tym ustaw o podatku dochodowym.

Autor powołuje się na liczne przykłady, nawiązuje do treści przepisów poprzednio obowiązujących (o ile takowe istniały), dokonuje uzasadnienia zmian oraz, co szczególnie istotne, wskazuje ich praktyczne konsekwencje. Publikację kończą przykładowe pytania
i odpowiedzi na temat nowych przepisów.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Przepisy nowelizujące

Rozdział 1. Zmiany w podatku od towarów i usług

1. Nowe przepisy o miejscu świadczenia usług

   1.1. Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników

      1.1.1. Pojęcie podatnika

      1.1.2. Zasada ogólna

      1.1.3. Usługi świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika

      1.1.4. Usługi świadczone dla usługobiorcy nieposiadającego siedziby, stałego miejsca zamieszkania ani stałego miejsca prowadzenia działalności

      1.1.5. Usługi świadczone na rzecz podatników, gdy usługi te przeznaczone są na cele osobiste podatnika oraz osób z nim związanych

      1.1.6. Usługi związane z nieruchomościami

      1.1.7. Miejsce świadczenia usług transportu pasażerów

      1.1.8. Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych

      1.1.9. Miejsce świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu

      1.1.10. Miejsce świadczenia usług turystyki

      1.1.11. Miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług

   1.2. Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

      1.2.1. Zasada ogólna

      1.2.2. Usługi świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy

      1.2.3. Usługi świadczone przez usługodawcę nieposiadającego siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego  miejsca prowadzenia działalności

      1.2.4. Usługi pośredników

      1.2.5. Usługi związane z nieruchomościami

      1.2.6. Miejsce świadczenia usług transportu oraz usług spedycyjnych

      1.2.7. Usługi pomocnicze do usług transportowych, wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym

      1.2.8. Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych

      1.2.9. Miejsce świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu

      1.2.10. Miejsce świadczenia usług elektronicznych dla konsumentów ze Wspólnoty przez podatników spoza Wspólnoty

      1.2.11. Miejsce świadczenia usług niematerialnych dla konsumentów spoza Wspólnoty

      1.2.12. Usługi telekomunikacyjne i nadawcze świadczone dla konsumentów ze Wspólnoty przez podatników spoza Wspólnoty

      1.2.13. Miejsce świadczenia usług turystyki

      1.2.14. Miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług

2. Zmiany dotyczące importu usług

   2.1. Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego przy imporcie usług

   2.2. Kurs przeliczeniowy stosowany przy imporcie usług, dla którego obowiązek podatkowy powstaje na nowych zasadach

   2.3. Pozostałe zmiany w przepisach dotyczących importu usług

3. Obowiązek rejestracji VAT UE podatników nabywających i świadczących niektóre usługi

4. Zmiany w przepisach dotyczących informacji podsumowujących VAT-UE

   4.1. Czynności wykazywane w informacjach podsumowujących VAT-UE

   4.2. Częstotliwość składania informacji podsumowujących VAT-UE

5. Nowe zasady, na jakich zwrot podatku VAT przysługuje podatnikom zagranicznym

   5.1. Podmioty uprawnione do wnioskowania o zwrot podatku

   5.2. Podatek podlegający zwrotowi

   5.3. Wnioski o zwrot składane przez podmioty uprawnione z państw członkowskich

   5.4. Wnioski o zwrot składane przez podmioty uprawnione z państw trzecich

   5.5. Terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku

   5.6. Korekta kwoty podatku do zwrotu

6. Zmiana limitu zwolnienia podmiotowego

   6.1. Zwolnienie podmiotowe w 2010 r.

   6.2. Zwolnienie podmiotowe w 2011 r.

7. Zmiana przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

8. Zmiana momentu rozliczania większości usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski

9. Pozostałe zmiany w ustawie o VAT

10. Zmiany w przepisach wykonawczych

   10.1. Nowe rozporządzenie wykonawcze

      10.1.1. Szczególny termin powstawania obowiązku podatkowego w przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie

      10.1.2. Szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia niektórych usług transportu międzynarodowego

      10.1.3. Czynności opodatkowane obniżonymi stawkami tylko do końca 2010 r.

      10.1.4. Zmiany w przepisach określających stosowanie stawki 0%

      10.1.5. Zmiany w zwolnieniach od podatku

   10.2. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących

   10.3. Zmiany w rozporządzeniu o fakturach

   10.4. Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku podatnikom zagranicznym

   10.5. Rozporządzenie w sprawie składania wniosków o zwrot podatku w innych państwach członkowskich

   10.6. Nowe wzory deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących

   10.7. Nowe wzory formularzy związanych z rejestracją VAT

   10.8. Zmiany w rozporządzeniu określającym stosowanie obniżonej stawki 7% w imporcie towarów

Rozdział 2. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych

2. Przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

3. Wyłączenie dodatkowej opłaty produktowej jako kosztu uzyskania przychodów

4. Przesunięcie terminu wprowadzenia zmian w zasadach opłacania ostatnich zaliczek od przychodów z najmu i działalności gospodarczej

5. Zeznania, które mogą być składane przez internet na uproszczonych zasadach

Rozdział 3. Zmiany w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym

1. Jednolita stawka 8,5% na przychody z najmu i dzierżawy

2. Stawka ryczałtu dla przychodów z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej

3. Odpowiednie stosowanie niektórych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdział 4. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Nowe zwolnienia podmiotowe

2. Nowe zwolnienia przedmiotowe

3. Zmiany związane z wprowadzeniem nowej ustawy o finansach publicznych

4. Wyłączenie dodatkowej opłaty produktowej jako kosztu uzyskania przychodów

5. Przesunięcie terminu zmiany zasad we wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy za grudzień

Rozdział 5. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Rozdział 6. Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej


Rozdział 7. Zmiany w podatkach w pytaniach i odpowiedziach

1. Miejsce świadczenia usług transportu drogowego towarów

2. Zakup usługi przeprowadzania odbiorów technicznych od zagranicznego kontrahenta

3. Zakupy usług na ruchomym majątku rzeczowym

4. Korzystanie z usług podwykonawców przy świadczeniu usług budowlanych

5. Świadczenie usług pośrednictwa

6. Świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym

7. Zakup usługi licencji od podatnika zagranicznego

8. Zakupy usług noclegowych i gastronomicznych za granicą

9. Świadczenie usług serwisowych dla firmy zagranicznej

10. Konsekwencje wyboru zwolnienia podmiotowego przez podatnika będącego dotychczas podatnikiem VAT czynnym


134 strony, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024