ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODRĘCZNIK


KUCZYŃSKA-CESARZ A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 28.00 Twoja cena  26,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Obecne wydanie stanowi wznowienie podręcznika Zasady rachunkowości z 2001 r.

Aktualna wersja łączy teorię zasad rachunkowości z praktycznym jej wykorzystaniem. Rozważania w podręczniku uwzględniają wymogi znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, bieżących ustaw podatkowych.

Podręcznik skierowany jest do uczniów rozpoczynających naukę z zakresu zasad i metod prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych. Zawiera podstawowe informacje dotyczące: urządzeń księgowych umożliwiających rejestrację zmian w zasobach majątkowych i kapitałach jednostek, sprawozdań finansowych i sposobów ich sporządzania, wyceny aktywów i pasywów oraz interpretację przepisów finansowych, według których prowadzona jest rachunkowość w Polsce.


Anna Kuczyńska-Cesarz - magister ekonomii, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie przedmiotów ekonomicznych. Wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych jednostek gospodarczych. Od 1985 r. nauczyciel rachunkowości w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie (zastępca dyrektora), starszy wykładowca w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Autorka przewodników metodycznych z zasad rachunkowości i rachunkowości, licznych artykułów o tematyce finansowo-księgowej oraz podręczników, które funkcjonują na rynku od 1995 r., w tym: Zasady rachunkowości, Zbiór zadań z zasad rachunkowości, Rachunkowość część I i II.


Spis treści:

Od autora

Rozdział 1. Ogólne zasady rachunkowości


1.1. Jednostki gospodarcze i ich uwarunkowania w gospodarce polskiej
1.2. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości
Zapamiętaj!
A. Wykonaj to sam!

Rozdział 2. Zasoby majątkowe, kapitały i zobowiązania jednostek gospodarczych

2.1. Zasoby majątkowe – aktywa
Zapamiętaj!
B. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

2.2. Kapitały i zobowiązania – pasywa

Zapamiętaj!
C. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 3. Bilans

Zapamiętaj!
D. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

4.1. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych
4.2. Typy operacji gospodarczych – operacje bilansowe
Zapamiętaj!
E. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 5. Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych

5.1. Pojęcie konta księgowego i jego elementy
5.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
5.3. Otwieranie i zamykanie kont
5.4. Zasada podwójnego zapisu
5.5. Zestawienie obrotów i sald
5.6. Bilans końcowy
5.7. Zasady poprawiania błędów księgowych
5.8. Księgi rachunkowe
5.9. Zakładowy plan kont
Zapamiętaj!
F. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 6. Dzielenie i łączenie kont

6.1. Podzielność pozioma (poziomy podział) kont
6.2. Podzielność pionowa (pionowy podział) kont
6.3. Łączenie kont
Zapamiętaj!
G. Wykonaj to sam!

Rozdział 7. Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych

7.1. Uzasadnienie prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
7.2. Zasady ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych
7.3. Uzasadnianie zapisów na kontach ksiąg pomocniczych z zapisami księgi głównej
Zapamiętaj!
H. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 8. Dokumentacja księgowa

8.1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja dokumentów księgowych
8.2. Przygotowanie dokumentów do księgowania
8.3. Przechowywanie dokumentów
Zapamiętaj!
I. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 9. Funkcjonowanie kont niebilansowych i wynik finansowy

9.1. Pojęcie i zadania kont niebilansowych
9.2. Zasada ustalania wyniku finansowego

9.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
   9.3.1. Ewidencja zużycia materiałów i energii
   9.3.2. Ewidencja amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   9.3.3. Ewidencja usług obcych
   9.3.4. Ewidencja pozostałych kosztów
   9.3.5. Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS
   9.3.6. Ewidencja podatków i opłat
9.4. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
9.5. Ewidencja kosztów równolegle w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
9.6. Ewidencja sprzedaży w jednostce produkcyjnej
9.7. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
9.8. Przychody i koszty finansowe
9.9. straty i zyski nadzwyczajne
9.10. Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego
9.11. Funkcjonowanie konta „Wynik finansowy”
9.12. Przykład całościowy „Od bilansu do bilansu”
Zapamiętaj!
J. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

Rozdział 10. Techniczne formy rachunkowości

10.1. Formy i techniki księgowości stosowane w Polsce
Zapamiętaj!
K. Wykonaj to sam!


Rozdział 11. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych

Zapamiętaj!
L. Wykonaj to sam!

Bibliografia

Wykaz załączników zamieszczonych w publikacji

Wykonaj to sam! – rozwiązania ćwiczeń

Zadania do wykonania - odpowiedzi


215 stron, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024