ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE STUDIUM SOCJOLOGICZNE


ROSTEK D.M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 53.00 Twoja cena  50,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce ukazano sytuację związków lesb?ek i gejów. Potraktowano je jako formy życia rodzinnego, których funkcjonowanie łączy się z przemianami współczesnych społeczeństw, przede wszystkim rozpowszechnieniem się indywidualizmu, związanego z kolei z pojawie­niem się specy?cznego wzorca osobowości nowoczesnej, konieczności dokonywania wybo­rów, przemian intymności, ryzyka oraz rozwoju technologicznego.

Spojrzenie na homoseksualne związki partnerskie jako na formy życia rodzinnego to stosun­kowo nowa perspektywa socjologiczna. Wiąże się ona z procesami dostosowywania de?nicji, koncepcji i orientacji naukowych do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, zainteresowanie zachodnich socjologów procesami konstruowania i funkcjonowania związków homoseksualnych ciągle rośnie. Wyłonił się nowy dyskurs wykraczający poza traktowanie homoseksualizmu w kontekście seksualności i tożsamości, a obejmujący intymność, relacje, związki, homoseksualne rodzi­cielstwo czy prawa partnerskie i małżeńskie. Przemiany sytuacji osób homoseksualnych we współczesnych społeczeństwach obejmują zarówno procesy wzrostu akceptacji społecznej dla związków jednopłciowych, jak i coraz większe możliwości ich prawnej legalizacji. Książka jest interesującą, wstępną eksploracją obszaru związanego z współczesnymi przemianami życia rodzinnego, tworzącymi nowe normy, role i struktury społeczne.


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Alternatywne formy życia rodzinnego w społeczeństwie nowoczesnym

1. Nowoczesność i jej wpływ na przemiany życia rodzinnego
2. Współczesne modele alternatywne wobec rodziny tradycyjnej
3. Związki homoseksualne jako wyzwanie dla socjologicznych definicji małżeństwa i rodziny

Rozdział 2. Procesy instytucjonalizacji społecznej związków jednopłciowych

1. Legalizacja partnerstw i małżeństw homoseksualnych na świecie
   1.1. Rozwój ruchu gejowsko-lesbijskiego jako proces prowadzący do legalizacji związków jednopłciowych
   1.2. Historia i specyfika prawnego uznania związków jednopłciowych
   1.3. Argumenty za i przeciw legalizacji obecne w dyskursach publicznych społeczeństw zachodnich
2. Związki jednopłciowe w Polsce
   2.1. Proces emancypacji polskich gejów i lesbijek
   2.2. Krótka historia niezrealizowanych projektów prawnych
   2.3. Dyskurs publiczny na temat praw gejów i lesbijek
3. Podstawy społeczne wobec związków homoseksualnych oraz ich legalizacji

Rozdział 3. Związki homoseksualne w pespektywie socjologicznej

1. Socjologia a homoseksualizm – ewolucja podejścia naukowego
   1.1. Socjologia na Zachodzie
   1.2. Socjologia w Polsce
2. Metodologiczne problemy badań związków gejów i lesbijek
3. Podstawowe obszary badawcze
   3.1. Badania demograficzne
   3.2. Badania porównawcze związków homoseksualnych i heteroseksualnych
   3.3. Postawy wobec monogamii
   3.4. Podział ról w związkach jednopłciowych
   3.5. Rodziny wychowujące dzieci
   3.6. Problemy społecznego funkcjonowania i strategie adaptacyjne związków jednopłciowych

Rozdział 4. Rodzinne i społeczne aspekty funkcjonowania par jednopłciowych

1. Zagadnienia metodologiczne
2. Początki związku, czyli „Jak się poznaliście”?
3. Subiektywne oceny wartości związku
4. Relacje z rodziną
5. Relacje z sąsiadami
6. Relacje w pracy
7. Związki jednopłciowe a język – nazewnictwo dotyczące partnerów
8. Podział obowiązków domowych
9. Strategie finansowe
10. Tacy sami czy różni? Świadomość podobieństw i różnic między swoim związkiem
a związkami heteroseksualnymi
11. Spędzanie czasu wolnego i specyfika kręgów towarzyskich
12. Stosunek do legalizacji związku
13. Stosunek do rodzicielstwa oraz możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne
14. Wierność jako fundament relacji
15. Problemy i trudne sytuacje związków

Zakończenie

Bibliografia

232 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024