ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO WYMIAR POLITYCZNO-MILITARNY


BORNIO J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 88.89 Twoja cena  84,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego

Wymiar polityczno-militarny

Wydarzenia kryzysu ukraińskiego stanowiły dla wielu zaskoczenie. Inni natomiast, wieszcząc upadek „jednobiegunowej chwili”, interpretowali je jako konieczność wynikającą z odwiecznej rywalizacji mocarstw. Bez wątpienia jednak kryzys ukraiński przyczynił się do przeobrażenia status quo bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a zmianami tymi w znacznym stopniu została objęta również Polska. Autor poprzez chłodną analizę zakotwiczoną w teorii realizmu strukturalnego i opierającą się o założenia geopolityczne ukazuje, w jaki sposób wydarzenia zza naszej wschodniej granicy wpłynęły na bezpieczeństwo Polski.

Publikacja ta jest wnikliwą interpretacją polityki zagranicznej Polski kreowanej w obliczu kryzysu ukraińskiego, a także regionalnej gry interesów mocarstw. Od rewolucji Euromajdanu, poprzez aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy, aż do zamrożenia konfliktu autor przybliża czytelnikowi skomplikowany przebieg kryzysu, osadzając go w kontekście bezpieczeństwa Polski, wraz z rywalizacją zachodnio-rosyjską w tle.

Wykaz używanych skrótów
Wprowadzenie
Zarys problematyki
Przedmiot, cele i ramy czasowe badań
Hipotezy badawcze
Zarys podejścia teoretyczno-metodologicznego
Zawartość merytoryczna pracy
Przegląd literatury

Rozdział 1. Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego – rozważania teoretyczno-metodologiczne i definicyjne

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – zagadnienia definicyjne
1.2. Bezpieczeństwo narodowe i ewolucja jego postrzegania
1.3. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo międzynarodowe
1.4. Bezpieczeństwo w teorii stosunków międzynarodowych
1.4.1. Bezpieczeństwo w ujęciu paradygmatu realistycznego
1.4.2. Bezpieczeństwo w ujęciu paradygmatu liberalnego
1.4.3. Bezpieczeństwo w rozumieniu szkoły kopenhaskiej
1.5. Podejście badawcze – wskazanie i uzasadnienie wyboru paradygmatu poznawczego oraz formowanie modelu analitycznego
1.5.1. Wybór paradygmatu poznawczego
1.5.2. Formowanie modelu analitycznego – opracowanie struktury systemu
1.6. Kryzys ukraiński – kwestie definicyjne
1.6.1. Pojęcie kryzysu i jego zastosowanie do całości wydarzeń na Ukrainie
1.6.2. Konflikt rosyjsko-ukraiński jako wojna hybrydowa

Rozdział 2. Rozwój kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa Polski

2.1. Zarys relacji polsko-ukraińskich
2.1.1. Relacje polsko-ukraińskie w latach 1991–2004
2.1.2. Lata 2004–2013: od Pomarańczowej Rewolucji do Euromajdanu
2.1.3. Ukraina w systemie bezpieczeństwa regionalnego po 1991 roku
2.1.4.  Geopolityczne znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa narodowego Polski po 1991 roku
2.2. Kryzys ukraiński – faza polityczna
2.2.1. Geneza Euromajdanu 2013: uwarunkowania wewnątrzukraińskie i międzynarodowe
2.2.2. Proeuropejskie protesty
2.2.3. Antyrządowe wystąpienia
2.2.4. Zmiana władz na Ukrainie i kryzys w relacjach z Rosją
2.2.5. Faza kryzysu politycznego jako rywalizacja pomiędzy Zachodem a Rosją
2.3. Zaangażowanie Polski w fazie kryzysu politycznego
2.3.1. Wsparcie protestów
2.3.2. Międzynarodowe mediacje i misja Radosława Sikorskiego

Rozdział 3. Wojna hybrydowa jako drugi etap kryzysu ukraińskiego

3.1. Istota wojny hybrydowej w kontekście kryzysu ukraińskiego
3.1.1. Wojna hybrydowa w dokumentach strategicznych USA i NATO
3.1.2. Wojna hybrydowa a rosyjska kultura strategiczna
3.2. Reakcje Rosji na zmianę władz Ukrainy
3.2.1. „Operacja krymska” – wymiar wojskowy
3.2.2. „Legalizacja” aneksji półwyspu
3.3. Reakcje międzynarodowe. Aneksja Krymu jako przejaw rywalizacji Rosji z Zachodem

Rozdział 4. Destabilizacja wschodniej Ukrainy – separacja Donbasu i operacja antyterrorystyczna oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym

4.1. Przebieg wydarzeń kryzysu w okresie od marca do września 2014 r.
4.1.1.  Międzynarodowe reakcje na kryzys w okresie od marca do czerwca 2014 r.
4.1.2.  Ustanowienie „formatu normandzkiego” i przebieg wydarzeń okołokryzysowych do końca sierpnia 2014 r.
4.2. Eskalacja konfliktu na wschodzie i porozumienia mińskie
4.2.1. Pierwsze porozumienie mińskie
4.2.2. Wznowienie walk w Donbasie i II porozumienie mińskie
4.3. Konflikt rosyjsko-ukraiński po deeskalacji starć
4.3.1. Okres po deeskalacji starć w kontekście rywalizacji zachodnio-rosyjskiej
4.3.2. Polityczny impas. Konflikt zamrożony?
4.4. Podsumowanie przebiegu konfliktu a polityka bezpieczeństwa Polski
4.4.1. Znaczenie kryzysu dla bezpieczeństwa międzynarodowego
4.4.2.  Wojna hybrydowa na Ukrainie a polityka bezpieczeństwa narodowego Polski

Rozdział 5. Aktywność wojskowa Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego a bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym

5.1. Konflikt na wschodzie Ukrainy a bezpieczeństwo polityczno-militarne Polski
5.1.1. Źródła rosyjskiego zachowania
5.1.2. Ukraina w rosyjskiej geopolityce
5.1.3. Kody geopolityczne: „ruskij mir” jako wyzwanie dla bezpieczeństwa regionalnego
5.1.4. Rewizjonizm oraz „metoda faktów dokonanych” jako zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego
5.2. Wojskowa aktywność okołokryzysowa Rosji
5.2.1. Militaryzacja Zachodniego i Południowego Okręgu Wojskowego
5.2.2. Regionalne manewry wojskowe
5.2.3. Inne aktywności o charakterze wojskowym

Rozdział 6. Reakcje NATO na wydarzenia kryzysu ukraińskiego i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym

6.1. Wpływ NATO na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.1.1. Szczyt NATO w Newport i jego wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.1.2. Działania wojskowe NATO po szczycie w Newport
6.1.3. Szczyt NATO w Warszawie i jego wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.1.4. Szczyt NATO w Brukseli i jego wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.2. Stany Zjednoczone a bezpieczeństwo narodowe Polski po kryzysie ukraińskim

Rozdział 7. Wymiar polityczno-militarny relacji polsko-ukraińskich w kontekście kryzysu ukraińskiego

7.1. Destabilizacja wewnętrzna Ukrainy a bezpieczeństwo narodowe Polski
7.2. Współpraca w zakresie wielonarodowych jednostek wojskowych
7.3. Współpraca w sektorze zbrojeniowym

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i map

416 stron, oprawa miękka


Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- PROGRAMOWANIE TEORIA I PRAKTYKA Z WYKORZYSTANIEM C++
STROUSTRUP B.

- BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W ASPEKCIE NIEMILITARNYCH INSTRUMENTÓW ODDZIAŁYWANIA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
BANASIK MIROSŁAW ROGOZIŃSKA A. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024