ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO WYMIAR POLITYCZNO-MILITARNY


BORNIO J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 88.89 Twoja cena  84,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego

Wymiar polityczno-militarny

Wydarzenia kryzysu ukraińskiego stanowiły dla wielu zaskoczenie. Inni natomiast, wieszcząc upadek „jednobiegunowej chwili”, interpretowali je jako konieczność wynikającą z odwiecznej rywalizacji mocarstw. Bez wątpienia jednak kryzys ukraiński przyczynił się do przeobrażenia status quo bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a zmianami tymi w znacznym stopniu została objęta również Polska. Autor poprzez chłodną analizę zakotwiczoną w teorii realizmu strukturalnego i opierającą się o założenia geopolityczne ukazuje, w jaki sposób wydarzenia zza naszej wschodniej granicy wpłynęły na bezpieczeństwo Polski.

Publikacja ta jest wnikliwą interpretacją polityki zagranicznej Polski kreowanej w obliczu kryzysu ukraińskiego, a także regionalnej gry interesów mocarstw. Od rewolucji Euromajdanu, poprzez aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy, aż do zamrożenia konfliktu autor przybliża czytelnikowi skomplikowany przebieg kryzysu, osadzając go w kontekście bezpieczeństwa Polski, wraz z rywalizacją zachodnio-rosyjską w tle.

Wykaz używanych skrótów
Wprowadzenie
Zarys problematyki
Przedmiot, cele i ramy czasowe badań
Hipotezy badawcze
Zarys podejścia teoretyczno-metodologicznego
Zawartość merytoryczna pracy
Przegląd literatury

Rozdział 1. Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego – rozważania teoretyczno-metodologiczne i definicyjne

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – zagadnienia definicyjne
1.2. Bezpieczeństwo narodowe i ewolucja jego postrzegania
1.3. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo międzynarodowe
1.4. Bezpieczeństwo w teorii stosunków międzynarodowych
1.4.1. Bezpieczeństwo w ujęciu paradygmatu realistycznego
1.4.2. Bezpieczeństwo w ujęciu paradygmatu liberalnego
1.4.3. Bezpieczeństwo w rozumieniu szkoły kopenhaskiej
1.5. Podejście badawcze – wskazanie i uzasadnienie wyboru paradygmatu poznawczego oraz formowanie modelu analitycznego
1.5.1. Wybór paradygmatu poznawczego
1.5.2. Formowanie modelu analitycznego – opracowanie struktury systemu
1.6. Kryzys ukraiński – kwestie definicyjne
1.6.1. Pojęcie kryzysu i jego zastosowanie do całości wydarzeń na Ukrainie
1.6.2. Konflikt rosyjsko-ukraiński jako wojna hybrydowa

Rozdział 2. Rozwój kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa Polski

2.1. Zarys relacji polsko-ukraińskich
2.1.1. Relacje polsko-ukraińskie w latach 1991–2004
2.1.2. Lata 2004–2013: od Pomarańczowej Rewolucji do Euromajdanu
2.1.3. Ukraina w systemie bezpieczeństwa regionalnego po 1991 roku
2.1.4.  Geopolityczne znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa narodowego Polski po 1991 roku
2.2. Kryzys ukraiński – faza polityczna
2.2.1. Geneza Euromajdanu 2013: uwarunkowania wewnątrzukraińskie i międzynarodowe
2.2.2. Proeuropejskie protesty
2.2.3. Antyrządowe wystąpienia
2.2.4. Zmiana władz na Ukrainie i kryzys w relacjach z Rosją
2.2.5. Faza kryzysu politycznego jako rywalizacja pomiędzy Zachodem a Rosją
2.3. Zaangażowanie Polski w fazie kryzysu politycznego
2.3.1. Wsparcie protestów
2.3.2. Międzynarodowe mediacje i misja Radosława Sikorskiego

Rozdział 3. Wojna hybrydowa jako drugi etap kryzysu ukraińskiego

3.1. Istota wojny hybrydowej w kontekście kryzysu ukraińskiego
3.1.1. Wojna hybrydowa w dokumentach strategicznych USA i NATO
3.1.2. Wojna hybrydowa a rosyjska kultura strategiczna
3.2. Reakcje Rosji na zmianę władz Ukrainy
3.2.1. „Operacja krymska” – wymiar wojskowy
3.2.2. „Legalizacja” aneksji półwyspu
3.3. Reakcje międzynarodowe. Aneksja Krymu jako przejaw rywalizacji Rosji z Zachodem

Rozdział 4. Destabilizacja wschodniej Ukrainy – separacja Donbasu i operacja antyterrorystyczna oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym

4.1. Przebieg wydarzeń kryzysu w okresie od marca do września 2014 r.
4.1.1.  Międzynarodowe reakcje na kryzys w okresie od marca do czerwca 2014 r.
4.1.2.  Ustanowienie „formatu normandzkiego” i przebieg wydarzeń okołokryzysowych do końca sierpnia 2014 r.
4.2. Eskalacja konfliktu na wschodzie i porozumienia mińskie
4.2.1. Pierwsze porozumienie mińskie
4.2.2. Wznowienie walk w Donbasie i II porozumienie mińskie
4.3. Konflikt rosyjsko-ukraiński po deeskalacji starć
4.3.1. Okres po deeskalacji starć w kontekście rywalizacji zachodnio-rosyjskiej
4.3.2. Polityczny impas. Konflikt zamrożony?
4.4. Podsumowanie przebiegu konfliktu a polityka bezpieczeństwa Polski
4.4.1. Znaczenie kryzysu dla bezpieczeństwa międzynarodowego
4.4.2.  Wojna hybrydowa na Ukrainie a polityka bezpieczeństwa narodowego Polski

Rozdział 5. Aktywność wojskowa Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego a bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym

5.1. Konflikt na wschodzie Ukrainy a bezpieczeństwo polityczno-militarne Polski
5.1.1. Źródła rosyjskiego zachowania
5.1.2. Ukraina w rosyjskiej geopolityce
5.1.3. Kody geopolityczne: „ruskij mir” jako wyzwanie dla bezpieczeństwa regionalnego
5.1.4. Rewizjonizm oraz „metoda faktów dokonanych” jako zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego
5.2. Wojskowa aktywność okołokryzysowa Rosji
5.2.1. Militaryzacja Zachodniego i Południowego Okręgu Wojskowego
5.2.2. Regionalne manewry wojskowe
5.2.3. Inne aktywności o charakterze wojskowym

Rozdział 6. Reakcje NATO na wydarzenia kryzysu ukraińskiego i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym

6.1. Wpływ NATO na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.1.1. Szczyt NATO w Newport i jego wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.1.2. Działania wojskowe NATO po szczycie w Newport
6.1.3. Szczyt NATO w Warszawie i jego wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.1.4. Szczyt NATO w Brukseli i jego wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.2. Stany Zjednoczone a bezpieczeństwo narodowe Polski po kryzysie ukraińskim

Rozdział 7. Wymiar polityczno-militarny relacji polsko-ukraińskich w kontekście kryzysu ukraińskiego

7.1. Destabilizacja wewnętrzna Ukrainy a bezpieczeństwo narodowe Polski
7.2. Współpraca w zakresie wielonarodowych jednostek wojskowych
7.3. Współpraca w sektorze zbrojeniowym

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i map

416 stron, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021