ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

500+ PO NOWELIZACJI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


BOCHENEK M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie stanowi odpowiedź na fundamentalną zmianę w programie „Rodzina 500 plus”, czyli nowelizację przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie wsparciem dla pracowników m.in. ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub urzędów miejskich w skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych, realizowaniu wypłat 500+ i reagowaniu na zmiany sytuacji świadczeniobiorców, wpływające na prawo do świadczenia wychowawczego.

Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu kryterium dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia). Znowelizowana ustawa wprowadza także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało jego przyznaniem z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wskazane wyżej elementy nowelizacji wymagają diametralnie innego procedowania wniosków o świadczenia wychowawcze na nadchodzący okres świadczeniowy. Niniejsze opracowanie ułatwi zapoznanie się z nowościami w przepisach omawianej ustawy, które dotychczas nie były istotne dla rozpatrywania wniosków o 500+.

Wykaz skrótów  7
Wstęp . 9

Część I. Świadczenia wychowawcze po nowelizacji  11
1. Definicje i pojęcia ustawowe  11
1.1. Dziecko  12
1.2. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie  14
1.3. Organ właściwy  15
2. Istota świadczenia wychowawczego i warunki niezbędne do przyznania 500+  19
3. Zakres podmiotowy – osoby uprawnione . 26
4. Organy realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego  31
5. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze . 36
6. Rozstrzygnięcia organu w sprawach o świadczenia wychowawcze . 42
7. Okresy świadczeniowe i terminy wypłat  49
8. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego . 57
9. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze . 63

Część II. Wzory pism  71
Wzór 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego  73
Wzór 2. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji . 77
Wzór 3. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze . 79
Wzór 4. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia wychowawczego  80
Wzór 5. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego  83
Wzór 6. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy organowi właściwemu  86
Wzór 7. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego  89
Wzór 8. Decyzja o zmianie decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego  92
Wzór 9. Decyzja o uchyleniu decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego  95
Wzór 10. Decyzja o odmowie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego  98
Część III. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw . 103

120 stron, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021