ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZNACZENIE WYCENY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROVING THE WORTH PUTTING A VALUE ON INTELLECTUAL PROPERTY


JANKOWSKA M. PAWEŁCZYK M. PAUGUSTYN S. PANFIL M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 129.39 Twoja cena  122,92 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Znaczenie wyceny własności intelektualnej

Proving the worth. Putting a value on intellectual property

Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. Powstaje jednak pytanie, jak dobra te wyceniać i na jakiej podstawie.

Niniejszy, drugi, tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy przybliża problemy związane z zabezpieczeniem i wyceną praw własności intelektualnej.

Tom stanowi zbiór refleksji prawniczych i ekonomicznych na temat zasad wynagradzania twórców i doboru metodologii wyceny.

Książka jest adresowana do każdego użytkownika sieci, w szczególności studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych i artystycznych, jak też do profesjonalistów, którym poszerzona analiza tej tematyki pozwoli odnaleźć się w wyzwaniach stawianych w ich praktyce.


All serious enterprises build their potential and assets based on intellectual property and its related policy. However, it is important to understand the basis upon which IP pricing should be set. This second volume in the Design, Fashion and Advertisement Law Series gets to the heart of the problems related to the protection and valuation of intellectual property rights. This volume is a collection of legal and economic reflections on the principles of author remuneration and the selection of valuation methodology.

O SERII/ABOUT THE SERIES

LISTY Z PRAKTYKI/LETTERS FROM PRACTITIONERS
1. Joanna Jabłczyńska
2. Marek Tarko
LISTA SKRÓTÓW/LIST OF ABBREVIATIONS
WPROWADZENIE/INTRODUCTION
 
Część I/Part I
HISTORIA DOSKONAŁEJ WYCENY 
A PERFECT VALUATION STORY 

 
1. KILKA UWAG O WYNAGRADZANIU AUTORÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW
1. SEVERAL REMARKS ON THE REWARDING OF AUTHORS OVER THE COURSE OF THE CENTURIES
Grzegorz Nancka 

2. CZARNA DZIURA TECHNOLOGII W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE A DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
2. THE BLACK HOLE OF TECHNOLOGY IN THE INNOVATIVE ECONOMY AND INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS
Marlena Jankowska
Mirosław Pawełczyk

3. THE BLACK HOLE OF IP VALUATION
Vinay Sharma   
 
Część II/Part II
PRZEGLĄD METOD WYCENY
CONSTELLATION OF VALUATION METHODS 

 
4. ZASADY WYCENY METODĄ ZDYSKONTOWANYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
4. PRINCIPLES OF DISCOUNTED CASH FLOW METHOD (DCF)
Maciej Stamirski
  
5. AKTYWA NIEMATERIALNE – PRZYKŁADY, PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W WYCENIE
5. INTANGIBLE ASSETS IN INTELLECTUAL PROPERTY – EXAMPLES, SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN VALUATION
Maciej Stamirski

6. METODYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI
6. METHODOLOGY OF PROPERTY VALUATION
Agnieszka Bieda

7. BUSINESS COMBINATION (IFRS 3) – RECOGNITION AND VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS
Marek Panfil
 
Część III/Part III  
HORYZONT PRAWNY: KOMERCJALIZACJA DÓBR NIEMATERIALNYCH
LEGAL HORIZON – MONETIZATION OF INTANGIBLE GOODS 


Copyright
8. OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA NARUSZENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH W ORZECZNICTWIE SĄDÓW POLSKICH
8. CIRCUMSTANCES AFFECTING THE AMOUNT OF THE RESPECTIVE REMUNERATION FOR INFRINGEMENT OF AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS IN THE JURISPRUDENCE  OF POLISH COURTS
Łukasz Maryniak

Fashion & Style
9. WIZERUNEK – CO TRZEBA O NIM WIEDZIEĆ W ŚWIECIE MODELINGU
Paweł Biały

10. FACTORS INFLUENCING THE ASSESSMENT OF MODELS’ REMUNERATION
Ewa Pietrzak

Patents & Innovations
11. WZROST WYDAJNOŚCI JAKO MIARA WARTOŚCI PATENTU  – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO
11. INCREASE IN EFFICIENCY AS A MEASURE OF PATENT VALUE – AN ANALYSIS BASED ON THE EXAMPLE OF ENERGY INDUSTRY
Dominik Kurczab

12. SZACOWANIE KOSZTÓW PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH WE WDRAŻANIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
12. COST ESTIMATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Sławomir Augustyn

Data & Personal Data
13. WYCENA DANYCH – ZŁOTA XXI WIEKU
13. VALUATION OF DATA – THE GOLD OF THE 21 ST CENTURY
Marek Porzeżyński

14. DATA CONTROLLER’S LIABILITY FOR INFRINGING PROVISIONS OF REGULATION (EU) 2016/679
Agnieszka Stępień-Banach

BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY
EDYTORZY&AUTORZY/EDITORS&AUTHORS
RECENZJE/REVIEWS
REKOMENDACJE/RECOMMENDATIONS

652 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024