ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KRYZYS PSYCHICZNY ODZYSKIWANIE ZDROWIA WSPARCIE SPOŁECZNE PRACA SOCJALNA


BRONOWSKI P. KASZYŃSKI H. MACIEJEWSKA O.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 50.60 Twoja cena  48,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kryzys psychiczny

Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Książka w przystępny sposób przedstawia:

1) podstawowe zagadnienia definiujące zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne oraz choroby psychiczne (w tym charakterystykę wybranych jednostek chorobowych, zgodnie z klasyfikacją ICD-10)
2) opis funkcji, celów i zadań pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych w pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami,
3) syntetyczną charakterystykę instytucji leczenia, terapii, rehabilitacji oraz wsparcia środowiskowego dla tej grupy osób potrzebujących,
4) zasady pracy metodą indywidualnego przypadku, grupową, z rodziną, z sąsiedztwem oraz środowiskiem,
5) opis dyskutowanych współcześnie w Polsce zagadnień z zakresu polityki ochrony zdrowia psychicznego, odnosząc je do podobnych kwestii w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Książka adresowana jest do pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych zajmujących się problematyką wsparcia dla osób chorujących psychicznie.

O serii

O pracy socjalnej z osobami chorującymi psychicznie – raz jeszcze
Hubert Kaszyński

Rozdział 1. Od wykluczenia do integracji – nowe perspektywy we wspieraniu osób z doświadczeniem choroby psychicznej
Paweł Bronowski

1.1. Wykluczenie i stygmatyzacja
1.2. Proces zdrowienia i umacnianie
1.3. Czynniki utrudniające proces zdrowienia

Rozdział 2. Wspieranie procesu zdrowienia w praktyce
Paweł Bronowski

2.1. Lecznictwo psychiatryczne
2.2. Niemedyczne środowiskowe programy wsparcia
2.2.1. Środowiskowe domy samopomocy
2.2.2. Warsztaty terapii zajęciowej
2.2.3. Ośrodki wsparcia
2.2.4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
2.2.5. Kluby
2.2.6. Mieszkania chronione
2.2.7. Programy wzmacniające kwalifikacje
2.2.8. Chronione zatrudnienie
2.2.9. Inicjatywy samopomocowe
2.3. Partnerstwo jako zasada współpracy

Rozdział 3. O kryzysie psychicznym i jego korelatach
Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska

3.1. Perspektywa indywidualna
3.1.1. Istota kryzysu
3.1.2. Jak inni mogą pomóc w kryzysie?
3.1.3. Czym jest zdrowie psychiczne?
3.1.4. Jak można odzyskać zdrowie psychiczne?
3.2. Perspektywa instytucjonalna
3.2.1. W kierunku aplikacyjnego modelu odzyskiwania zdrowia
3.2.2. Znaczenie kontekstu instytucjonalnego
3.2.3. Imperatyw współpracy międzyinstytucjonalnej
3.2.4. Zasady prowadzenia dialogów „na granicach”

Rozdział 4. Praca socjalna z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej – uwagi praktyczne
Hubert Kaszyński, Paweł Bronowski, Olga Maciejewska

4.1. Zgoda i samostanowienie
4.2. Praca socjalna z „osobą i rodziną”
4.3. Praca socjalna w dialogu
4.4. Praca socjalna jako odsłanianie
4.4.1. Zaproszenie do współpracy
4.4.2. Zgoda na współpracę
4.4.3. „Wśród ludzi”, czyli opis tożsamości społecznej chorego
4.4.4. „Co robić?”, czyli umowa o współpracy
4.4.5. Rodzina i bliscy jako sojusznicy w zdrowieniu
4.4.6. Dalsze osoby i instytucje wspierające zdrowienie
4.5. Praca socjalna jako reflektowanie i porządkowanie

Glosa, czyli to, co pozostaje na marginesach
Hubert Kaszyński

Aneks. Rekomendowana literatura z pierwszej ręki
Bibliografia
Autorzy

151 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021