ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ŻYCIE PO ROZWODZIE ZRÓŻNICOWANY PROCES ADAPTACJI


KOŁODZIEJ-ZALESKA A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Życie po rozwodzie

Zróżnicowany proces adaptacji

Książka dotyczy problematyki psychologicznego funkcjonowania inicjatorów i nie-inicjatorów procesu rozwodowego.

Koncentruje się wokół zagadnienia adaptacji do sytuacji porozwodowej oraz zasobów pomocnych w jej osiąganiu. Na podkreślenie zasługuje oryginalność dzieła, wartościowy, nie tylko z psychologicznego, ale przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia temat dociekań naukowych, którym jest problem przystosowania osób po rozwodzie.

Autorka porządkuje dotychczasową wiedzę w oparciu o szeroko zakrojone studia literaturowe: polskie i zagraniczne. Przeprowadzone przez nią badania własne dostarczają nowych informacji na temat złożoności uwarunkowań dobrostanu psychicznego osób rozwiedzionych. Stanowią też wskazówki dla praktyki psychologicznej związanej z pomocą osobom znajdującym się w kryzysie porozwodowym. Książka wnosi niewątpliwie istotny wkład do zrozumienia psychologicznego funkcjonowania ludzi po rozwodzie.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozwód jako kryzys

Społeczne znaczenie problemu
Rozwód – kryzys normatywny czy nienormatywny?
Rozwód: zjawisko wielowymiarowe
Doświadczanie straty w wyniku rozwodu: żałoba porozwodowa
Fazowość w przeżywaniu rozwodu
Znaczenie czasu w procesie przystosowania się do rozwodu
Status społeczno-ekonomiczny po rozwodzie
Potencjalnie pozytywne konsekwencje rozwodu

Rozdział 2. Rozwód i życie po rozwodzie z perspektywy inicjatora i nieinicjatora procesu rozwodowego

Problemy z definiowaniem pojęć: inicjator i nieinicjator
Inicjatorzy i nieinicjatorzy procesu rozwodowego: zróżnicowanie ze względu na płeć
Różnice w funkcjonowaniu emocjonalnym i poznawczym inicjatorów i nieinicjatorów
Inicjator i nieinicjator – kontrowersyjne rozróżnienie
Dobrostan fizyczny i psychiczny inicjatorów i nieinicjatorów: co mówią badania?

Rozdział 3. Proces adaptacji po rozwodzie: różnorodność ujęć

Modele: ABC-X i Double ABC-X
Paradygmat Kryzysu
Ryzyko i odporność oraz rozwód–stres–przystosowanie – dwie perspektywy w badaniach nad rozwodem
Model Zróżnicowania i Zmienności Rozwodu (DVFM)

Rozdział 4. Zasoby jako czynniki chroniące w procesie adaptacji po rozwodzie

Zasoby: definicja, rodzaje, znaczenie
Zasoby osobiste
Akceptacja rozwodu
Resilience, resiliency i ego-resiliency
Zasoby relacyjne
Wsparcie społeczne

Rozdział 5. Dobrostan wskaźnikiem adaptacji po doświadczeniu kryzysu rozwodowego

Przystosowanie do sytuacji po rozwodzie – pojęcie złożone i niejednoznaczne
Dobrostan psychiczny – ustalenia terminologiczne i główne nurty badawcze
Tworzenie i utrata bliskich więzi a dobrostan
Poczucie dobrostanu w kontekście życia po rozwodzie – nowych związków i relacji z dziećmi
Zróżnicowana adaptacja w odpowiedzi na kryzys rozwodu
Osiąganie psychicznego dobrostanu po doświadczeniu kryzysu rozwodowego: koncepcja własna

Rozdział 6. Dobrostan inicjatorów i nieinicjatorów procesu rozwodowego. Problematyka badań własnych

Problem i cel badań
Pytania i modele badawcze
Pytania dotyczące porównań pomiędzy inicjatorami i nieinicjatorami procesu rozwodowego
Pytania dotyczące bezpośrednich wyznaczników dobrostanu
Pytania dotyczące pośrednich wyznaczników dobrostanu
Kierunki statystycznej analizy danych
Narzędzia badawcze
Inicjator versus nieinicjator procesu rozwodowego
Skala Doświadczania Straty
Skala Akceptacji Rozwodu
Ego-Resiliency Scale ER89-R12
Kwestionariusz Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (ISEL)
Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia (OHQ-23)
Opis badanej grupy osób po rozwodzie
Organizacja i przebieg badań

Rozdział 7. Zróżnicowanie pomiędzy inicjatorami i nieinicjatorami procesu rozwodowego

Porównanie inicjatorów i nieinicjatorów pod względem cech socjodemograficznych oraz specyfiki kontekstu rozwodowego
Ocena wpływu rozwodu na poszczególne sfery życia dokonywana przez inicjatorów i nieinicjatorów procesu rozwodowego
Różnice pomiędzy inicjatorami i nieinicjatorami procesu rozwodowego w funkcjonowaniu psychologicznym

Rozdział 8. Wyznaczniki dobrostanu inicjatorów i nieinicjatorów procesu rozwodowego

Wyznaczniki psychicznego dobrostanu w modelu zależności bezpośrednich
Wyznaczniki psychicznego dobrostanu w modelu zależności 
pośrednich: współwystępowanie zależności mediacyjnych i moderacyjnych

Rozdział 9. Złożoność uwarunkowań dobrostanu po rozwodzie. Dyskusja wyników

Inicjatorzy i nieinicjatorzy procesu rozwodowego: różni czy podobni?
Co decyduje o dobrostanie psychicznym osób po rozwodzie?
Znaczenie wsparcia społecznego
Rola ego-resiliency
Akceptacja rozwodu: różne znaczenie dla inicjatorów i nieinicjatorów

Rozdział 10. Znaczenie badań dla dalszych analiz i oddziaływań praktycznych

Bibliografia
Spis rycin i tabel
Streszczenie. Życie po rozwodzie. Zróżnicowany proces adaptacji
Summary. Life After Divorce: Variation in the Post-Divorce Adjustment

220 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024