ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CIĄŻA PRAWIDŁOWA I WYSOKIEGO RYZYKA DOBROSTAN PSYCHICZNY I JEGO WYZNACZNIKI


ILSKA M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka

Dobrostan psychiczny i jego wyznaczniki


Niezwykle interesująca książka z zakresu psychologii prokreacji.

Przedstawia nowatorskie, oparte o dorobek psychologii pozytywnej, ujęcie problematyki ciąży i tworzącego się rodzicielstwa, przy uwzględnieniu dwóch perspektyw: ciąży prawidłowej oraz ciąży wysokiego ryzyka.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych zagadnieniami ciąży i kształtującego się rodzicielstwa, w tym do specjalistów pracujących z kobietami ciężarnymi oraz ich partnerami (psychologów, terapeutów, położnych, lekarzy-położników, neonatologów, fizjoterapeutów, pediatrów), jak i samych kobiet zmagających się z różnymi trudnościami w czasie ciąży.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Medyczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania kobiety w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka

1.1. Ciąża prawidłowa jako okres zmian w życiu kobiety
1.1.1. Zmiany somatyczne w prawidłowym przebiegu ciąży
1.1.2. Psychologiczne aspekty funkcjonowania kobiet w ciąży
1.2. Ciąża wysokiego ryzyka i specyficzne problemy kobiet
1.2.1. Ciąża wysokiego ryzyka i jej diagnoza z medycznego punktu widzenia
1.2.2. Funkcjonowanie psychiczne kobiet w ciąży wysokiego ryzyka
1.3. Stres w okresie ciąży i specyfika doświadczanych emocji
1.4. Ciąża jako wydarzenie krytyczne w cyklu życia kobiety i rodziny
1.4.1. Ciąża w perspektywie rozwojowej
1.4.2. Ciąża jako kryzys sytuacyjny
1.5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 2. Adaptacja do sytuacji ciąży i rodzicielstwa prenatalnego – wybrane determinanty oraz modele teoretyczne

2.1. Proces mierzenia się z kryzysem w świetle wybranych modeli teoretycznych
2.1.1. Paradygmat Kryzysu Hoff
2.1.2. Model Double ABCX i adaptacja do kryzysu
2.2. Adaptacja do sytuacji ciąży
2.3. Adaptacja do rodzicielstwa w okresie ciąży – czynniki warunkujące oraz wybrane modele teoretyczne
2.3.1. Kształtowanie się rodzicielstwa w świetle modeli teoretycznych
2.3.2. Modele wyjaśniające kształtowanie dobrostanu subiektywnego rodziców
2.3.3. Specyfika rodzicielstwa w okresie ciąży
2.3.4. Postawy macierzyńskie w okresie prenatalnego rozwoju dziecka
2.4. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 3. Dobrostan psychiczny jako wyznacznik pozytywnej adaptacji w sytuacji ciąży

3.1. Dobrostan jednostki – główne nurty badawcze
3.2. Poczucie dobrostanu i jego stabilność a proces adaptacji do zmian
3.3. Dobrostan psychiczny kobiet ciężarnych w świetle dotychczasowych badań
3.4. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 4. Zasoby pomocne w budowaniu dobrostanu kobiet w ciąży

4.1. Definicje i rodzaje zasobów
4.2. Zasoby indywidualne – Ego-resiliency
4.3. Zasoby relacyjne – wsparcie społeczne i wsparcie partnera
4.4. Mechanizmy wpływu zasobów na zdrowie i dobrostan
4.4.1. Modele wyjaśniające proces adaptacji do zmian
4.4.2. Modele wyjaśniające proces adaptacji do zmian w grupie kobiet ciężarnych
4.5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 5. Problematyka badań własnych

5.1. Osiąganie dobrostanu psychicznego w okresie ciąży: koncepcja własna
5.2. Problem i cel badawczy
5.3. Pytania badawcze
5.3.1. Pytania dotyczące porównań międzygrupowych
5.3.2. Pytania dotyczące zależności bezpośrednich między zmiennymi
5.3.3. Pytania dotyczące zależności pośrednich między zmiennymi
5.4. Kierunki analiz statystycznych
5.5. Narzędzia badawcze
5.5.1. Wskaźnik oceny ciąży prawidłowej vs ciąży wysokiego ryzyka
5.5.2. Wskaźnik oceny Doświadczanych Zmian
5.5.3. Skala Niepokoju Prenatalnego
5.5.4. Kwestionariusz Postaw wobec Macierzyństwa i Ciąży (PRE-MAMA)
5.5.5. Skala Ego-Resiliency ER89-R12
5.5.6. Skala Oceny Wsparcia w Bliskich Związkach SIRRS-R
5.5.7. Skala Dobrostanu Psychicznego PWB
5.6. Grupa badana
5.7. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 6. Charakterystyka kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka

6.1. Analiza różnic pod względem socjodemograficznym
6.2. Różnice pomiędzy kobietami w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka w funkcjonowaniu psychologicznym
6.3. Podsumowanie najważniejszych wniosków dotyczących analiz porównawczych

Rozdział 7. Wyznaczniki dobrostanu psychicznego kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka

7.1. Predyktory dobrostanu psychicznego w modelu zależności bezpośrednich
7.1.1. Autonomia
7.1.2. Cel życiowy
7.1.3. Rozwój osobisty
7.1.4. Akceptacja siebie
7.1.5. Panowanie nad środowiskiem
7.1.6. Pozytywne relacje z innymi
7.1.7. Najistotniejsze wnioski z analizy predykcji dobrostanu psychicznego kobiet ciężarnych
7.2. Współwystępowanie zależności mediacyjnych i moderacyjnych: weryfikacja modelu całościowego
7.2.1. Autonomia
7.2.2. Cel życiowy
7.2.3. Rozwój osobisty
7.2.4. Akceptacja siebie
7.2.5. Panowanie nad środowiskiem
7.2.6. Pozytywne relacje z innymi

Rozdział 8. Podsumowanie i interpretacja wyników oraz kierunki dalszych badań

8.1. Najważniejsze wnioski z badań i interpretacja wyników
8.2. Ograniczenia prowadzonych badań i kierunki dalszych badań
8.3. Aplikacyjny charakter wniosków z badań własnych

Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Załącznik 1. Statystyki opisowe poszczególnych zmiennych przyjętych w modelu oraz macierz korelacji

228 stron, B5, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024