ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PUBLICZNYMI ELEMENTY KONTROLI ZARZĄDCZEJ


ZAWADZAK T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 58.80 Twoja cena  55,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie zasobami publicznymi

Elementy kontroli zarządczej

Książka zawiera praktyczne wskazówki w zakresie organizacji i metodyki pracy kontroli zarządczej.

Może być użyteczna w szkoleniu pracowników kontroli, planowaniu i wykonywaniu czynności kontrolnych, a także w działalności dydaktycznej w uczelniach o profilu nauk społecznych do programowania i realizacji zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych oraz badań naukowych z zakresu ekonomiki sektora publicznego, zarządzania, ochrony mienia i kontroli.

Wstęp

Rozdział 1
Zagadnienia wprowadzające
1.1. Rola, funkcje i struktura sektora publicznego
1.2. Niektóre czynniki sprawności zarządzania sektorem publicznym
1.2.1. Czynniki wewnętrzne
1.2.2. Czynniki zewnętrzne

Rozdział 2
Ekonomia, zarządzanie, kontrola
2.1. Podstawowe pojęcia i ich relacje
2.2. Potrzeby ludzkie
2.3. Proces gospodarowania
2.4. Praca jako siła wytwórcza
2.5. Zarządzanie jako siła wytwórcza

Rozdział 3
Podstawy zarządzania organizacją
3.1. Organizacja jako system
3.2. Pojęcie, rodzaje i cechy organizacji
3.3. Pojęcie, rodzaje i zasady zarządzania
3.4. Proces zarządzania
3.5. Zarządzanie procesami i projektami
3.6, Zarządzanie jakością pracy
3.7. Style i systemy zarządzania
3.8. Socjologiczne czynniki zarządzania
3.9. Kultura organizacyjna

Rozdział 4
Kontrola zarządcza w organizacji
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Pojęcie i przesłanki kontroli
4.3. Funkcje i zadania kontroli
4.4. Proces kontroli
4.5. Standardy kontroli zarządczej
4.6. Organizacja kontroli zarządczej
4.7. Środki i metody kontroli zarządczej
4.8. Kryteria kontroli zarządczej
4.9. Mapa kontroli zarządczej

Rozdział 5
Czynniki gospodarowania zasobami publicznymi
5.1. Klasyfikacja ogólna
5.2. Zasoby publiczne
5.3. Rodzaje ryzyka
5.4. Druga ekonomika
5.5. Niegospodarność
5.6. Czynniki ekonomiczne
5.7. Czynniki prawne
5.8. Czynniki społeczno-kulturowe

Rozdział 6
Kontrola gospodarki zasobami organizacji
6.1. Kontrola gospodarki kadrowej
6.1.1. Czynniki gospodarki kadrowej
6.1.2. Fazy procesu kadrowego
6.1.3. Kompetencje kierownicze
6.2. Kontrola gospodarki informacyjnej
6.2.1. Informacje jako zasób organizacji
6.2.2. Proces zarządzania informacją
6.2.3. Organizacja systemu informacyjnego
6.2.4. Dysfunkcje w zarządzaniu informacjami
6.2. Kontrola gospodarki finansowej
6.3.1. Pojęcie i przedmiot kontroli finansowej
6.3.2. Środki i metody kontroli finansowej
6.3.3. Kontrola wydatków budżetowych

Rozdział 7
Kontrola procesu zarządzania
7.1. Kontrola procesu planistyczno-decyzyjnego
7.1.1. Pojęcie i funkcje planu
7.1.2. Proces planowania pracy
7.1.3. Pojęcie i rodzaje decyzji
7.1.4. Przedmiot i fazy procesu decyzyjnego
7.2. Kontrola organizacji pracy
7.2.1. Czynniki sprawnej organizacji
7.2.2. Proces organizacji pracy
7.2.3. Organizacyjne formy działania
7.2.4. Organizacja stanowiska pracy
7.2.5. Odpowiedzialność i uprawnienia
7.2.6. Prawne czynniki zarządzania organizacją
7.3. Kontrola systemu motywacji
7.3.1. Proces motywacji
7.3.2. Czynniki motywacji

Rozdział 8
Kontrola zmian organizacyjnych
8.1. Ogólne czynniki zmian organizacyjnych
8.2. Rodzaje i przesłanki zmian organizacyjnych
8.3. Proces i metody zmian organizacyjnych

Zakończenie
Bibliografia
Schematy organizacyjne

206 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024