ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


ADAMCZYK A. RED

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 73.15 Twoja cena  69,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wznowienie postępowania administracyjnego

Celem publikacji jest dokonanie wnikliwej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w zakresie odnoszącym się do instytucji wznowienia postępowania administracyjnego w jej całokształcie.

Identyfikacja sposobów rozwiązywania kwestii spornych przez sądy administracyjne i próba określenia, który z nich jest najbardziej optymalny, pozwoli rozwiać liczne wątpliwości, jakie powstają przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykaz skrótów
Słowo wstępne

Rozdział I. Zagadnienia ogólne

1. Uzasadnienie instytucji
prof. UJK dr hab. Jarosław Czerw
2. Sankcja wzruszalności decyzji w kontekście zasady ochrony trwałości decyzji ostatecznej
prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski
3. Wznowienie a inne tryby nadzwyczajne oraz kontrola sądowa
prof. UJK dr hab. Jarosław Czerw
4. Skutki cywilnoprawne negatywnej weryfikacji decyzji we wznowionym postępowaniu
dr Monika Adamczyk

Rozdział II. Podstawy wznowienia postępowania

1. Podstawy z art. 145 § 1 k.p.a.
1.1. Następcza fałszywość dowodów
dr Tomasz Moll
1.2. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa
dr Tomasz Moll
1.3. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu
dr Tomasz Moll
1.4. Niezawiniony przez stronę brak udziału w postępowaniu
dr Agata Gumieniak
1.5. Ujawnienie się nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów
dr Agata Gumieniak
1.6. Brak uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu
dr Piotr Świerczyński
1.7. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego
dr Piotr Świerczyński
1.8. Wydanie decyzji na podstawie orzeczenia następnie uchylonego lub zmienionego
dr Piotr Świerczyński
2. Podstawy z art. 145a i 145b k.p.a.
prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki
2.1. Niezgodność aktu normatywnego z aktem wyższego rzędu
2.2. Naruszenie zasady równego traktowania

Rozdział III. Stadium wstępne postępowania
dr Anna Szyszka

1. Właściwość organu
2. Termin na wznowienie postępowania
2.1. Termin na wystąpienie z podaniem o wznowienie postępowania administracyjnego
2.2. Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie art. 145a k.p.a. oraz art. 145b k.p.a.
2.3. Charakter terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania
2.4. Otwarcie terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania
3. Wszczęcie postępowania z urzędu i wszczęcie na wniosek strony
3.1. Forma wznowienia postępowania administracyjnego
3.2. Skutki wydania postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego
3.3. Wznowienie postępowania administracyjnego z urzędu
3.4. Wszczęcie postępowania na wniosek strony
4. Wstrzymanie wykonalności decyzji we wznowionym postępowaniu

Rozdział IV. Stadium rozpoznawcze i podjęcie decyzji w postępowaniu wznowionym
prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk

1. Struktura postępowania wznowieniowego
2. Uchylenie decyzji dotychczasowej i orzeczenie co do istoty sprawy
2.1. Przesłanki wydania decyzji z art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a.
2.2. Granice postępowania wznowieniowego
2.3. Zakres postępowania wyjaśniającego
2.4. Zasada aktualności w postępowaniu wznowieniowym
3. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa na podstawie art. 146 § 1 k.p.a.
3.1. Charakter prawny terminu z art. 146 § 1 k.p.a. i sposób jego obliczania
3.2. Skutki upływu terminu z art. 146 § 1 k.p.a. dla wznowionego postępowania
4. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa na podstawie art. 146 § 2 k.p.a.
5. Odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej – art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a.
6. Weryfikacja decyzji wydanej w postępowaniu wznowieniowym

Wykaz aktów normatywnych
Wykaz literatury
Wykaz orzecznictwa
Noty o autorach

262 sstrpny, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024