ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CENY ENERGII A WZROST GOSPODARCZY W POLSCE


BROŻEK A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 69.75 Twoja cena  66,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ceny energii a wzrost gospodarczy w Polsce

Każda gospodarka potrzebuje taniej i ogólnie dostępnej energii, dlatego też rozwój cywilizacyjny jest nierozerwalnie związany z energetyką. Surowce energetyczne w postaci paliw kopalnych nadal stanowią główny substrat w procesie wytwarzania energii. W związku z powyższym naturalne ograniczenia zasobów energetycznych oraz rosnące zapotrzebowanie na energię determinują konieczność poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych, stabilnych źródeł energii, efektywnych pod względem kosztowym i energetycznym. Dlatego też w energetyce zachodzą nieustanne przemiany, dotyczące wszystkich procesów, począwszy od pozyskiwania aż po dystrybucję energii do odbiorców. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na energię elektryczną, która we współczesnym świecie jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarczy. Wynika to bezpośrednio z faktu, że wzrost zużycia energii elektrycznej jest powiązany w sensie przyczynowo-skutkowym z m.in. industrializacją, urbanizacją, wzrostem standardu życia oraz jego długości, jak również nieustannym wzrostem światowej populacji. Niniejsza książka prezentuje współzależność energetyki i wzrostu gospodarczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, identyfikacji wpływu cen energii na PKB, jak również wyzwań stojących przed sektorem w związku z bieżącymi regulacjami oraz trendami na rynku.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia współzależności energetyki, wzrostu i rozwoju gospodarczego

1.1. Zarys podstawowych koncepcji, czynników, miar wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.2. Ceny energii jako katalizator zmian cen dóbr i usług konsumpcyjnych
1.3. Relacje pomiędzy energetyką a gospodarką
1.4. Koncepcja zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Rozdział 2. Wybrane aspekty funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce

2.1. Przykłady modeli liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Europie
2.2. Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1989–2020
2.3. Rynek energii elektrycznej w Polsce
2.4. Elementy ekonomiki rynku energii elektrycznej – ceny energii elektrycznej i produktów powiązanych

Rozdział 3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski – na przykładzie elektroenergetyki

3.1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
3.2. Rynek mocy
3.3. Koszty i korzyści budowy elektrowni atomowej
3.4. Paneuropejski rynek energii elektrycznej

Rozdział 4. Polityka Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energetyki

4.1. Pakiet klimatyczno-energetyczny, strategia Unii Europejskiej w zakresie energetyki
4.2. System handlu uprawnieniami do emisji CO2
4.3. Wpływ cen EUA na sektor elektroenergetyczny w Polsce
4.4. Koncepcja zarządzania ryzykiem pogodowym w przestrzeni polskiego sektora energetycznego

Rozdział 5. Analiza wrażliwości zmian cen energii na wzrost gospodarczy w Polsce

5.1. Podstawy analizy współzależności zjawisk (związków przyczynowo-skutkowych)
5.2. Koncepcja badań i opis danych
5.3. Relacje pomiędzy cenami energii a wzrostem gospodarczym w Polsce
5.4. Globalne trendy i prognozy rozwoju sektora energetyki

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, schematów i tabel

244 strony, B6, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024