ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

METODY I PROCEDURY W OCENIE INWESTYCJI RZECZOWYCH


FELIS P. KOPIEC M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 79.89 Twoja cena  75,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych


W książce w sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienie oceny inwestycji rzeczowych, jak i wiele praktycznych wskazówek, rozwiązań i modeli, które stosowane są w profesjonalnej ocenie inwestycji przez fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, zarządy i rady nadzorcze, banki czy instytucje publiczne. Podjęte rozważania teoretyczno-metodyczne zweryfikowane zostały na przykładach liczbowych, a autorzy zaprezentowali także praktyczne rozwiązania poprzez prezentację case studies.

Książka może być wykorzystana na kilku poziomach zaawansowania. Adresowana jest do wielu grup czytelników, tj. osób studiujących ekonomię, finanse, zarządzanie. Kolejną grupą czytelników mogą być menedżerowie i inwestorzy oczekujący interesujących publikacji, stanowiących pomoc w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota projektów inwestycyjnych, ich opłacalność i ryzyko

1.1. Inwestycje – pojęcia, podstawowe cechy
1.2. Klasyfikacje inwestycji rzeczowych
1.3. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji
1.4. Rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji
1.5. Etapy przygotowania projektu inwestycyjnego
1.6. Metody realizacji inwestycji
1.7. Podstawowe źródła finansowania inwestycji rzeczowych
1.8. Proces decyzyjny w projektach inwestycyjnych (data-driven decision making)

Rozdział 2. Opracowanie studium wykonalności

2.1. Podstawowe cechy studium wykonalności
2.2. Etapy procesu przygotowania studium wykonalności
2.3. Kluczowe elementy studium wykonalności
2.3.1. Opis i charakterystyka projektu
2.3.2. Analiza rynku i koncepcji marketingowej
2.3.3. Nakłady inwestycyjne (CAPEX)
2.3.4. Koszty eksploatacji (OPEX)
2.3.5. Kapitał obrotowy
2.3.6. Plan finansowy projektu
2.3.7. Analiza opłacalności finansowej projektu
2.3.8. Analiza ryzyka
2.3.9. Benchmarking inwestycji
2.3.10. Środowisko, ład korporacyjny, społeczeństwo (ESG)
2.3.11. Harmonogram i plan projektu
2.4. Źródła danych i ich prezentacja na potrzeby przygotowania studium wykonalności

Rozdział 3. Szacowanie przepływów pieniężnych

3.1. Informacje podstawowe o prognozowaniu przepływów pieniężnych
3.2. Zasady ustalania przepływów pieniężnych
3.2.1. Różnicowe ujęcie przepływów pieniężnych
3.2.2. Koszty zapadłe (koszty utopione)
3.2.3. Koszty utraconych korzyści
3.2.4. Okresy planowania
3.2.5. Efekty pośrednie (skutki uboczne)
3.2.6. Modelowanie realne i nominalne
3.2.7. Wiarygodność źródeł
3.2.8. Koszty przygotowanej prognozy
3.3. Przepływy pieniężne w poszczególnych fazach cyklu projektu
3.3.1. Przepływy pieniężne w fazie uruchomienia projektu
3.3.2. Przepływy pieniężne w fazie eksploatacji projektu
3.3.3. Przepływy pieniężne w fazie likwidacji projektu
3.3.4. Praktyczne wskazówki szacowania wybranych kategorii przepływów
3.3.4.1. Przepływy operacyjne
3.3.4.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
3.3.4.3. Przepływy finansowe (finansowanie projektu kapitałem obcym)
3.3.4.4. Strumienie pieniężne podatkowe
3.4. Formuły i algorytmy stosowane do ustalania przepływów pieniężnych netto

Rozdział 4. Charakterystyka stopy dyskontowej i modeli wykorzystywanych do jej obliczania

4.1. Istota wyznaczania stopy dyskontowej
4.2. Modele i metody wspomagające wyznaczanie stopy dyskontowej
4.2.1. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody składania czynników ryzyka
4.2.2. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody wyceny aktywów
4.2.3. Określanie stopy dyskontowej za pomocą średniego ważonego kosztu kapitału
4.2.4. Określanie stopy dyskontowej za pomocą krańcowego kosztu kapitału

Rozdział 5. Narzędzia wykorzystywane do oceny finansowej projektów inwestycyjnych

5.1. Proste metody oceny opłacalności
5.1.1. Prosty okres zwrotu (PP)
5.1.2. Księgowa stopa zwrotu (ARR)
5.1.3. Próg rentowności (BEP)
5.2. Dyskontowe metody oceny opłacalności
5.2.1. Podstawowe metody dyskontowe
5.2.1.1. Wartość bieżąca (zaktualizowana) netto (NPV)
5.2.1.2. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
5.2.1.3. Indeks rentowności inwestycji (PI)
5.2.2. Zmodyfikowane metody dyskontowe
5.2.2.1. Zmodyfikowana wartość zaktualizowana netto (MNPV)
5.2.2.2. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
5.2.2.3. Zmodyfikowany indeks rentowności inwestycji (MPI)
5.2.3. Pozostałe metody dyskontowe
5.2.3.1. Zdyskontowany okres zwrotu (DPP)
5.2.3.2. Równoważna rata roczna (EAA) oraz wartość bieżąca netto nieskończonej powtarzalności (NPV∞)
5.2.3.3. Metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV)
5.2.3.4. Metoda stosunku korzyści do kosztów (BCR)
5.3. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie opłacalności

Rozdział 6. Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych

6.1. Ryzyko w planowaniu inwestycji
6.2. Statystyczne miary ryzyka
6.3. Metoda równoważnika pewności
6.4. Analiza wrażliwości
6.5. Analiza scenariuszy
6.6. Analiza drzew decyzyjnych
6.7. Metody symulacyjne

Rozdział 7. Aspekt ESG w realizacji inwestycji

7.1. Istota ESG i ich wpływ na inwestycję
7.2. Otoczenie regulacyjne obszaru ESG
7.3. Dobór wskaźników monitorowania
Case studies
Case study 1: Zakup i uruchomienie linii produkcyjnej obróbki metali z wykorzystaniem maszyny do wycinki techniką CNC
Case study 2:  Powstanie aplikacji webowej do zarządzania należnościami w firmach – ocena rentowności

Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Indeks rzeczowy

302 strony, Format: 15.5x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024