ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO W SŁUŻBIE IDEOLOGII MYŚL POLITYCZNA KOMUNISTÓW POLSKICH I PRAWO STANOWIONE OD MANIFESTU PKWN DO WYBORÓW DO SEJMU USTAWODAWCZEGO


KANIA R.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 214.50 Twoja cena  203,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo w służbie ideologii

 Myśl polityczna komunistów polskich i prawo stanowione od Manifestu PKWN do wyborów do Sejmu Ustawodawczego


Przedmiotem monografii jest ukazanie zależności zachodzącej między myślą polityczną komunistów polskich i prawem stanowionym jako narzędziem socjotechnicznym służącym realizacji wizji ideologicznej w drodze po władzę w okresie od wydania Manifestu PKWN 22 lipca 1944 r. do wyborów do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r.

Aktywność prawodawcza tego obozu politycznego skoncentrowana została na urzeczywistnieniu koncepcji ustrojowej nakreślonej przez ideologię marksizmu-leninizmu oraz interesy polityczne ZSRS, narzucone partiom komunistycznym w państwach należących do sowieckiej strefy wpływów. Działania komunistów polskich zostały podporządkowane obowiązującej ówcześnie taktyce tzw. rewolucji dwuetapowej, składającej się z „rewolucji demokratycznej”, zmierzającej do odsunięcia od władzy przedwojennych elit i rządzących klas społecznych oraz „rewolucji socjalistycznej”, mającej na celu wprowadzenie ustroju socjalistycznego. Monografia zawiera analizę działalności prawotwórczej komunistów podczas pierwszego z etapów, kiedy stanowili nieznane i pozbawione wpływów w społeczeństwie polskim środowisko polityczne, a stosując wszelkie dostępne metody socjotechniczne, przejęli pełnię władzy instytucjonalnej w Polsce, co umożliwiło rozpoczęcie realizacji wizji ustrojowej państwa demokracji ludowej.

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne. Model badawczy

1.1. Tło teoretyczne
1.2. Procesy decyzyjne w polityce
1.3. Socjotechnika. Katalog metod działania politycznego
1.4. Prawo jako socjotechnika. Model racjonalnego tworzenia prawa
1.5. Ideologia – polityka – prawo. Model badawczy
1.6. Działalność komunistów polskich w świetle zaproponowanego modelu badawczego
1.7. Hipotezy i pytania badawcze

Rozdział 2. Myśl polityczna komunistów polskich

2.1. Komuniści polscy. Proces kształtowania obozu politycznego
2.1.1. Ruch komunistyczny na tle wydarzeń politycznych przed 22 lipca 1944 r.
2.1.2. Kierownictwo komunistów polskich – szkic portretu zbiorowego
2.2. Myśl polityczna komunistów polskich. Podstawy teoretyczne preparacji działań politycznych i prawnych lat 1944–1947
2.2.1. Sowiecki system-świat
2.2.2. Geneza kanonu ideologii komunistycznej lat 40. XX w.
2.2.3. Materializm dialektyczny
2.2.4. Materializm historyczny
2.2.5. Człowiek i jego miejsce w świecie
2.2.6. Partia i polityka
2.2.7. Budownictwo socjalistyczne
2.2.8. Prawo według marksizmu-leninizmu
2.3. Proces kształtowania programu komunistów polskich
2.3.1. Okoliczności inicjujące preparację działań politycznych komunistów
2.3.2. Propozycje dotyczące wizji Polski na tle działań politycznych w 1943 r.
2.3.3. Wizja Polski komunistów w pierwszej połowie 1944 r.
2.3.4. Elementy programu przemian ustrojowych na drodze ku Polsce Ludowej
2.4. Manifest PKWN
2.5. Ustrój i prawo państwa demokracji ludowej – zarys koncepcji teoretycznej
2.5.1. Ustój demokracji ludowej
2.5.2. Prawo w państwie demokracji ludowej

Rozdział 3. Pierwszy etap. Prawodawstwo w okresie od 22 lipca do 31 grudnia 1944 r.

3.1. Kontekst społeczno-polityczny działań prawodawczych
3.2. Ustrój polityczny
3.3. Administracja i aparat państwa
3.4. Bezpieczeństwo publiczne
3.5. Rozrachunki z przeszłością
3.6. System gospodarczy
3.6.1. Rolnictwo
3.6.2. Obrót gospodarczy i handel
3.6.3. Mieszkalnictwo
3.7. Społeczeństwo
3.7.1. System ubezpieczeń społecznych i ochrona zdrowia
3.7.2. Wychowanie i edukacja
3.7.3. Kultura
3.7.4. Przygotowanie do wprowadzenia planowości w systemie społeczno-gospodarczym
3.8. Wymiar sprawiedliwości i podstawowe gałęzie prawa
3.9. Priorytety legislacyjne pierwszego etapu

Rozdział 4. Drugi etap. Prawodawstwo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1945 r.

4.1. Kontekst społeczno-polityczny działań prawodawczych
4.2. Ustrój polityczny
4.3. Administracja i aparat państwa
4.4. Bezpieczeństwo publiczne
4.5. Rozrachunki z przeszłością
4.6. System gospodarczy
4.6.1. Podstawy instytucjonalne i organizacyjne systemu gospodarczego
4.6.2. Rolnictwo
4.6.3. Przemysł, produkcja, usługi
4.6.4. Odbudowa Warszawy
4.6.5. Obrót gospodarczy i handel
4.6.6. Organizacja pracy
4.7. Społeczeństwo
4.7.1. System ubezpieczeń społecznych i ochrona zdrowia
4.7.2. Wychowanie i edukacja
4.7.3. Kultura
4.8. Wymiar sprawiedliwości i podstawowe gałęzie prawa
4.9. Finanse publiczne i system podatkowy
4.10. Stosunki międzynarodowe
4.11. Priorytety legislacyjne drugiego etapu

Rozdział 5. Trzeci etap. Prawodawstwo w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1945 r.

5.1. Kontekst społeczno-polityczny działań prawodawczych
5.2. Ustrój polityczny
5.3. Administracja i aparat państwa
5.4. Bezpieczeństwo publiczne
5.5. Rozrachunki z przeszłością
5.6. System gospodarczy
5.6.1. Podstawy instytucjonalne i organizacyjne systemu gospodarczego
5.6.2. Rolnictwo
5.6.3. Przemysł, produkcja, usługi
5.6.4. Odbudowa Warszawy
5.6.5. Obrót gospodarczy i handel
5.6.6. Spółdzielczość
5.6.7. Organizacja pracy
5.7. Społeczeństwo
5.7.1. System ubezpieczeń społecznych i ochrona zdrowia
5.7.2. Wychowanie i edukacja
5.7.3. Kultura
5.8. Wymiar sprawiedliwości i podstawowe gałęzie prawa
5.9. Finanse publiczne i system podatkowy
5.10. Stosunki międzynarodowe
5.11. Priorytety legislacyjne trzeciego etapu

Rozdział 6. Czwarty etap. Prawodawstwo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 r.

6.1. Kontekst społeczno-polityczny działań prawodawczych
6.2. Ustrój polityczny
6.3. Administracja i aparat państwa
6.4. Bezpieczeństwo publiczne
6.5. Rozrachunki z przeszłością
6.6. System gospodarczy
6.6.1. Podstawy instytucjonalne systemu gospodarczego
6.6.2. Rolnictwo
6.6.3. Przemysł, produkcja, usługi
6.6.4. Budownictwo
6.6.5. Mieszkalnictwo
6.6.6. Obrót gospodarczy i handel
6.6.7. Praca i rynek pracy
6.7. Społeczeństwo
6.7.1. System ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia
6.7.2. Wychowanie i edukacja
6.7.3. Kultura
6.8. Wymiar sprawiedliwości i podstawowe gałęzie prawa
6.9. Finanse publiczne i system podatkowy
6.10. Stosunki międzynarodowe
6.11. Priorytety legislacyjne czwartego etapu

Rozdział 7. Piąty etap. Prawodawstwo w okresie od 1 lipca 1946 r. do 19 stycznia 1947 r.

7.1. Kontekst społeczno-polityczny działań prawodawczych
7.2. Ustrój polityczny
7.3. Administracja i aparat państwa
7.4. Bezpieczeństwo publiczne
7.5. Rozrachunki z przeszłością
7.6. System gospodarczy
7.6.1. Podstawy instytucjonalne i organizacyjne
7.6.2. Rolnictwo
7.6.3. Przemysł, produkcja, usługi
7.6.4. Obrót gospodarczy i handel
7.6.5. Budownictwo
7.6.6. Mieszkalnictwo
7.6.7. Praca i rynek pracy
7.7. Społeczeństwo
7.7.1. System ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia
7.7.2. Organizacja życia społecznego
7.7.3. Wychowanie i edukacja
7.7.4. Kultura
7.8. Wymiar sprawiedliwości i podstawowe gałęzie prawa
7.9. Finanse publiczne i system podatkowy
7.10. Stosunki międzynarodowe
7.11. Priorytety legislacyjne piątego etapu

Wnioski
Summary
Bibliografia

754 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024