ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PROJEKTY INWESTYCYJNE JAK NIE WPAŚĆ W PUŁAPKĘ (NIE)ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


POSTUŁA M. CHMIELEWSKA A. CIEŚLIK R. LIPSKI M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 74.10 Twoja cena  70,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Projekty inwestycyjne

Jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju


Treści publikacji przedstawione są na podstawie doświadczenia autorów w obszarze bankowości, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz finansów publicznych. Skupiają się oni na wyjaśnieniu zasad, omówieniu procedur i prezentacji zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi niezbędnych dla budowy finansowego modelu projektu rozwojowego, oceny jego efektywności, wrażliwości i związanego z nim ryzyka. W książce wskazane są praktyczne możliwości aplikacyjne różnych narzędzi klasycznych finansów korporacyjnych oraz nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej z uwzględnieniem spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju.

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej znaczenie dla budżetowania oraz oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych [Rafał Cieślik]

1.1. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
1.2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w decyzjach inwestycyjnych
1.3. Ramy i standardy dla zrównoważonego inwestowania
1.4. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec problemu zrównoważonego rozwoju
1.5. Wymogi zrównoważonego rozwoju a rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział 2. Alokacja kapitału na realizację projektów inwestycyjnych [Mariusz Lipski, Marta Postuła]

2.4. Sektor bankowy i jego znaczenie w finansowaniu projektów inwestycyjnych
2.5. Alternatywne źródła finansowania projektów inwestycyjnych

Rozdział  3. Specyfikacja project finance i corporate finance – podobieństwa i różnice [Marta Postuła]

3.1. Tło koncepcyjne
3.2. Obszary zastosowania project finance
3.3. Zarządzanie projektem w formule project finance
3.4. Project finance a partnerstwo publiczno-prywatne
3.5. Analiza zalet i wad formuły project finance z corporate finance dla finansowania inwestycji w zrównoważony rozwój
3.6. Specyfika corporate finance w dobie wymogów ESG

Rozdział  4. Analiza przepływów pieniężnych w ocenie projektów rozwojowych [Anna Chmielewska]

4.1. Tradycyjna analiza przepływów pieniężnych w planowaniu inwestycji
4.2. Wpływ uwzględnienia zrównoważonego rozwoju na wysokość przepływów pieniężnych
4.3. Modelowanie strumieni pieniężnych z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju
4.4. Ocena rentowności projektu oraz kluczowe wskaźniki finansowe oparte na rachunku przepływów pieniężnych
4.4.1. Ocena rentowności projektu
4.4.2. Ograniczenia analizy wskaźnikowej w przypadku inwestycji rozwojowych

Rozdział 5. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora oraz instytucji finansującej [Mariusz Lipski]

5.1. Motywy udziału sponsora oraz instytucji finansującej w projekcie inwestycyjnym
5.2. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora
5.2.1. Komercyjny rachunek efektywności inwestycji
5.2.2. Społeczny rachunek efektywności inwestycji
5.3. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy instytucji finansującej
5.3.1. Ocena opłacalności finansowania projektu w ujęciu klasycznym
5.3.2. Finansowanie dłużne oraz przedmiot finansowania w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Rozdział  6. Identyfikacja i mitygacja ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju [Anna Chmielewska, Rafał Cieślik]

6.1. Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją celów gospodarki zrównoważonej
6.2. Analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych w klasycznym rachunku ekonomicznym
6.3. Możliwości mitygacji ryzyk związanych z realizacją projektów
6.4. Raportowanie ESG jako klucz do kwantyfikacji nowych rodzajów ryzyka
6.5. Raportowanie ESG – próby upowszechnienia i standaryzacji

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków, wykresów i schematów
Załączniki
Załącznik 1. Przykład wyliczenia wartości bieżącej netto (NPV) w projekcie inwestycyjnym
Załącznik 2. Przykład wyliczenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) w projekcie inwestycyjnym
Załącznik 3. Przykład wykorzystania metod probabilistyczno-statystycznych w ocenie ryzyka dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 4. Przykład wykorzystania analizy wrażliwości w ocenie ryzyka dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 5. Przykład wykorzystania metody symulacji Monte Carlo w ocenie ryzyka dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 6. Przykład wykorzystania opcji realnych w ocenie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 7. Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych

268 stron, Format: 15.6x22.6cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024