ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BANKRUCTWA TOM 3 PRZEDSIĘBIORSTWA I KONSUMENCI


TOKARSKI M. TOKARSKI A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 74.10 Twoja cena  70,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bankructwa

Tom 3 Przedsiębiorstwa i konsumenci


Niestabilne czasy, jakich obecnie jesteśmy świadkami, na skutek pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie pokazują jednoznacznie, że problematyka zagrożenia finansowego i bankructw przedsiębiorstw oraz osób fizycznych jest ważna i ciągle aktualna.

Książka porusza tematykę upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, tzw. upadłości konsumenckiej. W sposób szczegółowy ukazuje kwestie upadłości - w ujęciu zarówno ekonomicznym, jak i prawnym - oraz zagadnienia dotyczące zadłużenia gospodarstw domowych.

Wstęp

Rozdział 1. Upadłość podmiotu gospodarczego

1.1. Istota i geneza upadłości przedsiębiorstw
1.2. Modele instytucji upadłości w gospodarce rynkowej
1.3. Ekonomiczne uwarunkowania upadłości
1.4. Symptomy i zagrożenia dla kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
1.5. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw
1.5.1. Przyczyny endogeniczne
1.5.1.1. Oszustwa i defraudacje a upadłość przedsiębiorstw – case study
1.5.2. Przyczyny egzogeniczne (makroekonomiczne)
1.5.3. Determinanty upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce
1.6. Prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw
1.6.1. Ewolucja polskiego systemu prawnego regulującego upadłości przedsiębiorstw
1.6.2. Definicja upadłości
1.6.3. Funkcje i cele systemu upadłościowego
1.6.4. Typy postępowania upadłościowego
1.7. Analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2022
1.8. Upadłość w krajach Europy w latach 2017–2022

Rozdział 2. Zadłużenie gospodarstw domowych

2.1. Zjawisko zadłużenia a problem nadmiernego zadłużenia
2.2. Determinanty (czynniki) zadłużenia gospodarstw domowych
2.3. Skutki nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych
2.4. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce
2.4.1. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce – dane BIG InfoMonitor
2.4.2. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce – dane PKO  Banku Polskiego
2.4.3. Zadłużenie gospodarstw domowych – Indeks kondycji finansowej Polaków KRUK S.A.

Rozdział 3. Upadłość konsumencka

3.1. Instytucja upadłości konsumenckiej
3.2. Model upadłości konsumenckiej
3.3. Przyczyny upadłości konsumenckiej
3.4. Upadłość konsumencka jako instrument walki z niewypłacalnością gospodarstw domowych a system ekonomiczny
3.5. Upadłość konsumencka w Polsce
3.5.1. Nowelizacja przepisów upadłości konsumenckiej w Polsce – od modelu konserwatywnego do modelu liberalnego
3.5.2. Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w związku z pandemią COVID-19
3.6. Rodzaje postępowań dla niewypłacalnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
3.6.1. Upadłość konsumencka – tryb uproszczony i tryb zwykły
3.6.2. Układ konsumencki
3.7. Statystyka upadłości konsumenckiej w gospodarce polskiej w latach 2019–2022
3.7.1. Upadłość konsumencka w świetle danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości
3.7.2. Upadłość konsumencka w świetle danych statystycznych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w latach 2015–2022 z uwzględnieniem kryzysu wywołanego COVID-19 – analiza danych statystycznych
3.7.3. Wiek i płeć osób ogłaszających upadłość konsumencką
3.7.4. Sezonowość upadłości konsumenckiej
3.7.5. Liczba upadłości konsumenckich z uwzględnieniem województw
3.8. Upadłość konsumencka w pierwszym kwartale 2023 r.

Zakończenie
Bibliografia
Książki i artykuły
Akty prawne
Netografia
Spis wykresów, rysunków, schematów i tabel

232 strony, Format: 16.0x22.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024