ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE ASPEKTY PRAWNE


SKORUPKA A. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 68.40 Twoja cena  64,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce

Aspekty prawne


Filarem nowej rewolucji przemysłowej jest decentralizacja systemów produkcji i dostaw energii. Nie można nowocześnie patrzeć w przyszłość energetyczną Polski i Europy z pominięciem odnawialnych źródeł energii. Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) do 2050 r. kraje Unii Europejskiej powinny osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli równowagę pomiędzy emitowaniem oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych. Postawiony cel jest ambitny. Aby to zamierzenie osiągnąć, nie można pytać: „czy?”. Należy konstruktywnie wskazać „jak?”, czyli w jaki sposób wdrożenie celu neutralności klimatycznej w Polsce jest wykonalne.

Publikacja jest pracą zbiorową i składa się z artykułów naukowych napisanych przez prawników-praktyków zajmujących się branżą odnawialnych źródeł energii. W książce zaprezentowano aktualne kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Poruszono problematykę zmiany rynku energii od energetyki scentralizowanej do energetyki rozproszonej oraz wskazano drogi rozwoju energetyki prosumenckiej. Przedstawiono realne bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rzeczywiste problemy, które powstają podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie odnawialnych źródeł energii. Omówiono również zagadnienia związane z przyspieszeniem procesu inwestycji i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zaprezentowano także możliwości postępu w obszarze pochłaniaczy gazów cieplarnianych i śladu węglowego oraz kredytów węglowych.

Wykaz skrótów
Słowo wstępne

Zdzisław Muras
Energetyka rozproszona – prawne kierunki rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce

Monika Przybylska
Energetyka prosumencka w rozwoju energii odnawialnej

Wojciech Modzelewski
Formalnoprawne bariery przyłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci

Agnieszka Skorupka, Michał Jerzy Skorupka
Kilka uwag o umowie dzierżawy jako sposobie uzyskania tytułu prawnego do gruntu pod budowę oraz eksploatację odnawialnych źródeł energii

Mateusz Muchel
Unijne środki nadzwyczajne na rzecz przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Karolina Chról
Czy rozwiązania zawarte w REPowerEU mają szansę skrócić czas procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii?

Radosław Maruszkin
Ślad węglowy, kredyty węglowe i pochłaniacze jako element transformacji energetycznej

Kinga Słomka
Wybrane problemy inwestycji wiatrowych

Krzysztof Budnik, Agnieszka Skorupka
Zakończenie

Noty o autorach

196 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024