ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH


SZCZEPANKIEWICZ E.I. BŁAŻYŃSKA J.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 73.10 Twoja cena  69,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych


Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce od końca lat 90. XX wieku rozwijał się bardzo dynamicznie. W funduszach inwestycyjnych zgromadzono obecnie prawie 285 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mają szeroki dostęp do wielu rodzajów i form funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i sposobach lokowania środków pieniężnych.

W książce:

• zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
• omówiono zarówno ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne, wynikające z pozostałych przepisów, dotyczących prowadzenia tego typu instytucji;
• opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego funduszy;
• opisano zasady weryfikacji sprawozdań funduszu przez biegłego rewidenta.

Publikacja jest kierowana do praktyków i teoretyków zainteresowanych finansowymi aspektami zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Polecana jest m.in.:

• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, banków;
• inwestorom indywidualnym;
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi;
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych;
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych;
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich;
• studentom kierunków ekonomicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rola i organizacja funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym 11
1.1. Analiza rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1997-2022 11
1.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 23
1.3. Prawne podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 37

Rozdział 2
Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji funduszy inwestycyjnych 45
2.1. Obligatoryjne podstawowe elementy ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego 45
2.2. Obligatoryjne dodatkowe elementy ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego 52
2.3. Zakładowy plan kont funduszu inwestycyjnego 55
2.4. Ogólne zasady ujmowania operacji w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego 61
2.5. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów funduszu inwestycyjnego 64

Rozdział 3
Aktywa, zobowiązania i kapitały funduszy inwestycyjnych oraz ich prezentacja w bilansie 69
3.1. Lokaty funduszu inwestycyjnego 69
3.2. Należności i zobowiązania funduszu inwestycyjnego 79
3.3. Ustalanie wartości aktywów netto w bilansie funduszu inwestycyjnego 81
3.4. Kapitał i dochody zatrzymane funduszu inwestycyjnego 85
3.5. Ustalanie łącznej wartości kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 87

Rozdział 4
Przychody i koszty funduszu inwestycyjnego 91
4.1. Przychody funduszu inwestycyjnego 91
4.2. Koszty funduszu inwestycyjnego 93
4.3. Ustalanie wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 95

Rozdział 5
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego 101
5.1. Okresowe sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego 101
5.2. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego 103

Rozdział 6
Audyt finansowy sprawozdania funduszu inwestycyjnego 107
6.1. Zasady badania rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 107
6.2. Zasady przeglądu okresowego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 111

Zakończenie 115
Bibliografia 119
Spis tabel 127
Spis rysunków i wykresów 129
O Autorkach 131

132 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024