ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA


ŁUKASIEWICZ K. PIETRZAK P. RED.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 102.00 Twoja cena  96,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowoczesne zarządzanie

Podstawy zarządzania


Niniejszy podręcznik oferuje praktyczne podejście do zarządzania, które pozwala zrozumieć składowe tego procesu (planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie) oraz wykorzystać je w codziennych wyzwaniach. Książka jest przeznaczona dla studentów, początkujących menedżerów oraz wszystkich, którzy rozpoczynają swoją drogę w świecie zarządzania organizacjami. To niezbędne narzędzie dla tych, którzy dążą do sukcesu i wybitności w roli lidera. Autorami poszczególnych rozdziałów są doświadczeni eksperci w dziedzinie zarządzania − wieloletni nauczyciele akademiccy.

W podręczniku wyodrębniono trzy części, w których odniesiono się do następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do zarządzania istota i geneza zarządzania, menedżer - kim jest, organizacja jako system, cykl życia organizacji
2. Zarządzanie jako proces problem decyzyjny, decyzje, planowanie, strategia, organizowanie, struktury organizacyjne, przywództwo, kontrola, procesy grupowe, motywowanie, komunikacja wewnętrzna, kultura organizacyjna
3. Współczesne wyzwania zarządzania etyka, mobbing, odpowiedzialny i zrównoważony biznes, wolontariat pracowniczy, komunikowanie międzykulturowe

Ponadto do każdego rozdziału dołączono:

- pytania kontrolne
- pytania testowe

Wstęp 11

Część I Wprowadzenie do zarządzania

Rozdział 1
Istota i geneza zarządzania - Piotr Pietrzak 17
1.1. Pojęcie zarządzania 17
1.2. Zarządzanie w okresie przednaukowym 20
1.3. Główne kierunki w rozwoju teorii zarządzania 22
1.4. Wybrane współczesne koncepcje zarządzania 26
Literatura 29
Pytania kontrolne 31
Test wiedzy 31

Rozdział 2
Menedżer w organizacji - istota pracy i uwarunkowania - Katarzyna Łukasiewicz 33
2.1. Pojęcie menedżera 33
2.2. Rodzaje menedżerów 34
2.3. Role menedżerskie 37
2.4. Umiejętności menedżerskie 38
2.5. Organizacja pracy własnej menedżera 42
Literatura 44
Pytania kontrolne 45
Test wiedzy 45

Rozdział 3
Organizacje jako otwarte systemy społeczno-techniczne - Joanna Paliszkiewicz 47
3.1. Pojęcie organizacji 47
3.2. Podsystemy organizacji 50
3.3. Cykl życia organizacji 52
3.4. Klasyfikacja organizacji 53
3.5. Środowisko zewnętrzne i wewnętrzne organizacji 56
Literatura 57
Pytania kontrolne 59
Test wiedzy 60

Część II Zarządzanie jako proces

Rozdział 4
Podstawowe elementy podejmowania decyzji - Olena Kulykovets 65
4.1. Pojęcie problemu decyzyjnego i decyzji 65
4.2. Rodzaje decyzji 67
4.3. Modele podejmowania decyzji 69
4.4. Formy grupowego podejmowania decyzji 73
4.5. Narzędzia służące do podejmowania decyzji 76
Literatura 78
Pytania kontrolne 79
Test wiedzy 79

Rozdział 5
Podstawowe elementy planowania - Tadeusz Filipiak 83
5.1. Pojęcie planowania 83
5.2. Zasady planowania 86
5.3. Trudności w planowaniu i sposoby ich przezwyciężania 87
5.4. Poziomy planowania 89
5.5. Znaczenie i struktura biznesplanu 91
Literatura 98
Pytania kontrolne 100
Test wiedzy 100

Rozdział 6
Podstawowe elementy projektowania strategii konkurencji i rozwoju - Piotr Sulewski 103
6.1. Pojęcie strategii konkurencji 103
6.2. Klasyfikacja strategii konkurencji 104
6.3. Systemowe ujęcie strategii konkurencji 107
6.4. Pojęcie strategii rozwoju i macierz Ansoffa 109
6.5. Metody portfelowe 112
Literatura 116
Pytania kontrolne 117
Test wiedzy 117

Rozdział 7
Podstawowe elementy organizowania - Sławomir Jarka 121
7.1. Pojęcie organizowania 121
7.2. Projektowanie stanowisk pracy 122
7.3. Departamentalizacja 124
7.4. Linie podporządkowania 126
7.5. Rozpiętość kierowania 127
7.6. Centralizacja i decentralizacja 129
7.7. Formalizacja 131
Literatura 132
Pytania kontrolne 132
Test wiedzy 133

Rozdział 8
Podstawowe formy struktur organizacyjnych - Marlena Gołaś 135
8.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 135
8.2. Rodzaje struktur organizacyjnych ze względu na liczbę szczebli zarządzania 137
8.3. Rodzaje struktur organizacyjnych ze względu na dominującą więź organizacyjną 139
8.4. Rodzaje struktur organizacyjnych ze względu na sposób departamentalizacji 140
8.5. Współczesne formy struktur organizacyjnych 144
Literatura 146
Pytania kontrolne 148
Test wiedzy 148

Rozdział 9
Podstawowe elementy przywództwa - Edyta Skarzyńska 151
9.1. Pojęcie przywództwa 151
9.2. Przywódcy a menedżerowie 152
9.3. Normatywne podejście do stylów przewodzenia 155
9.4. Sytuacyjne podejście do stylów przewodzenia 156
9.5. Rodzaje organizacyjnej władzy 158
Literatura 159
Pytania kontrolne 161
Test wiedzy 162

Rozdział 10
Podstawowe elementy motywowania - Agnieszka Tul-Krzyszczuk 165
10.1. Pojęcie motywowania 165
10.2. Podejście do motywowania od strony treści 170
10.3. Podejście do motywowania od strony procesu 176
10.4. Podejście do motywowania od strony wzmocnień 178
10.5. Współczesne strategie motywacyjne 179
Literatura 181
Pytania kontrolne 183
Test wiedzy 183

Rozdział 11
Podstawowe elementy komunikowania wewnętrznego - Agnieszka Werenowska 187
11.1. Pojęcie komunikowania i jego cechy 187
11.2. Pojęcie komunikowania wewnętrznego i jego cele 189
11.3. Zasady komunikowania wewnętrznego 192
11.4. Narzędzia komunikacji wewnętrznej 194
Literatura 195
Pytania kontrolne 196
Test wiedzy 197

Rozdział 12
Podstawowe elementy procesów grupowych - Konrad Michalski 199
12.1. Pojęcie grupy 199
12.2. Rodzaje grup 201
12.3. Podstawowe konstrukty związane z grupą 204
12.4. Grupy a zespoły robocze 210
12.5. Sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych 212
Literatura 214
Pytania kontrolne 216
Test wiedzy 216

Rozdział 13
Podstawowe elementy kultury organizacyjnej - Piotr Pietrzak 219
13.1. Pojęcie kultury organizacyjnej 219
13.2. Funkcje kultury organizacyjnej 221
13.3. Determinanty kultury organizacyjnej 222
13.4. Elementy kultury organizacyjnej 222
13.5. Klasyfikacja kultur organizacyjnych 226
Literatura 229
Pytania kontrolne 230
Test wiedzy 231

Rozdział 14
Podstawowe elementy kontrolowania - Katarzyna Łukasiewicz 233
14.1. Pojęcie kontrolowania 233
14.2. Przyczyny oporu wobec kontroli 235
14.3. Cechy skutecznych systemów kontrolnych 236
14.4. Etapy kontrolowania 238
14.5. Poziomy kontroli w organizacji 239
Literatura 241
Pytania kontrolne 241
Test wiedzy 242

Część III Współczesne wyzwania zarządzania

Rozdział 15
Etyczne wyzwania zarządzania - Ewa Stawicka 247
15.1. Pojęcie etyki 247
15.2. Przywództwo etyczne 249
15.3. Audyt etyczny w organizacji 252
15.4. Pojęcie mobbingu 253
15.5. Rodzaje mobbingu i sposoby przeciwdziałania 255
Literatura 256
Pytania kontrolne 258
Test wiedzy 258

Rozdział 16
Społeczne i środowiskowe wyzwania zarządzania - Marcin Ratajczak 261
16.1. Pojęcie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu 261
16.2. Społecznie odpowiedzialne inwestycje 265
16.3. Zasady budowania relacji z interesariuszami 267
16.4. Wolontariat pracowniczy 269
16.5. Zasady tworzenia i funkcjonowania „Zielonego Biura" 271
Literatura 273
Pytania kontrolne 275
Test wiedzy 275

Rozdział 17
Międzykulturowe wyzwania zarządzania - Anna Jasiulewicz 279
17.1. Pojęcie kultury narodowej 279
17.2. Klasyfikacja kultur narodowych 280
17.3. Bariery w komunikowaniu międzykulturowym 286
17.4. Stereotypy kulturowe 289
Literatura 290
Pytania kontrolne 292
Test wiedzy 292

Klucz odpowiedzi do testów wiedzy 295
Spis tabel 297
Spis rysunków 298

306 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024