ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ŻYCIE ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM ADAPTACJA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ DO ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ZAWODOWEGO I SPOŁECZNEGO


LEŚNIAK B.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Życie ze stwardnieniem rozsianym


Adaptacja osób dotkniętych chorobą do życia małżeńskiego, zawodowego i społecznego

Każda choroba nosi znamiona sytuacji trudnej. Pozbawia osobę możliwości naturalnego zaspokajania swoich potrzeb. Niejednokrotnie zmusza do reorganizacji dotychczasowego sposobu postrzegania siebie, życia, planów, celów, jakie sobie stawia. Stwardnienie rozsiane jest jednak chorobą szczególną. Jej specyfika wiąże się przede wszystkim z  postępującym, nieodwracalnym charakterem, nieprzewidywalnym dla dotkniętej nią osoby przebiegiem oraz często nieswoistymi objawami. Rozpowszechnione są przekonania, że diagnoza stwardnienia rozsianego brzmi jak wyrok skazujący na niepełnosprawność, całkowitą zależność od innych osób, uwięzienie we własnym mieszkaniu (często na górnych piętrach bloków bez windy). Te i inne czynniki kreują trudną sytuację osób chorych na stwardnienie rozsiane. Jak sobie z nią radzą? Czy potrafią przystosować się do życia ze stwardnieniem rozsianym? Jak funkcjonują w małżeństwie, rodzinie, życiu towarzyskim i zawodowym? Celem niniejszej publikacji jest udzielenie odpowiedzi na te pytania.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Człowiek w sytuacji choroby

1.1. Człowiek w sytuacji
1.2. Doświadczenie stwardnienia rozsianego jako sytuacji trudnej
1.3. Sytuacja trudna i jej rodzaje
1.4. Pojęcie stresu i sposoby radzenia sobie z nim
1.5. Doświadczenie stwardnienia rozsianego jako sytuacji trudnej
1.5.1. Psychologiczna charakterystyka sytuacji osoby chorej
1.6. Sytuacja choroby – jej aspekty (obiektywny i subiektywny)
1.6.1. Czynniki obiektywne sytuacji człowieka chorego
1.6.2. Subiektywny aspekt sytuacji choroby
1.7. Model rozumienia kryzysu związanego z wystąpieniem choroby
1.8. Sytuacja choroby a zachowanie
1.9. Postawy wobec własnej choroby
1.10. Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych oraz niepełnosprawności fizycznej
1.10.1. Psychologiczna charakterystyka sytuacji osób przewlekle chorych
1.10.2. Charakterystyka psychologiczna sytuacji osoby niepełnosprawnej ruchowo
1.10.3. Problemy chorych związane ze zmianą sytuacji społecznej
1.10.4. Akceptacja niepełnosprawności fizycznej

Rozdział 2. Medyczna i psychologiczna charakterystyka stwardnienia rozsianego

2.1. Stwardnienie rozsiane jako choroba neurologiczna 
2.2. Symptomatologia
2.3. Stwardnienie rozsiane a funkcjonowanie psychiczne chorych
2.4. Przebieg naturalny stwardnienia rozsianego
2.5. Postacie stwardnienia rozsianego: łagodne, pośrednie, złośliwe
2.6. Patogeneza. Sposoby leczenia
2.6.1. Farmakologiczne sposoby leczenia

Rozdział 3. Adaptacja: przystosowanie chorych na stwardnienie rozsiane do choroby, do życia zawodowego, towarzyskiego i małżeńskiego (rodzinnego)

3.1. Adaptacja
3.2. Mechanizmy adaptacyjne
3.2.1. Mechanizmy kompensacyjne
3.3. Fazy adaptacji
3.4. Kryteria przystosowania
3.5. Samoakceptacja a przystosowanie
3.6. Przystosowanie a psychologiczne problemy osób ze stwardnieniem rozsianym
3.7. Adaptacja do choroby
3.8. Osoby dotknięte stwardnieniem rozsianym a adaptacja zawodowa
3.9. Społeczne funkcjonowanie osób ze stwardnieniem rozsianym
3.9.1. Życie towarzyskie i publiczne osób ze stwardnieniem rozsianym
3.10. Przystosowanie rodzinne – życie rodzinne/małżeńskie osób ze stwardnieniem rozsianym
3.10.1. Rodzina a kształtowanie się roli chorego na SM
3.10.2. Reakcja dzieci na chorobę rodziców

Rozdział 4. Metodologia badań własnych

4.1. Przedstawienie problemu
4.2. Pytania badawcze
4.3. Model badawczy. Charakterystyka zmiennych
4.4. Opis metod
4.5. Teren badań
4.6. Charakterystyka osób badanych

Rozdział 5. Prezentacja i interpretacja wyników badań własnych

5.1. Osoba pierwsza
5.2. Osoba druga
5.3. Osoba trzecia
5.4. Osoba czwarta
5.5. Osoba piąta
5.6. Osoba szósta
5.7. Osoba siódma
5.8. Osoba ósma
5.9. Osoba dziewiąta
5.10. Osoba dziesiąta
5.11. Osoba jedenasta
5.12. Osoba dwunasta
5.13. Osoba trzynasta
5.14. Osoba czternasta
5.15. Osoba piętnasta 
5.16. Osoba szesnasta
5.17. Osoba siedemnasta
5.18. Osoba osiemnasta
5.19. Osoba dziewiętnasta
5.20. Osoba dwudziesta

Rozdział 4. Podsumowanie wyników

6.1. Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie emocjonalne osób badanych
6.2. Adaptacja towarzyska: wpływ choroby na funkcjonowanie towarzyskie osób chorych na stwardnienie rozsiane
6.3. Adaptacja zawodowa: wpływ stwardnienia rozsianego na funkcjonowanie zawodowe chorych
6.4. Adaptacja małżeńska: wpływ choroby na funkcjonowanie chorych w małżeństwie

Podsumowanie
Bibliografia

188 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024