ksiegarnia-fachowa.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

INFLACJA BAZOWA W POLITYCE PIENI石NEJ ANALIZA W IETLE MODELU DSGE


LESZCZY裇KA-PACZESNA A.

wydawnictwo: WYD UN SD , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Inflacja bazowa w polityce pieni昕nej

Analiza w 秝ietle modelu DSGE


W ksi笨ce podj阾o tematyk polityki pieni昕nej oraz omówiono teoretyczne przes砤nki dotycz眂e szczególnej roli inflacji bazowej w jej prowadzeniu.

O warto禼i tej monografii 秝iadczy przede wszystkim zaproponowane narz阣zie do modelowania gospodarki, w której polityka pieni昕na uwzgl阣nia m.in. inflacj bazow.

Autorka szczegó硂wo prezentuje kolejne kroki wyprowadzania modelu teoretycznego oraz przedstawia analiz empiryczn polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

Publikacja zainteresuje nie tylko badaczy bieg硑ch w stosowanych tu metodach, lecz tak縠 praktyków, doktorantów oraz studentów kierunków ekonomicznych i ekonometrycznych.

Rozdzia 1. Wst阷 7

Rozdzia 2. Teoretyczne uwarunkowania polityki pieni昕nej w kontek禼ie inflacji bazowej 13
2.1. Wprowadzenie 13
2.2. Pomiar inflacji 19
2.3. Rodzaje inflacji bazowej 24
2.4. Inflacja bazowa w Polsce 27
2.5. Inflacja bazowa w modelowaniu polityki pieni昕nej 32
2.6. Praktyka banków centralnych 36

Rozdzia 3. Dwusektorowy nowokeynesowski model DSGE 43
3.1. Wprowadzenie 43
3.2. Za硂縠nia dotycz眂e sektora gospodarstw domowych 47
3.3. Gospodarka 秝iatowa i równowaga rynku dóbr konsumpcyjnych 54
3.4. Za硂縠nia dotycz眂e przedsi阞iorstw krajowych 57
3.5. Polityka pieni昕na 66
3.6. Rozwi眤anie modelu i warunki istnienia równowagi 70

Rozdzia 4. Analiza empiryczna – wyniki estymacji i symulacji 73
4.1. Wprowadzenie 73
4.2. Estymowany model 77
4.3. Dane 80
4.4. Za硂縠nia dotycz眂e g酬bokich parametrów modelu 84
4.5. Wyniki estymacji modelu DSGE 87
4.6. Alternatywne warianty polityki pieni昕nej 93
4.7. Analiza funkcji reakcji poszczególnych zmiennych na szoki 97

Rozdzia 5. Zako馽zenie 103

Za潮czniki 107
Za潮cznik A. Sektorowe ró縩ice w stanowieniu cen – alternatywne warianty 107
Za潮cznik B. Badanie stabilno禼i wyników 109
Za潮cznik C. Wyniki estymacji na podstawie innej metody przekszta砪enia danych 111
Za潮cznik D. Funkcje odpowiedzi na impuls 113
Za潮cznik E. Model z persystencj szoków technologicznych 121

Spis literatury 123
Spis rysunków 133
Spis tabel 135


136 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021