ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POWSZECHNA DEMATERIALIZACJA AKCJI MODERNIZACJA KONSTRUKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ


MICHALSKI M. RED. DĄBROWSKA J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Powszechna dematerializacja akcji

Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej


W książce przedstawiono problematykę dematerializacji akcji oraz wpływu odejścia od koncepcji akcji w formie dokumentowej, a zatem niezwykle ważnej zmiany przepisów, obowiązującej od 1 marca 2021 r., istotnej z punktu widzenia spółki akcyjnej.

Skomentowano zasady funkcjonowania spółki akcyjnej oraz omówiono zmienione przez dematerializację akcji reguły określające wykazywanie legitymacji akcjonariuszy względem spółki oraz wykonywania przez nich uprawnień majątkowych i korporacyjnych, wynikających ze zdematerializowanych akcji.

Autorzy przedstawiają także zmiany przepisów ustaw szczególnych pozostających w ścisłym związku funkcjonalno-logicznym z głównymi zmianami, jakie nowelizacja niesie w odniesieniu do spółki akcyjnej.

Książka zainteresuje prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy. Będzie stanowiła też cenną lekturę dla pracowników naukowych zainteresowanych omawianą tematyką. 

Wykaz skrótów | str. 7
Wprowadzenie | str. 9

Rozdział I
Wprowadzenie do problematyki dematerializacji powszechnej akcji | str. 11
§ 1. Znaczenie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych | str. 11
§ 2. Istotne zmiany w przepisach pozakodeksowych | str. 20

Rozdział II
O historycznej ewolucji akcji, ich podziałach i naturze prawnej | str. 41
§ 1. Ewolucja akcji i spółki akcyjnej | str. 41
§ 2. Akcja jako część kapitału zakładowego – rozważania o akcjach nominałowych i wnoszeniu wkładów | str. 59
§ 3. Akcja jako udział kapitałowy, czyli o funkcji partycypacyjnej i rodzajach akcji | str. 71
§ 4. Akcja jako prawo podmiotowe i wyraz członkostwa w spółce akcyjnej | str. 85

Rozdział III
Akcje jako podstawa konstrukcji spółki akcyjnej | str. 93
§ 1. Akcja jako podstawa korporacyjnego uczestnictwa w spółce akcyjnej – uwagi na temat rozdzielenia własności od zarządzania | str. 93
§ 2. Akcja jako papier wartościowy – rozważania o postaciach i zbywalności akcji | str. 101
§ 3. Akcja w ujęciu finansowym i gospodarczym | str. 119
§ 4. Akcja jako element kształtujący model spółki akcyjnej | str. 135

Rozdział IV
O genezie i naturze zjawiska dematerializacji papierów wartościowych | str. 143
§ 1. Historyczny rozwój konstrukcji papieru wartościowego | str. 143
§ 2. O klasycznej koncepcji papieru wartościowego, czyli związanie paradygmatem dokumentu | str. 154
§ 3. O zjawisku dematerializacji w kontekście: fizyki, filozofii, ekonomii i rewolucji cyfrowej oraz środowiska naturalnego | str. 166
§ 4. Początki instytucjonalizacji procesu dematerializacji papierów wartościowych | str. 178

Rozdział V
Ewolucja systemu organizacji dematerializacji akcji w świetle prawa polskiego: od immobilizacji do rejestru akcjonariuszy | str. 187
§ 1. Etap immobilizacji | str. 187
§ 2. Etap dematerializacji segmentowej | str. 196
§ 3. Etap dematerializacji hybrydowej | str. 211

Rozdział VI
Dematerializacja akcji a realizacja uprawnień akcyjnych przez akcjonariuszy | str. 231
§ 1. Organizacja i struktura depozytu papierów wartościowych oraz rejestru akcjonariuszy | str. 231
§ 2. Realizacja uprawnień majątkowych akcjonariuszy w ramach reżimu depozytowego oraz reżimu rejestrowego | str. 247
§ 3. Realizacja uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy w ramach reżimu depozytowego i reżimu rejestrowego | str. 255

Bibliografia | str. 273
Orzecznictwo | str. 291
Inne źródła | str. 293

296 stron, Format: 17.0x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021