ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE I INNE UMOWY CYWILNOPRAWNE O ŚWIADCZENIE PRACY WZORY


GUJSKI W. ZDEBIAK D.J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie II

cena netto: 238.80 Twoja cena  226,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy

Wzory

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Książka przedstawia złożoną problematykę umów menedżerskich na rynku polskim. Uwzględniono w niej zmieniające się, coraz wyższe wymagania rynku wobec kadry menedżerskiej, jak również oczekiwania menedżerów w stosunku do angażujących ich podmiotów. Omówiono także najważniejsze umowy cywilnoprawne, na podstawie których można świadczyć pracę: umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną oraz umowę o pracę nakładczą. Umożliwia to zainteresowanym dokonanie wyboru najlepszej formy efektywnego i elastycznego świadczenia pracy. Każdy typ umowy opatrzono zwięzłym komentarzem.

Bezspornym atutem opracowania są wzory umów – zwłaszcza kontraktów menedżerskich – oraz tabele obrazujące różnice pomiędzy danym typem umowy a umową o pracę, pozwalające skutecznie ocenić ryzyko ukrycia stosunku pracy pod pozorem umowy cywilnoprawnej. Wzory są dostępne także w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.kontrakty-menedzerskie-wzory.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

W aktualnym wydaniu autorzy prezentują nowe podejście do tematyki, uwzględniające aktualną praktykę rynkową oraz najnowsze orzecznictwo. Dodano także omówienie kontraktów menedżerskich w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób świadczących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz prawników praktyków.

WYKAZ SKRÓTÓW
OD WYDAWCY
OD AUTORÓW

ROZDZIAŁ I
KONTRAKTY MENEDŻERSKIE W PRYWATNYCH SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
A. Omówienie
1. Wprowadzenie
2. Charakter prawny umowy
3. Rokowania stron
4. Rodzaje kontraktów menedżerskich
5. Prokura
6. Pełnomocnictwo
7. Zastępowanie zarządcy
8. Obowiązki menedżera
9. Obowiązki spółki
10. Kryteria oceny efektywności sprawowania zarządu
11. Ograniczenia zarządcy w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu spółki
12. Odpowiedzialność zarządcy
13. Wynagrodzenie menedżera i świadczenia dodatkowe
14. Własność intelektualna
15. Czas trwania umowy
16. Wypoczynek (urlop) menedżera
17. Czas pracy menedżera
18. Umowa o pracę a kontrakt menedżerski
19. Zakończenie
B. Wzory
Wzór nr 1. Kontrakt menedżerski
Wzór nr 2. Kontrakt menedżerski dla osoby spoza zarządu
C. Orzecznictwo

ROZDZIAŁ II
KONTRAKTY MENEDŻERSKIE W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
A. Omówienie
1. Wprowadzenie
1.1. Do jakich spółek odnosi się nowa ustawa kominowa
1.2. Relacje członka zarządu ze spółką
2. Umowa z członkiem zarządu
3. Metoda regulacji w nowej ustawie kominowej
4. Konsekwencje metody regulacji nowej ustawy kominowej
5. Model kontraktu i uchwał zalecany przez nową ustawę kominową
6. Kontrakt menedżerski - uwagi ogólne
7. Poszczególne postanowienia
7.1. Wymogi dotyczące kandydatów na członków zarządu
7.2. Przedmiot - rodzaj obowiązków
7.3. Ograniczenia w prowadzeniu spraw spółki
7.4. Osobiste świadczenie usług
7.5. Miejsce pracy
7.6. Czas pracy i przerwy w świadczeniu usług
7.7. Koszty i limity
7.8. Wynagrodzenie stałe
7.9. Cele zarządcze
7.10. Wynagrodzenie zmienne
7.11. Konflikt interesów i dodatkowa działalność
7.12. Zakaz konkurencji
7.13. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu
7.14. Czas trwania i rozwiązanie kontraktu
7.15. Zmiana kontraktu
7.16. Odprawa
8. ZUS, PIT i VAT
8.1. ZUS
8.2. PIT
8.3. VAT
B. Wzór
Wzór nr 3. Kontrakt menedżerski

ROZDZIAŁ III
UMOWA ZLECENIA
A. Omówienie
1. Wprowadzenie
2. Forma umowy
3. Czas trwania umowy
4. Wynagrodzenie zleceniobiorcy
5. Obowiązki stron
6. Rozwiązanie umowy
7. Umowa o pracę a umowa zlecenia
B. Wzór
Wzór nr 4. Umowa zlecenia
C. Orzecznictwo

ROZDZIAŁ IV
UMOWA O DZIEŁO
A. Omówienie
1. Uwagi ogólne
2. Forma umowy
3. Czas trwania umowy
4. Wynagrodzenie
5. Wykonanie umowy. Obowiązki stron
5.1. Dzieło wykonywane osobiście
5.2. Współdziałanie zamawiającego
5.3. Materiały i narzędzia
5.4. Swoboda odstąpienia od umowy przez zamawiającego
5.5. Opóźnienie w wykonywaniu dzieła
5.6. Wadliwe wykonywanie dzieła
5.7. Odbiór dzieła
5.8. Inne obowiązki
6. Rękojmia i gwarancja
6.1. Rękojmia
6.2. Gwarancja
7. Umowa o pracę a umowa o dzieło
B. Wzór
Wzór nr 5. Umowa o dzieło
C. Orzecznictwo

ROZDZIAŁ V
UMOWA AGENCYJNA
A. Omówienie
1. Wprowadzenie
2. Forma umowy
3. Rodzaje umowy agencyjnej
4. Klauzula del credere
5. Wynagrodzenie agenta
6. Prowizja
7. Wydatki
8. Czas trwania umowy
9. Świadczenie wyrównawcze
10. Ograniczenie konkurencji
11. Prawo agenta do zastawu na rzeczach zleceniodawcy
12. Umowa agencyjna w praktyce gospodarczej
13. Umowa o pracę a umowa agencyjna
B. Wzory
Wzór nr 6. Umowa agencyjna - umowa o wielokrotne pośrednictwo (pośrednictwo)
Wzór nr 7. Umowa agencyjna - umowa o wielokrotne pośrednictwo (przedstawicielstwo)
Wzór nr 8. Pełnomocnictwo
C. Orzecznictwo

ROZDZIAŁ VI
PRACA NAKŁADCZA (CHAŁUPNICZA)
A. Omówienie
1. Uwagi wstępne
2. Świadczenie pracy nakładczej
3. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy nakładczej
4. Obowiązki stron
5. Okresy zatrudnienia
6. Wzór umowy o pracę nakładczą
7. Podsumowanie
8. Umowa o pracę nakładczą a umowa o pracę w formie telepracy
B. Wzory
Wzór nr 9. Regulamin pracy nakładczej
Wzór nr 10. Umowa o pracę nakładczą
C. Orzecznictwo

WYKAZ LITERATURY

532 strony, Format: 17.0x25.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021