ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPŁYW ZMIAN NA PRAKTYKĘ SĄDOWĄ


BIAŁECKI M. KOTAS-TUROBOYSKA S. MANIKOWSKI F. SZCZEPANOWSKA E. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowelizacja postępowania cywilnego

Wpływ zmian na praktykę sądową


Przedmiotem publikacji są zagadnienia związane z szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym, uwzględniające wszystkie nowelizacje procedury cywilnej przeprowadzone w ostatnich latach, w tym tzw. dużą nowelizację z 2019 roku.

Autorzy przedstawiają swoje wnioski na temat aktualnego kształtu procedury cywilnej, wpływu omawianych zmian na praktykę sądową oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niosą.

W swoich rozważaniach odnoszą się do nowych rozwiązań dotyczących kwestii takich jak:

• dowód z pisemnych zeznań świadka,
• powództwo oczywiście bezzasadne,
• nadużycie prawa procesowego,
• postępowanie przygotowawcze,
• znowelizowane postępowania odwoławcze,
• nowe przepisy o właściwości delegacyjnej.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa, którzy nieustannie mierzą się z problemem stosowania przepisów prawa procesowego cywilnego. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa.

Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 13

Paweł Banul
Rola sądu państwowego w stosunku do sądu polubownego w sprawach cywilnych | str. 15

Marcin Białecki
Organizacja postępowania jako próba realizacji postulatu szybkości postępowania cywilnego a nadużycie prawa procesowego przez strony i uczestników postępowania | str. 31

Marcin Mikołaj Cieśliński
Dowód z zeznań świadka – nowe wyzwanie dla fachowych pełnomocników | str. 53

Krzysztof Drozdowicz
Ratio legis wprowadzenia art. 1861 k.p.c. | str. 73

Jakub Dorosz-Kruczyński
Czy sąd cywilny może być sądem do spraw uchodźców? Refleksje po wyroku TSUE, C-556/17, Alekszij Torubarov | str. 89

Anna Franusz
Powództwo oczywiście bezzasadne w świetle nowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego | str. 109

Marta Gerwatowska
Sąd cywilny jako strażnik wolności słowa | str. 131

Izabella Gil, Bartosz Ziajka
Zakres dopuszczalnej swobody orzekania sądu w sprawach o uchylenie uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie podziału zysku | str. 147

Piotr Gil
Zadania sądu egzekucyjnego w postępowaniu cywilnym – właściwość funkcjonalna | str. 173

Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Środki zaskarżenia w procesie cywilnym po 7.11.2019 r. | str. 191

Konrad Kamiński
Charakter prawny roszczeń o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy | str. 213

Sławomira Kotas-Turoboyska
Zasada bezstronności sędziego w procesie cywilnym | str. 229

Michał Krakowiak
Postanowienia sądu w sprawach cywilnych po nowelizacji z 4.07.2019 r. | str. 253

Ireneusz Kunicki
Skład sądu orzekającego w znaczeniu jakościowym w procesie cywilnym | str. 273

Filip Manikowski
Dowód z opinii biegłego po nowelizacji | str. 293

Joanna May
Rola sądu w wybranych postępowaniach odrębnych na przykładzie postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 315

Aleksandra Partyk
Cienie i blaski nowego modelu postępowania apelacyjnego – wybrane zagadnienia | str. 341

Martyna Pilarczyk
Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym | str. 359

Agata Rewerska
Zobowiązanie do doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw pozwanego za pośrednictwem komornika – art. 1391 k.p.c.  | str. 377

Katarzyna Woch
Kompetencje asystenta sędziego w postępowaniu cywilnym | str. 395

Paulina Zaborowska
Jawność postępowania cywilnego – czy nadal zasadą? Uwagi ogólne o jawności posiedzeń sądowych po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji | str. 411

Karolina Ziemianin
Pisemne zeznania świadka | str. 439

456 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021