ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA SKARBNIKA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


NIEMIEC R.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych

Zadania skarbnika i głównego księgowego


Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych,

w tym m.in.:

• procedury kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego,
• pozycję skarbnika – jego kwalifikacje, kompetencje oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania,
• zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego,
• wieloletnią prognozę finansową w systemie kontroli zarządczej jako instrument planowania rocznego i wieloletniego,
• budżet i plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji samorządowej w tym: skarbników, głównych księgowych, ale może również zainteresować kierowników jednostek finansów publicznych. Ze względu na poruszaną tematykę może być przydatna także pracownikom działów zasobów ludzkich oraz pozostałym pracownikom administracji.

Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11

Rozdział I
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Zagadnienia podstawowe | str. 15
1. Regulacje prawne w zakresie kontroli finansów publicznych | str. 15
2. Finanse publiczne | str. 18
3. Jednostki sektora finansów publicznych | str. 20

Rozdział II
Pojęcie kontroli – sektor publiczny | str. 29
1. Ewolucja kontroli w sektorze publicznym | str. 29
2. Pojęcie i istota kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 34
3. Dokumentacja organizacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 41
4. Samokontrola procesu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 43
4.1. Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych | str. 44
4.2. Ogólne informacje dotyczące samooceny kontroli zarządczej | str. 45
4.3. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana w jednostkach za pomocą ankiet (kwestionariuszy) | str. 49
5. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności… oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej | str. 54

Rozdział III
Skarbnik w strukturze służb finansowo-księgowych | str. 57
1. Pozycja skarbnika w jednostce samorządu terytorialnego, kwalifikacje, charakterystyka kompetencji | str. 59
2. Instytucja skarbnika jednostki samorządu terytorialnego | str. 60
3. Kompetencje skarbnika JST jako głównego księgowego budżetu w zakresie kontroli finansowej i gospodarki finansowej | str. 64
4. Przykładowa procedura kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych | str. 68
5. Środki kontroli finansowej | str. 75
6. Odpowiedzialność skarbnika jako głównego księgowego budżetu za kontrolę zgodności operacji gospodarczej i finansowej | str. 82
7. Sprawozdawczość – skarbnik JST | str. 86
8. Kompetencje skarbnika JST w zakresie procedury planistycznej, planowanie budżetowe/operacyjne | str. 90
8.1. Zadania skarbnika JST w tworzeniu planu operacyjnego w kontekście kontroli zarządczej | str. 90
8.2. Kontrasygnata skarbnika JST wobec oświadczenia woli | str. 94
Podsumowanie | str. 97

Rozdział IV
Zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego | str. 99
1. Obowiązki głównego księgowego w świetle ustawy o rachunkowości | str. 101
2. Prawa i obowiązki głównego księgowego w świetle ustawy o finansach publicznych | str. 105
2.1. Waga podpisu kierownika jednostki na dokumentach powodujących zaciągnięcie zobowiązania | str. 105
2.2. Waga podpisu głównego księgowego na dokumentach powodujących zaciągnięcie zobowiązania | str. 107
2.3. Odpowiedzialność głównego księgowego | str. 110
Podsumowanie | str. 111

Rozdział V
Wieloletnia prognoza finansowa w systemie kontroli zarządczej jako instrument planowania rocznego i wieloletniego | str. 113
1. Wieloletnia prognoza finansowa – wprowadzenie | str. 113
2. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej | str. 124
3. Wybrane elementy wieloletniej prognozy finansowej | str. 125
4. Zakres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego | str. 129
5. Okres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego | str. 131
6. Uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego | str. 134
Podsumowanie | str. 137

Rozdział VI
Budżet/plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej. Elementy kontroli zarządczej | str. 139
1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego | str. 139
2. Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego | str. 145
3. Inicjatywa sporządzenia projektu uchwały | str. 147
4. Plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego | str. 149
4.1. Założenia do opracowania planów finansowych na rok następny | str. 154
4.2. Plan finansowy – zasady jego opracowania oraz jego zatwierdzenie | str. 157
4.2.1. Zasady opracowania planu finansowego | str. 157
4.2.2. Zatwierdzenie planu finansowego | str. 158
4.2.3. Ustalanie zapotrzebowania na środki – harmonogram dochodów i wydatków | str. 159
4.2.4. Monitorowanie planu finansowego, analiza wpływów w zakresie dochodów, zaangażowanie wydatków | str. 160
4.2.5. Zmiana planu finansowego | str. 161
4.2.6. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przekroczenia uprawnień wynikających z planów finansowych | str. 162
4.2.7. Planowanie – gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w planie finansowym | str. 164
Podsumowanie | str. 168

Rozdział VII
Budżet zadaniowy w systemie kontroli zarządczej… jako narzędzie zarządzania | str. 169
1. Definicja formalnoprawna budżetu zadaniowego | str. 169
2. Budżet zadaniowy instrumentem racjonalizacji celów i zadań | str. 172
3. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym | str. 174
4. Kontrola zarządcza a budżet zadaniowy | str. 175

Podsumowanie | str. 177
Bibliografia | str. 179
Wykaz aktów prawnych | str. 181

184 strony, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021