ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BADANIE WARTOŚCI SZACUNKOWYCH W PRAKTYCE REWIZJI FINANSOWEJ


STASZEL A. ZIENIUK P.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 62.70 Twoja cena  59,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Badanie wartości szacunkowych w praktyce rewizji finansowej


W książce zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące praktyki badania wartości szacunkowych przez biegłych rewidentów w ramach procesu badania sprawozdań finansowych.

Opracowanie zawiera rezultaty i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych na próbie polskich biegłych rewidentów. Monografia jest rezultatem prac badawczych, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe współczesnej rewizji finansowej. O aktualności podejmowanego problemu badawczego świadczy uwzględnienie opinii biegłych rewidentów na temat zmian dotyczących badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień, wprowadzonych przez zmodyfikowany Krajowy Standard Badania (KSB) 540.

Wprowadzenie
Koncepcja badań empirycznych

Rozdział 1. Wycena szacunkowa we współczesnym systemie rachunkowości i rewizji finansowej

1.1. Wprowadzenie
1.2. Wartości szacunkowe jako istotny element sprawozdań finansowych
1.3. Badanie wartości szacunkowych jako integralna część rewizji finansowej
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Wpływ korekt związanych z wartościami szacunkowymi na opinię biegłego rewidenta

2.1. Wprowadzenie
2.2. Nieprawidłowości podczas badania sprawozdań finansowych, skutkujące koniecznością zaproponowania korekt
2.3. Korekty związane z wyceną szacunkową
2.4. Częstotliwość wydawania opinii z modyfikacjami w wyniku niezaakceptowania korekt
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Wpływ stosowania wyceny szacunkowej na wiarygodność sprawozdania finansowego

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zdefiniowanie pojęcia wiarygodności
3.3. Wartości szacunkowe a realizacja zasady true and fair view w opinii biegłych rewidentów
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Obszary wyceny szacunkowej narażone na ryzyko istotnego zniekształcenia

4.1. Wprowadzenie
4.2. Obszary wykorzystywane do manipulowania sprawozdawczością finansową
4.3. Uznaniowe tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw
4.4. Manipulowanie wynikiem finansowym poprzez wykorzystanie wartości szacunkowych
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Procedury badania wartości szacunkowych

5.1. Wprowadzenie
5.2. Częstotliwość stosowania różnych sposobów weryfikacji szacunków
5.3. Procedury badania wartości szacunkowych w jednostkach audytorskich
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Ujawnienia informacji o wycenie szacunkowej w sprawozdaniu finansowym

6.1. Wprowadzenie
6.2. Ujawnianie informacji o szacunkach a wiarygodność sprawozdania finansowego
6.3. Błędy i nieścisłości związane z ujawnianiem informacji o szacunkach
6.4. Sposób postrzegania ujawnień o szacunkach w informacji dodatkowej przez badane podmioty
6.5. Potrzeba wprowadzenia założeń koncepcyjnych dotyczących ujawnień dokonywanych w informacji dodatkowej
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Ocena zasadności zmian dotyczących badania wartości szacunkowych, wprowadzonych przez zmodyfikowany KSB 540

7.1. Wprowadzenie
7.2. Ocena standardów rewizji i stosowanie ich zaleceń na przykładzie korzystania z wyników pracy ekspertów
7.3. Ocena wdrożenia zapisów znowelizowanego standardu KSB 540
7.4. Podsumowanie

Uogólnienie wyników badań empirycznych
Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załącznik

158 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024