ksiegarnia-fachowa.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

50 NAJPOPULARNIEJSZYCH JADALNYCH ROIN DZIKO ROSNYCH SPOS覤 KORZYSTANIA Z R盈NYCH CZ师CI ROIN PRZEPISY KULINARNE WIWOI LECZNICZE I KALENDARZ ZBIOR覹


S躍SMUTH A. GASSNER C. SPIEGELBERGER R. FLEISCHHAUER S.G. NEHRBASS V.

wydawnictwo: VITAL , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 79.70 Twoja cena  75,72 z + 5% vat - dodaj do koszyka

50 najpopularniejszych jadalnych ro秎in dziko rosn眂ych

Sposób korzystania z ró縩ych cz甓ci ro秎in, przepisy kulinarne, w砤禼iwo禼i lecznicze i kalendarz zbiorów


Zio砤 lecznicze – poznaj 50 najpopularniejszych ro秎in

Ro秎iny i zio砤 lecznicze rosn wsz阣zie wokó nas. Ten przewodnik podpowie ci, w jaki sposób mo縠sz zidentyfikowa zio砤 lecznicze i wykorzysta je na co dzie w alternatywnych metodach leczenia i w kuchni. W ksi笨ce znajdziesz 50 najpopularniejszych ro秎in i zió leczniczych, wraz ze skutecznymi recepturami i zastosowaniami, a tak縠 przydatne informacje, jak zrobi co dobrego dla swojego zdrowia za pomoc terapii naturalnych i zio硂lecznictwa.

Jak rozpozna zio砤 lecznicze

Ten poradnik ro秎in leczniczych u砤twi Ci ich rozpoznawanie, a przede wszystkim ich zbieranie. Ta wiedza pomo縠 ci samodzielnie tworzy kompozycje leczniczych ro秎in i zió oraz wykorzysta je do pokonywania chorób i dolegliwo禼i, a w szczególno禼i oczyszczania organizmu. Dowiesz si, jak ogromny potencja zdrowotny maj dziko rosn眂e ro秎iny lecznicze, które samodzielnie mo縠sz zebra. Co wa縩e, w przeciwie駍twie do leków, nie musisz za nie p砤ci. Ta ksi笨ka ma na celu zach阠i ci do pog酬biania wiedzy na temat ro秎in i zió, które lecz. Nauczysz si je wykorzystywa w celu ochrony swojego zdrowia, oczyszczenia organizmu oraz wzmocnienie odporno禼i.

Zio硂lecznictwo – lecznicze zastosowanie zió w terapiach naturalnych

Zio硂lecznictwo jest jedn z najstarszych terapii naturalnych. Ro秎iny i zio砤 lecznicze maj szerokie dzia砤nie i zastosowanie w medycynie ludowej, przede wszystkim w pozbywaniu si wielu chorób. Poniewa zawieraj one du縠 ilo禼i mineraów i witamin, mo縠sz na co dzie korzysta z nich w kuchni. Nawet weganie mog wyrówna niedobory witamin i mineraów w swoje diecie. Dzi阫i tej ksi笨ce poznasz wiele w砤禼iwo禼i leczniczych ro秎in. Pobudzaj one funkcje organizmu, dzia砤j przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, oczyszczaj organizm z paso縴tów oraz zwi阫szaj odporno舵.

Zdrowe od縴wianie, czyli jak wykorzysta zio砤 lecznicze w diecie – nie tylko wega駍kiej

Alternatywne metody lecznicze, a zw砤szcza zio硂lecznictwo, w ostatnim czasie odzyska硑 popularno舵 i ugruntowa硑 sta砮 miejsce w medycynie. Wszystkie lecznicze zastosowania ró縩ych dzikich ro秎in opisanych w tej ksi笨ce maj naukowo udowodnione dzia砤nie lecznicze, a receptury opisane w ksi笨ce i ich zastosowanie w diecie zosta硑 wypróbowane i przetestowane. Dzi阫i nim zyskasz bezp砤tny dost阷 do apteki, która zapewni Ci zdrowie i odporno舵 przez ca硑 rok. Twoja kuchnia b阣zie pachnia砤 zio砤mi i zagoszcz w niej zasady zdrowego od縴wiania. Weganie z 砤two禼i uzupe硁i wszelkie niedobory mineraów i witamin.

Poznaj zio砤, które lecz i zwalczaj choroby

Dzi阫i ilustracjom i szczegó硂wym opisom nauczysz si prawid硂wo rozpoznawa ro秎iny, porównuj眂 kszta硉y li禼i i kwiatów. Dowiesz si te, gdzie szuka poszczególnych zió. Przeczytasz, gdzie ro秐ie rumianek i gdzie szuka stokrotki. Dla ka縟ej dzikiej ro秎iny w tej ksi笨ce znajdziesz wiele praktycznych i szczegó硂wych informacji: lokalizacja, cz甓ci ro秎in do wykorzystania — korze czy li舵, czas zbioru, efekty lecznicze, przeciwwskazania, zastosowanie w apteczce, preparaty, a przede wszystkim szczegó硂we informacje o cechach zewn阾rznych. W s硂wniczku znajdziesz wyja秐ienie wa縩ych terminów technicznych. Ksi笨ka wyra糿ie wskazuje równie na truj眂e sobowtóry opisanych ro秎in leczniczych i zió.

6 Przegl眃 ro秎in wed硊g kszta硉u li禼ia
8 Przegl眃 ro秎in wed硊g koloru kwiatu
11 Wprowadzenie
12 O ksi笨ce
13 Najwa縩iejsze zasady

15 50 popularnych dziko rosn眂ych ro秎in leczniczych wed硊g miejsca  ich wyst阷owania

17 1ki i wrzosowiska
 · Krwawnik pospolity 18 · Przywrotnik pospolity 22 · Stokrotka 26 · Wrzos zwyczajny 30  · Babka lancetowata 36 · G硂wienka pospolita 38 · Sza硍ia 潮kowa 42  · Krwi禼i眊 lekarski 46 · Mniszek lekarski 50

55 Pola, ogrody i winnice
 · Kurzy秎ad polny 56 · Tasznik pospolity 60 · Skrzyp polny 64  · Rumianek bezpromieniowy 68 · Rumianek pospolity 72 · Nostrzyk 74  · Niezapominajka polna 80 · Fio砮k trójbarwny 84

89 Lasy
 · Kasztanowiec pospolity 90 · Czosnek nied紈iedzi 94 · Brzoza brodawkowata 98  · Kasztan jadalny 102 · Przytulia wonna 106 · ierk pospolity 110 · Miodunka plamista 114  · D眀 szypu砶owy 118 · Wierzba bia砤 122 · 痑nkiel zwyczajny 126 · Czy禼iec le秐y 130  · Lipa szerokolistna 134

139 Zbocza, brzegi i zaro秎a
 · Rzepik pospolity 140 · Leszczyna pospolita 144 · Góg jednoszyjkowy 148  · Sadziec konopiasty 152 · Wi眤ówka b硂tna 156 · Bodziszek cuchn眂y 160  · Dziurawiec zwyczajny 164 · Mak polny 168 · iwa tarnina 172 · Ró縜 dzika 176  · Bez czarny 180 · Jarz眀 pospolity 184 · 痽wokost lekarski 188  · Pokrzywa zwyczajna 192· Koz砮k lekarski 196 · Fio砮k wonny 200

205 Przydro縜 i gruzowiska
 · Bylica pospolita 206 · Glistnik jaskó砪ze ziele 210 · Cykoria podró縩ik 214  · Pi阠iornik g阺i 218 · Podbia pospolity 222 · Dziewanna wielkokwiatowa 216

231 Ryzyko pomy砶i: truj眂e sobowtóry
245 Przygotowywanie preparatów leczniczych
251 Substancje czynne i ich grupy
256 Tabela okresów zbiorów
260 Glosariusz poj赕 medycznych
263 Glosariusz poj赕 botanicznych
265 Wykaz 紃óde
279 Rejestr wskaza do stosowania
280 Rejestr nazw ro秎in

304 strony, Format: 16,5 x 24;, oprawa mi阫ka

Osoby kupuj眂e t ksi笨k wybiera硑 tak縠:
 

- CUKRZYCA BEZ LEKARSTW
COHEN S.

- BIOENERGETYKA
LOWEN A.

- 5 J蔤YK覹 MII
CHAPMAN G.

- J蔤YK LICZB TECHNIKA SAMOPOZNANIA NA NOWE TYSILECIE
LOBOS G.

- CO CHOROBA M覹I O TOBIE?
TEPPERWEIN K.

- ALCHEMIA UWODZENIA CZYLI JAK WPWA NA UMYS, UCZUCIA I ZACHOWANIE
BATKO A. D蔅SKI L. SOWA P.

- MAGIA NUMEROLOGII
LOBOS G.

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024