ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO XXI WIEKU SZANSE ZAGROŻENIA PERSPEKTYWY ASPEKTY PRAWNE


GADKOWSKI T. RED.

wydawnictwo: SILVA RERUM , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 32.00 Twoja cena  30,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo XXI Wieku

Szanse Zagrożenia Perspektywy

Aspekty prawne


Pośród różnych obszarów badawczych, dających możliwości prowadzenia i prezentowania zróżnicowanej, interdyscyplinarnej problematyki badawczej, szczególne miejsce zajmuje szeroko pojmowane bezpieczeństwo – zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym. Ta obszerna i wielowątkowa, a przy tym niezmiennie aktualna problematyka badawcza daje szerokie możliwości podejmowania, dyskutowania i publikowania interesujących badań naukowych o wyraźnie zróżnicowanym charakterze, angażujących badaczy reprezentujących rózne dyscypliny naukowe. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż problematyka ta cały czas pozostaje dynamiczną problematyką badawczą, systematycznie wzbogacaną o nowe wątki, odnoszące się zwłaszcza do badań nad powszechnym i regionalnym bezpieczeństwem międzynarodowym. Jest to zdeterminowane dynamiką rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych, ale też dynamiką rozwoju zagrożeń, które rodzą nowe wyzwania dla społeczności międzynarodowej, często o globalnym charakterze.

W ramach tych interdyscyplinarnych badan naukowych podejmowane są również zagadnienia, obrazujące prawne aspekty bezpieczeństwa. Chociaż stanowią one zaledwie fragment badań nad ogólną problematyka bezpieczeństwa, to jednak najlepiej odzwierciedlają zarówno skalę problemów, jak i skalę intelektualnych wyzwań, jakie pojawiają się przed badaczami, reprezentującymi bardzo różne dziedziny nauk prawnych.
Niniejsza monografia dobrze oddaje tę zróżnicowaną problematykę badawczą w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa. Autorami poszczególnych artykułów są przedstawiciele różnych polskich ośrodków naukowych. Podejmują oni i analizują przede wszystkim prawną problematykę bezpieczeństwa, ale pośród składających się na całość tekstów nie brakuje takich, w których znajdujemy znaczące aspekty politologiczne i socjologiczne odnośnie do szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa. Wszystko to dobrze odzwierciedla podkreślony wyżej interdyscyplinarny charakter prezentowanej problematyki badawczej.

Monografia jest zbiorem czternastu artykułów naukowych, a jej systematykę obrazuje spis treści ułożony według kolejności alfabetycznej nazwisk autorów poszczególnych tekstów. Zaprezentowana w nich problematyka badawcza pozwala na wyodrębnienie kilku głównych wątków badawczych.
Prace redakcyjne nad ostatecznym kształtem monografii były możliwe dzięki recenzji wydawniczej materiałów złożonych przez autorów, przygotowanej przez Pana Profesora dr hab. Henryka Lisiaka. Za przygotowanie recenzji należą się Panu Profesorowi słowa podziękowania.

Tadeusz Gadkowski

Wstęp

Boubacar Sidi Diallo
The principle of non-use of force and its limits in international law

Tadeusz Gadkowski
Zakaz użycia siły zbrojnej - dylematy współczesnego prawa i praktyki międzynarodowej

Natalia Cwicinskaja
Unia Europejska a tzw. "zamrożone" konflikty na terenie b. ZSRR

Patryk Kaleta
Łamanie prawa wojennego przez siły amerykańskie podczas konfliktów zbrojnych

Sylwia Jezierna
Immunitet jurysdykcyjny w kontekście bezpiecznego wykonywania funkcji dyplomatycznych

Marta Naskręt
Warunki przyjęcia cudzoziemca na terytorium państwa w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej

Mateusz Piątkowski
Chińskie roszczenia terytorialne na morzu Południowochińskim w świetle prawa międzynarodowego

Agnieszka Podłucka
Bezpieczeństwo prawne osób starszych

Kasandra Rulak
Europejski nakaz aresztowania jako instrument polityki bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiego

Alina Sobiło
Prawnomiędzynarodowe aspekty unieszkodliwiania i likwidacji min przeciwpiechotnych

Agnieszka Rzepka, Paulina Hławko
Bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie globalizacji

Sylwia Stryjkowska
Bezpieczeństwo dóbr kultury w konfliktach zbrojnych - wyzwania XXI wieku

Marta Szmidt-Mejza
Rola i miejsce negocjacji w świetle pokojowego regulowania sporów międzynarodowych

Marta Wesołowska
Ochrona bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na gruncie regulacji międzynarodowych

200 stron, Format: 16.0x23.6, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021