ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MEDYCYNA DEFENSYWNA NADUŻYCIA MEDYCZNE W SYSTEMIE PRAWNYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI


BIEŃKOWSKA D.

wydawnictwo: SILVA RERUM , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Medycyna defensywna

Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki


„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie deliktów, jak i medycynie defensywnej odbijają się wszelkie problemy społeczne, kulturowe, etyczne i prawne, które dotyczą tak procesu tworzenia prawa, jak i polityki jego stosowania. Autorka zdaje sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z poszukiwaniem właściwego rozwiązania, gdyż w sektorze opieki zdrowotnej obserwujemy wyjątkową ostrość konfliktów i diametralną przeciwstawność wysuwanych racji. Taka postawa świadczy o jej dojrzałości naukowej”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Brodeckiego

Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające
1. Nadużycia medyczne. Specyfika zagadnienia
2. Prawo do opieki zdrowotnej, ochrona zdrowia, świadczenia zdrowotne
3. Prawo zaniedbań medycznych a prawo deliktów
4. Medycyna defensywna

Rozdział II. Medycyna defensywna
1. Zarys problemu
2. Medycyna defensywna. Ujęcie definicyjne
3. Medycyna defensywna w prawie deliktów
4. Istota medycyny defensywnej
5. Medycyna defensywna na "równi pochyłej"

Rozdział III. Źródła prawne i historyczne odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza
1. Prawo nadużyć medycznych - źródła prawa
2. Zbiór prawa deliktów
3. Reformy powszechnego prawa deliktów przez prawo stanowione
3.1. Prawo Dobrego Samarytanina jako przykład reformy powszechnego prawa deliktów przez prawo stanowione
3.2. Rola sądów stanowych w kształtowaniu ustawowych reform w prawie deliktów

Rozdział IV. Ewolucja odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki
1. Rys historyczny
2. Rozwój kultury procesowej. Idea doktryny niedbałości
3. Reguła zwyczaju zawodowego
4. Reguła lokalna
5. Doktryna respondeant superior i res ipsa loquitur

Rozdział V. Współczesne podstawy i rodzaje odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza
1. Relacja lekarz-pacjent
1.1. Struktura relacji lekarz-pacjent
1.2. Zgoda na leczenie
2. Podstawy odpowiedzialność cywilnoprawnej lekarza
2.1. Odpowiedzialność deliktowa lekarza
2.2. Standard opieki
2.3. Odpowiedzialność za bezprawne spowodowanie śmierci
3. Komercyjny model amerykańskiej służby zdrowia. Zarys problemu
3.1. Zasada ostensible authority
3.2. Doktryna pozornej agencji i odpowiedzialność za cudze czyny

Rozdział VI. Przesłanki odpowiedzialności
1. Prawne przesłanki odpowiedzialności lekarskiej
1.1. Obowiązek opieki nad pacjentem
1.2. Niewłaściwe wykonanie obowiązku
1.3. Szkoda
1.4. Związek przyczynowo-skutkowy
2. Wina i ciężar dowodu
2.1. Dowód prima facie
2.2. Zasada res ipsa loquitur

Rozdział VII. Mechanizm windykacji roszczeń
1. Specyfika postępowania w zakresie skarg dotyczących nadużyć medycznych
2. Rynek prawny
2.1. Postępowanie przed-sądowe. Aktywność sędziego
2.2. Zakreślanie odpowiedzialności w procesie. Rola ławy przysięgłych
3. Rynek ubezpieczeń medycznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza - wybrane aspekty/problemy
3.1. Problem wysokości rekompensaty
3.2. Ustawowo wprowadzone limity rekompensacyjne
3.3. Racjonalizacja regulacji ubezpieczeniowych
3.4. Odpowiedzialność i ubezpieczenie wykonawcy opieki zdrowotnej
3.5. Oparcie odpowiedzialności medycznej o system odpowiedzialności bez winy

Zakończenie
Bibliografia

284 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021