ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

STRATEGIE RADZENIA SOBIE MŁODZIEŻY W SYTUACJI KONFLIKTU SPOŁECZNEGO I ICH UWARUNKOWANIA


BORECKA-BIERNAT D.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania


Sytuacje trudne są integralną część ludzkiego życia. Stanowią one zarówno zagrożenie dla dobrostanu jednostki, jak i szansę dla jej rozwoju i wzrostu, czasami są jedyną drogą prowadzącą do uzyskania pożądanych rezultatów. Zatem ważne jest, aby jednostka konfrontująca się z sytuacjami trudnymi, miała umiejętność radzenia sobie z nimi. Autorka opracowania za sytuację trudną uznaje taką, która przerasta  możliwości adaptacyjne jednostki. Sytuacje tego typu są bardzo rozpowszechnione w życiu każdego człowieka i są one bardzo różnorodne.

Przedmiotem swojego zainteresowania Autorka czyni jeden rodzaj takich sytuacji, a mianowicie sytuacje konfliktu społecznego. Ważne jest skupienie uwagi właśnie na konfliktach społecznych, ze względu na powszechność oraz na ich ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Autorka swoje zainteresowanie tym zagadnieniem ogranicza się do ściśle określonej grupy, jaką jest młodzież w okresie dorastania. Cenne należy uznać podjęcie przez Autorkę kwestii zmagania się młodzieży z sytuacjami konfliktu społecznego, poznanie strategii w radzeniu sobie z nimi i psychospołecznych uwarunkowań aktywności zaradczej adolescentów. Zagadnienie radzenia sobie przez młodego człowieka w sytuacji konfliktu społecznego ma duże znaczenie teoretyczne, ponieważ pozwala na coraz lepsze rozumienie mechanizmów rządzących funkcjonowaniem adolescenta w konflikcie i na coraz lepszą konceptualizację tego zjawiska. Duże jest także znaczenie praktyczne tego opracowania. To znaczenie praktyczne widoczne jest szczególnie w obszarze psychologii wychowania i psychologii klinicznej. Zdobyta wiedza pozwala bowiem na opracowanie adekwatnych i skutecznych interwencji terapeutycznych oraz działań profilaktycznych.

Wstęp

I. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego w aspekcie uwarunkowań osobowościowych i rodzinnych w literaturze przedmiotu

1. Sytuacja konfliktu społecznego jako sytuacja trudna
2. Dorastanie okresem zmian fizycznych, psychicznych  i społecznych
3. Młodzież w sytuacji konfliktu społecznego
4. Strategie radzenia sobie młodzieży w kontekście sytuacji konfliktu społecznego
5. Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
5.1. Samoocena
5.2. Poczucie umiejscowienia kontroli
5.3. Ocena poznawcza sytuacji
5.4. Emocje
6. Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu  społecznego
6.1. Postawy rodzicielskie
6.2. Wzór sposobu radzenia sobie rodziców z trudnościami

II. Metodologia badań własnych

1. Pytania i hipotezy badawcze
2. Schemat związków między zmiennymi
3. Metoda i narzędzia badawcze
4. Grupa badana i procedura badania

III. Osobowościowe i rodzinne uwarunkowania stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego w świetle wyników badań

1. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Analiza osobowościowych i rodzinnych uwarunkowań
2. Zmienne osobowościowe i rodzinne determinujące strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Weryfikacja modelu zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi osobowościowymi i rodzinnymi
2.1. Strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
2.2. Strategia unikowego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
2.3. Strategia uległego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
2.4. Strategia zadaniowego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

IV. Dyskusja wyników badań

1. Strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
2. Strategia unikowego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
3. Strategia uległego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
4. Strategia zadaniowego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Spis rysunków i tabel
Bibliografia
Biogram autora

202 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024