ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZASADA SUBSYDIARNOŚCI W PRAWIE POMOCY SPOŁECZNEJ


STOPKA K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 53.50 Twoja cena  50,83 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca jest studium prawnym poświęconym znaczeniu zasady subsydiarności w interpretacji i stosowaniu prawa pomocy społecznej.

Zagadnienie to dotyczy wpływu zasady ogólnej na proces administracyjny oraz sądowe stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej, a także na treść i zakres prawa do poszczególnych świadczeń tej pomocy.

Podstawowym celem opracowania jest rozwiązanie materialnoprawnych i procesowych zagadnień dogmatycznych i praktycznych wyłaniających się na tle interpretacji przepisów obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. Praca stanowi próbę ustalenia treści zasady subsydiarności, charakteru prawnego przepisu ją wyrażającego oraz jej znaczenia w procesie przyznawania świadczeń pomocowych, w tym przede wszystkim tzw. świadczeń obligatoryjnych.

Przyjętą w pracy metodą badawczą jest metoda dogmatyczna uzupełniona w niezbędnym zakresie o aspekt historyczny, analizę poglądów doktryny prawa, doktryny polityki społecznej oraz orzecznictwa Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym w szczególności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.


Spis treści

Od Autora

Rozdział 1. Uwagi wstępne
1. Subsydiarność w naukach społecznych
1.1. Katolicka nauka społeczna
1.2. Polityka społeczna
1.3. Pedagogika społeczna
1.4. Politologia
1.5. Stosunki międzynarodowe
2. Subsydiarność w naukach prawnych
2.1. Prawo europejskie
2.2. Prawo konstytucyjne
2.3. Prawo administracyjne
2.4. Inne gałęzie prawa

Rozdział 2. Zasady opieki w rozwoju historycznym pomocy społecznej w Polsce
1. Uwagi wstępne
2. Dobroczynność
2.1. Dobroczynność prywatna
2.2. Dobroczynność publiczna
2.2.1. Represje wobec ubogich
2.2.2. Kontrola państwa nad działalnością dobroczynną
2.2.3. Pozytywna rola państwa, legislacja
3. Opieka społeczna
4. Pomoc społeczna

Rozdział 3. Treść zasady subsydiarności pomocy społecznej
1. Uwagi wstępne
2. Treść zasady subsydiarności pomocy społecznej

Rozdział 4. Rodzaje zasady subsydiarności pomocy społecznej
1. Zasada subsydiarności pomocy społecznej w stosunku do własnych możliwości jednostki
2. Zasada subsydiarności pomocy społecznej w stosunku do innych systemów świadczeniowych
3. Zasada subsydiarności pomocy społecznej w stosunku do obowiązków opieki spoczywających wobec jednostki na osobach trzecich

Rozdział 5. Charakterystyka prawna zasady subsydiarności pomocy społecznej (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)
1. Uwagi wstępne
2. Art. 2 ust. 1. ustawy o pomocy społecznej jako przepis programowy
3. Art. 2 ust. 1. ustawy o pomocy społecznej jako zasada ogólna pomocy społecznej
4. Art. 2 ust. 1. ustawy o pomocy społecznej a pojęcie klauzuli generalnej
5. Zasada subsydiarności pomocy społecznej a inne zasady ogólne pomocy społecznej

Rozdział 6. Zasada subsydiarności w procesie przyznawania świadczeń pomocy społecznej
1. Uwagi wstępne
2. Pozycja jednostki wobec administracji publicznej - ujęcie ogólnoteoretyczne
2.1. Publiczne prawo podmiotowe
2.2. Interes prawny
2.3. Specjalne prawo proszenia
2.4. Inne sytuacje prawne
3. Charakter prawa do świadczeń z pomocy społecznej
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej na tle ustawy o opiece społecznej z 1923 roku oraz ustawie o pomocy społecznej z 1990 roku
3.3. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w Konstytucji RP oraz ustawie o pomocy społecznej z 2004 roku
4. Charakterystyka świadczeń z pomocy społecznej
4.1. Świadczenia fakultatywne
4.2. Świadczenia obligatoryjne
5. Zasada subsydiarności pomocy społecznej a świadczenia fakultatywne
6. Zasada subsydiarności pomocy społecznej a świadczenia obligatoryjne

Zakończenie
Literatura
Orzecznictwo198 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024