ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADMINISTRACJA PUBLICZNA POPRZEZ PROCES DO STRUKTURY


NOGALSKI B. KLIMEK A. - KONSTRUKCJA INSTYTUCJI KATASTRU

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2014, wydanie I

cena netto: 65.10 Twoja cena  61,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja publiczna poprzez proces do struktury

Konstrukcja instytucji katastru


Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce.

Przedstawia wyniki badań nad usprawnieniami rozwiązań strukturalnych administracji katastralnej i jej lokowaniem w strukturach aparatu administracyjnego naszego państwa.


Wprowadzenie

Rozdział 1
Problemy i instrumentarium
1.1. Obszary problemowe państwa
1.1.1. Finanse publiczne
1.1.2. Sprawność administracji
1.2. Stawiamy pytania
1.3. Jak szukać odpowiedzi
1.3.1. Metoda tworzenia koncepcji organizacji
1.3.2. Narzędzia badawcze
1.3.3. Badany obiekt

Rozdział 2
Aparat administracji publicznej jako organizacja
2.1. Kształtowanie struktur organizacji
2.1.1. Podstawowe pojęcia teorii organizacji
2.1.2. Wybrane instrumenty podejścia procesowego
2.2. Formy organizacyjne administracji publicznej
2.2.1. Podstawowe pojęcia
2.2.2. Rejestry publiczne jako jedno z zadań administracji
2.2.3. Instytucja katastru
2.3. Administracja i własność jako czynniki wzrostu gospodarczego
2.3.1. Modele wzrostu gospodarczego
2.3.2. Instytucje jako czynnik wzrostu
2.3.3. Własność jako czynnik rozwoju
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3
Przesłanki utworzenia administracji katastralnej
3.1. Wpływ sprawności procesów inwestycyjnych na wzrost PKB
3.1.1. Modelowanie PKB
3.1.2. Identyfikacja czynników wpływających na wzrost PKB
3.2. Administracja publiczna w procesie inwestycyjnym
3.3. Identyfikacja megaprocesów z udziałem administracji geodezyjnej i kartograficznej
3.3.1. Udział administracji geodezyjnej i kartograficznej w procesie inwestycyjnym
3.3.2. Przebieg procesu ustalania i rejestracji praw własności do gruntów oraz granic tych praw
3.3.3. Inwentaryzacja terenu i rejestracja obiektów budowlanych
3.3.4. Wnioski
3.4. Organizacja administracji geodezyjnej i kartograficznej
3.4.1. Ulokowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej w strukturach administracji publicznej
3.4.2. Usytuowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej w strukturach urzędów samorządu
3.4.3. Zadania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej
3.4.4. Zróżnicowanie funkcjonowania jednostek administracji geodezyjnej i kartograficznej
3.5. Ocena jakości danych systemu ewidencjonowania gruntów
3.6. Ocena regulacji prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów i map
3.7. Ocena zdolności wykonywania zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną
3.7.1. Wyznaczenie wskaźnika do pomiaru zdolności wykonywania zadań
3.7.2. Analiza strumienia zgłoszeń prac geodezyjnych województwa pomorskiego
3.7.3. Konkluzja
3.8. Instytucja katastru w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.8.1. Instytucje odpowiedzialne za kataster w krajach UE
3.8.2. Ogólna charakterystyka organizacji odpowiedzialnych za kataster w wybranych krajach UE
3.8.3. Konkluzja
3.9. Podsumowanie

Rozdział 4
Administracja katastralna jako następstwo przebudowy procesów
4.1. Koncepcja podstawowego megaprocesu w systemie utrzymania ładu prawnego gruntów
4.1.1. Przebieg procesu ustalania i rejestracji praw oraz granic własności
4.1.2. Podsystem okresu przejściowego
4.2. Koncepcja systemu wsparcia inwestora
4.3. Koncepcja administracji katastralnej
4.3.1. Misja
4.3.2. Cel
4.3.3. Zadania
4.3.4. Schemat i parametry megastruktury administracji katastralnej
4.3.5. Finansowanie
4.4. Istotne elementy transformacji
4.4.1. Zasoby kadrowe i wyposażenie
4.2.2. Dokumentacja i zbiory informacji PZGK
4.4.3. Opór przed zmianą
4.5. Ocena efektów restrukturyzacji
4.5.1. Ocena ekonomiczności utworzenia administracji katastralnej
4.6. Konkluzja

Podsumowanie

Bibliografia
Opracowania zwarte
Akty prawne (chronologicznie

Załączniki
Załącznik 1. Analiza funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego
Załącznik 2. Identyfikacja strumieni spraw w starostwie powiatowym w Wejherowie
Załącznik 3. Analiza strumienia spraw
Załącznik 4. Akty prawne odnoszące się do gruntów

Spis rysunków

Spis tabel


188 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024