ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PODSTAWY EKONOMII MIKROEKONOMIA


CZARNY B.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2018, wydanie IV

cena netto: 85.00 Twoja cena  80,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podstawy ekonomii

Mikroekonomia


WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA jest pierwszą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (druga część zatytułowana MAKROEKONOMIA ukaże się wkrótce nakładem Oficyny Wydawniczej SGH). Podręcznik zawiera m.in. wykład współczesnej mikroekonomii (chodzi o tematy: działanie konkurencyjnego rynku, zachowania konsumentów i producentów, formy rynków, rynki pracy, kapitału i ziemi, ryzyko w gospodarce, działania państwa na rynkach). Unikalną cechą tej pracy jest jej osadzenie w realiach polskiej gospodarki. Informuje ona m.in. o historii gospodarowania w Polsce w XX wieku, a także o aktualnych problemach polityki gospodarczej w Polsce i o "ramach instytucjonalnych", w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Treść podręcznika wzbogacają studia przypadku oraz bardzo liczne zadania w formie pytań typu prawda/fałsz, testów i rozbudowanych zadań problemowych, które pomagają lepiej zrozumieć i utrwalić zdobytą wiedzę. Odpowiedzi do wybranych zadań, zamieszczone na końcu podręcznika, a także wiele przykładowych sprawdzianów egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych przez Autora w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ułatwią Czytelnikowi kontrolowanie postępów w nauce.

Uzupełnieniem PODSTAW EKONOMII jest serwis edukacyjny www.podstawyekonomii.pl.

Wstęp

WPROWADZENIE DO EKONOMII

Rozdział 1. Co to jest ekonomia?
1.1. Co to znaczy ekonomia?
1.1.1. Czym zajmują się ekonomiści?
1.1.2. Cel i metoda ekonomistów
1.2. Statystyczny charakter praw ekonomicznych
1.3. Język teorii ekonomicznej
1.4. Mikroekonomia i makroekonomia
1.5. Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
1.6. Osobliwości ekonomii
1.6.1. Rola doświadczenia
1.6.2. Zmienność warunków gospodarowania
1.6.3. Prognozy, które same się obalają, i podobne problemy
1.6.4. Ekonomia a interesy
1.6.5. Czy ekonomia jest nauką?
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań
Studium przypadku

Rozdział 2. Narzędzia ekonomisty
2.1. Zestawy danych ekonomicznych
2.1.1. Źródła danych
2.1.2. Dane statystyczne i wykresy
2.1.3. Średnie
2.1.4. Wartości absolutne i wartości względne
2.1.5. Wskaźniki (indeksy)
2.1.6. Wskaźniki jako średnie ważone
2.1.7. Nominalna i realna wartość kwoty pieniądza
2.2. Wartość a czas
2.2.1. Stopa procentowa
2.2.2. Wartość przyszła
2.2.3. Wartość zaktualizowana
2.3. Modelowanie związków zmiennych ekonomicznych
2.3.1. Związki zmiennych ekonomicznych
2.3.2. Modele ekonomiczne a dane statystyczne
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

MIKROEKONOMIA

Rozdział 3. Rynek
3.1. Co to jest rynek?
3.1.1. Popyt
3.1.2. Podaż
3.1.3. Cena równowagi
3.2. Efektywność rynku
3.3. Rynki wolne, rynki regulowane
3.3.1. Cena maksymalna
3.3.2. Cena minimalna
3.3.3. Podatek od sprzedaży
3.3.4. System nakazowo-rozdzielczy
3.4. Elastyczności
3.4.1. Prosta elastyczność cenowa popytu
3.4.2. Mieszana elastyczność cenowa popytu
3.4.3. Elastyczność dochodowa popytu
3.4.4. Elastyczność cenowa podaży
3.4.5. Zastosowania praktyczne
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań
Studium przypadku

Rozdział 4. Konsument
4.1. Możliwości konsumenta
4.1.1. Ograniczenie budżetowe
4.1.2. Przesunięcia i zmiany nachylenia linii ograniczenia budżetowego
4.1.3. Nietypowe linie ograniczenia budżetowego
4.2. Gusty konsumenta
4.2.1. Funkcja użyteczności
4.2.2. Mapa gustów konsumenta
4.3. Decyzje konsumenta
4.3.1. Optymalny koszyk dóbr (równowaga konsumenta)
4.3.2. Punkt równowagi konsumenta a zmiany dochodu
4.3.3. Punkt równowagi konsumenta a zmiany cen
4.3.4. Efekt substytucyjny i efekt dochodowy
4.4. Zastosowania teorii podejmowania decyzji konsumenta
4.4.1. Podatek pośredni czy bezpośredni?
4.4.2. Autostrada czy transport publiczny?
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 5. Producent
5.1. Formy przedsiębiorstw
5.1.1. Własność prywatna i własność wspólna (kolektywna)
5.1.2. Formy prawne i organizacyjne przedsiębiorstw
5.2. Cele działalności przedsiębiorstwa
5.2.1. Maksymalizacja zysku
5.2.2. Jak przedsiębiorstwo oblicza zysk?
5.3. Utargi
5.4. Koszty
5.4.1. Koszt całkowity, przeciętny, krańcowy
5.4.2. Technika produkcji a koszty
5.5. Przykład
5.6. Decyzje przedsiębiorstwa o podaży
5.7. Koszty przeciętne w krótkim i w długim okresie
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 6. Formy rynku
6.1. Dlaczego rynki różnią się od siebie?
6.2. Konkurencja doskonała
6.2.1. Przedsiębiorstwo: popyt, podaż, wielkość produkcji
6.2.2. Gałąź wolnokonkurencyjna: skutki szoku popytowego
6.3. Monopol
6.3.1. Popyt, podaż, wielkość produkcji
6.3.2. Monopol a gałąź wolnokonkurencyjna
6.4. Konkurencja monopolistyczna
6.4.1. Popyt, podaż, wielkość produkcji
6.4.2. Różnicowanie produktu
6.5. Oligopol
6.5.1. Porozumienia przedsiębiorstw
6.5.2. Sztywność cen
6.6. Rola wejść i wyjść
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych pytań

Rozdział 7. Praca, kapitał, ziemia
7.1. Popyt na zasoby
7.1.1. Popyt na zasoby w krótkim okresie
7.1.2. Popyt na zasoby w długim okresie
7.1.3. Rynkowy popyt na zasoby
7.1.4. Konkurencja niedoskonała a popyt na zasoby
7.1.5. Popyt firm na zasoby a maksymalizacja zysku
7.2. Rynek pracy
7.2.1. Decyzje o oferowaniu pracy
7.2.2. Równowaga na rynku pracy
7.3. Rynek kapitału
7.4. Rynek ziemi
7.4.1. Zmiany cen na rynku ziemi
7.4.2. Renta ekonomiczna
7.5. Dochody właścicieli zasobów
7.5.1. Wynagrodzenie pracy
7.5.2. Wynagrodzenie własności
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 8. Ryzyko
8.1. Stosunek ludzi do ryzyka
8.2. Łączenie ryzyka
8.3. Rynek kapitałowy
8.3.1. Łączenie ryzyka na rynku kapitałowym
8.3.2. Różnicowanie portfela inwestycyjnego
8.4. Rynek ubezpieczeń
8.4.1. Decyzja o ubezpieczeniu się
8.4.2. Łączenie ryzyka przez towarzystwa ubezpieczeniowe
8.4.3. Dzielenie ryzyka przez towarzystwa ubezpieczeniowe
8.4.4. Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń
8.5. Rynek transakcji terminowych
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 9. Państwo
9.1. Efektywność a sprawiedliwość
9.2. Państwo dba o efektywność
9.2.1. Państwo chroni konkurencję
9.2.2. Państwo udostępnia dobra publiczne i zapobiega tragedii wspólnego pastwiska
9.2.3. Państwo kontroluje efekty zewnętrzne
9.2.4. Państwo usuwa kłopoty z informacją
9.3. Państwo dba o sprawiedliwość
9.3.1. Podatki
9.3.2. Zasiłki
9.3.3. Podział dochodów
9.4. Zawodność państwa
9.4.1. Paradoks głosowania
9.4.2. Wynik środkowego głosującego
9.4.3. Handel głosami
9.4.4. Skoncentrowane korzyści, rozproszone koszty
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

EGZAMINY Z PODSTAW MIKROEKONOMII
Egzamin z podstaw mikroekonomii (1)
Egzamin z podstaw mikroekonomii (2)
Egzamin z podstaw mikroekonomii (3)

KOLOKWIA Z PODSTAW MIKROEKONOMII
Kolokwium z podstaw mikroekonomii (1)
Kolokwium z podstaw mikroekonomii (2)
Kolokwium z podstaw mikroekonomii (3)

Bibliografia
Indeks rzeczowy

522 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022