ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PAŃSTWO W WARUNKACH GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO PRZYCZYNEK DO TEORII PAŃSTWA


OSIŃSKI J.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 78.30 Twoja cena  74,39 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego

Przyczynek do teorii państwa


Prezentowana publikacja ma być w zamyśle wieloaspektową polemiką z dogmatami i mitami, które w ostatnich dekadach przełomu wieków XX i XXI, za sprawą neoliberalnych teoretyków i ideologów, kształtowały w sposób zamierzony i uświadomiony, a niekiedy nieuświadomiony, treści w obrębie nauk społecznych w Polsce - szczególnie w odniesieniu do nauk o polityce, nauki o państwie, nauk o polityce publicznej, ekonomii, socjologii oraz nauk prawnych w części dotyczącej problematyki państwa. Uznałem, że powinna jednak rozpocząć się od kwestii podstawowej, a mianowicie syntetycznej charakterystyki ewolucji kapitalizmu do jego współczesnego kształtu i roli, jaka przypada w nim do odegrania przez instytucję państwa lub przynajmniej, jaka jest określana przez badaczy na gruncie nauki o państwie czy nauk o polityce.

Wstęp

Rozdział I. Próby neoliberalizacji istoty współczesnego państwa
1. Wprowadzenie
2. Neoliberalizm a państwo - perspektywa politologiczna
3. Neoliberalizm a państwo - perspektywa ekonomiczna
4. Neoliberalizm a państwo - perspektywa etyczna
5. Neoliberalizm a państwo - perspektywa antropologiczna
6. Finansyzacja gospodarek narodowych i gospodarki globalnej a państwo
7. Podsumowanie

Rozdział II. Neoliberalna ideologia a państwo. Semantyka neoliberalnej nowomowy
1. Wprowadzenie
2. Podstawy semantyki neoliberalnej ideologii
3. Zasadnicze dylematy dotyczące międzynarodowej pozycji państw
4. Podsumowanie

Rozdział III. Państwo w ujęciu ontologicznym i realnym a ideologia neoliberalizmu
1. Wprowadzenie
2. Kwestia definicji państwa
3. Dwoisty charakter instytucji państwa
4. Współczesna nauka ekonomii a instytucja państwa
5. Neoliberalna pseudopoprawność terminologiczna
6. Podsumowanie

Rozdział IV. Cele i zadania państwa - wpływ kryzysu ekonomicznego
1. Wprowadzenie
2. Tradycyjne i współczesne pojmowanie celu i zadań państwa
3. Tradycyjne i współczesne dziedziny aktywności państwa
4. Podsumowanie

Rozdział V. "Wolny" rynek a demokracja. Współzależność czy determinizm?
1. Wprowadzenie
2. Zmiany aksjologii gospodarowania i roli ekonomii wśród nauk społecznych
3. Współczesna demokracja liberalna a kapitalistyczny system gospodarowania
4. Parlamenty i ich rola w przezwyciężaniu kryzysu kapitalizmu 2007+
4.1. Podniesienie sprawności decyzyjnej parlamentów
4.2. Zwiększenie zakresu i instrumentów działalności kontrolnej parlamentów
5. Podsumowanie

Rozdział VI. Geneza i ewolucja długu publicznego w wybranych państwach a niewypłacalność państwa
1. Wprowadzenie
2. Państwo w warunkach kryzysu ekonomicznego
2.1. Globalizacja jako przejaw malejącego znaczenia państwa
2.2. Historia długu publicznego (suwerennego) i jego wpływ na istotę państwa
2.3. Czy współczesne państwo może zbankrutować?
3. Skutki niewypłacalności (bankructw) dla realnych państw i przeciwdziałanie im
4. Podsumowanie

Rozdział VII. Realne państwo w warunkach kryzysu ekonomicznego. Przypadek Islandii
1. Wprowadzenie
2. Sytuacja państwa i społeczeństwa przed kryzysem
3. Kryzys bankowy - uwarunkowania ekonomiczno-społeczne
4. Kryzys bankowy - uwarunkowania polityczne
5. System bankowy w Islandii
6. Nauki z islandzkich doświadczeń związanych z kryzysem bankowym
7. Ruch obywatelski i próba uchwalenia nowej Konstytucji Republiki Islandii
7.1. Powołanie Rady Konstytucyjnej i jej prace
7.2. Efekty pracy Rady Konstytucyjnej
8. Podsumowanie

Rozdział VIII. Możliwości podniesienia sprawności państwa. Perspektywa Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wprowadzenie
2. Konieczność wieloczynnikowej analizy instytucji państwa i jego przemian Diagnoza i monitorowanie kierunków polityki publicznej
3. Rzeczpospolita Polska jako państwo oraz jej regionalne i globalne otoczeni
3.1. Zasadnicze tendencje rozwoju
3.2. Status międzynarodowy Polski
3.3. Polska w systemie bezpieczeństwa
3.4. Instytucje i mechanizmy reprezentacji interesów
3.5. Stabilność finansów publicznych
3.6. Inwestycje społeczne
3.7. Podniesienie sprawności instytucjonalnej i funkcjonalnej państwa
3.8. Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia
3.9. Efektywny i sprawny samorząd terytorialny
3.10. Sprawna i profesjonalna polityka publiczna
3.11. Ochrona strategicznych gałęzi i przedsiębiorstw
3.12. Zaufanie społeczne jako podstawa nowoczesnego współrządzenia
4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

335 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022