ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLSCE


GRZYMAŁA Z. RED.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 40.50 Twoja cena  38,48 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w polsce


Zagadnienie gospodarki miejskiej jest o tyle istotne, że w ostatnich latach obserwuje się ogólną tendencję do przyrostu liczby mieszkańców miast, zwłaszcza tych dużych, o charakterze metropolitalnym. Wpływ na to mają różne czynniki, np. takie, że zamieszkanie w dużym mieście wiąże się m.in. z łatwiejszym znalezieniem pracy, nie bez znaczenia są również sprawy dotyczące sfery kulturalnej i społecznej. Niemniej wymienione determinanty rodzą obok szans także bariery rozwoju miast, którym musi sprostać lokalne społeczeństwo.

Niniejsza publikacja jest jedną z kilku pozycji dotyczących kwestii gospodarki miejskiej. Nie stanowi ona uporządkowanego podręcznika - jest to raczej zbiór, istotnych z punktu widzenia autorów, tematów dotyczących gospodarki miejskiej. Z uwagi na swój charakter jest to zatem monografia zachęcająca czytelnika do zapoznania się z kolejnymi tomami o podobnej treści, gdzie zostaną poruszone następne tematy, a te omówione w niniejszej publikacji, będą rozszerzone.

Wstęp

Zbigniew Grzymała
1. Geneza i znaczenie gospodarki miejskiej

Zbigniew Grzymała, Magdalena Dziczek
2. Wybrane branże gospodarki miejskiej
2.1. Gospodarka mieszkaniowa
2.2. Transport publiczny
2.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym - najważniejsze wyzwania w kontekście systemu gospodarki odpadami komunalnymi
2.3.1. Gospodarka o obiegu zamkniętym - wprowadzenie
2.3.2. Gospodarka o obiegu zamkniętym w perspektywie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi
2.3.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów
2.3.4. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych
2.3.5. Standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2.3.6. Rozszerzona odpowiedzialność producenta
2.3.7. Infrastruktura i edukacja
2.3.8. Podsumowanie

Marek Ziółkowski
3. Zintegrowana polityka rozwoju gminy jako podstawa rozwoju gospodarki komunalnej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Polityka i jej podmioty
3.3. Rola władz samorządowych w procesach rozwoju gminy
3.4. Istota, cechy i cele zintegrowanej polityki rozwoju gminy
3.5. Podstawowe instrumenty zintegrowanej polityki rozwoju gminy
3.6. Etapy zintegrowanej polityki rozwoju gminy
3.7. Gospodarka komunalna a procesy rozwojowe gminy
3.8. Podsumowanie

Grzegorz Maśloch
4. Zmiany demograficzne w polskich miastach
4.1. Wprowadzenie
4.2. Ludność polskich miast
4.3. Prognozy zmian demograficznych w polskich miastach
4.4. Podsumowanie

Piotr Maśloch, Grzegorz Maśloch
5. Przyszłość miast
5.1. Smart city i slow city
5.1.1. Wprowadzenie
5.1.2. Koncepcja smart city i slow city
5.1.3. Smart city i slow city na świecie
5.1.4. Podsumowanie
5.2. W stronę dobrych praktyk - smart city Wiedeń

Jacek Sierak
6. Samodzielność finansowa jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju
6.1. Wprowadzenie
6.2. Finanse polskich samorządów - diagnoza stanu istniejącego
6.2.1. Poziom i struktura dochodów budżetów JST
6.2.2. Poziom i struktura wydatków budżetów JST
6.2.3. Wynik finansowy budżetów JST
6.3. Możliwości kształtowania polityki dochodowej przez władze jednostek samorządu terytorialnego
6.3.1. Polityka dochodowa i skuteczność jej realizacji
6.3.2. Zakres władztwa podatkowego gminy i podstawy gospodarowania majątkiem komunalnym
6.3.3. Znaczenie i możliwości kształtowania dochodów zasilających
6.4. Zakres i uwarunkowania samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego
6.5. Zakończenie

Katarzyna Sadowy
7. Rola współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast
7.1. Modele kształtowania nowych ośrodków kultury i nauki na początku XXI wieku
7.2. Infrastruktura społeczna w rozwoju miast w Polsce po 1989 roku
7.3. Infrastruktura społeczna Warszawy i jej architektura - wybrane przykłady
7.4. Podsumowanie

Agnieszka Cenkier
8. Finansowanie rozwoju miast
8.1. Wstęp
8.2. Metoda badawcza. Uzasadnienie wyboru
8.3. Analiza wydatków miast na prawach powiatu w latach 2010-2015
8.4. Analiza dochodów miast na prawach powiatu w latach 2010-2015
8.5. Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe w finansowaniu miast na prawach powiatu w latach 2010-2015
8.6. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

167 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022