ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

FUTUREINSIGHTS TECHNOLOGIE 4.0 A PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE


KOZŁOWSKI K. ZYGMUNTOWSKI J.J. RED.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 39.15 Twoja cena  37,19 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Futureinsights

Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze


Rewolucja 4.0 to termin odmieniany dziś przez wszystkie przypadki. Praktycznie każda dyskusja o obecnym stanie rozwoju czy perspektywach ewolucji ładu społecznego oraz gospodarczego nie może się odbyć bez odwołań do błyskawicznie postępujących zmian w sektorze ICT, wpływu sztucznej inteligencji na rytm życia przyszłych pokoleń, nowych szans i zagrożeń tworzonych przez technologie informatyczne w każdym aspekcie ludzkiej egzystencji. Czym jednak właściwie jest rewolucja 4.0? Odwołując się do klasyków pokroju Alvina Toefflera można stwierdzić, że jej istotą jest zastąpienie naszego potencjału intelektualnego w zakresie akumulacji wiedzy i jej inteligentnego stosowania przez dostępne nam rozwiązania technologiczne. Tak jak pierwsza, neolityczna rewolucja technologiczna pozwoliła człowiekowi pierwotnemu zwielokrotnić swoją siłę, a rewolucja przemysłowa zastąpić ją maszynami, tak rewolucja cyfrowa pozwoliła zwielokrotnić akumulację naszej wiedzy. Rewolucja 4.0 pozwala ją z kolei wykorzystywać bez naszego udziału - poprzez coraz bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję. I tak jak każda z jej poprzedniczek nie pozostawia żadnego aspektu naszego życia nietkniętym.

Megatrend wszechogarniających zmian cyfrowych w naszym otoczeniu rodzi zarówno obawy, jak i nadzieje. Czy otwiera się przed nami świat pełen szans na realizację własnych marzeń, czy świat, w którym człowiek jest już coraz mniej potrzebny? Czy mamy większe niż kiedykolwiek szanse na realizację potrzeb ludz­kości, czy może zmierzamy ku jej końcowi? Odpowiedź wydaje się jedna: diabeł tkwi w szczegółach. O ile bowiem dyskusje nad rewolucją 4.0 są źródłem wielu ciekawych wniosków i przemyśleń, to jednak w większości wypadków rzadko prowadzą do refleksji nad konkretnymi formułami wdrożeniowymi takich czy innych rozwiązań technologicznych.

Niniejsza publikacja odnosi się właśnie do tej niszy badawczej. Zespół młodych entuzjastów, skupionych wokół środowiska założonej przez studentów SGH Fundacji Instrat, zastanawia się nad różnorodnymi zagadnieniami, od automatyzacji transportu, przez zarządzanie energetyką po modele ekonomii współdzielenia - nie tyle od strony znaczenia procesu ich ewolucji w duchu 4.0, lecz ich realnej, efektywnej realizacji w praktyce życia codziennego. Autorzy zwracają szczególną uwagę na zjawisko destrukcyjnego charakteru innowacji (dziś określanego jako disruptive), który nie zawsze bywa rekompensowany kreacją nowej wartości, jak życzyłby sobie tego Joseph Schumpeter. Każda technologia - zarówno materialny produkt, jak i sposób rozwiązywania problemu ekonomicznego - nabywa znaczenia dopiero w określonym kontekście, bez którego nie sposób ocenić pełnych korzyści i kosztów stosowania danej technologii.

Wstęp

SYSTEM I PRACA

Jan J. Zygmuntowski
Rozdział 1. Rewolucja platform wielostronnych. Refleksja nad gospodarką współdzielenia w świetle interesu publicznego

Zuzanna Kowalik
Rozdział 2. Gig economy a prawa pracownicze i sposoby organizacji pracowników

Konrad Grabowicz
Rozdział 3. Feudalizm technologiczny jako źródło sekularnej stagnacji w późnym kapitalizmie

Filip Lubiński
Rozdział 4. Bezrobocie technologiczne a bezwarunkowy dochód podstawowy

ROZWÓJ 4.0

Karolina Porębna
Rozdział 5. Polityka wspierania nowych technologii w dobie postindustrialnej - specyfika nordyckiego modelu rozwoju

Kamil Gapiński
Rozdział 6. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstw czwartej rewolucji przemysłowej

Tomasz Janasz, Michał Hetmański
Rozdział 7. Upiór na drodze, czyli o hiperwydajności samochodów osobowych
Grażyna Meller

Rozdział 8. Postęp technologiczny w produkcji energii elektrycznej w Afryce Subsaharyjskiej

Aneks

164 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022