ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KREOWANIE CEN NA POZAGIEŁDOWYCH RYNKACH FINANSOWYCH


MIELUS P.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 64.80 Twoja cena  61,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kreowanie cen na pozagiełdowych rynkach finansowych


Ceny obserwowane na rynku finansowym często traktuje się jako zmienne zewnętrzne bez namysłu nad tym, skąd się biorą. Wycena instrumentów finansowych zależy przede wszystkim od tego, ile inni uczestnicy rynku są skłonni za nie zapłacić. Aby zapewnić ciągłość kwotowań, a więc szeregu kursów determinujących aktualną wartość produktów finansowych, niezbędne są podmioty gotowe świadczyć usługę dostarczania bieżących cen kupna i sprzedaży. Tymi podmiotami są animatorzy rynku (ang. market makers), którzy - jako podmioty aktywnie kwotujące ceny - dostarczają rynkowi płynność będącą miarą łatwości zawierania transakcji na rynku finansowym przy umiarkowanych kosztach transakcyjnych.

Niniejsza publikacja opisuje proces kreowania cen zwany również animacją, determinujący kształtowanie się kursów na pozagiełdowym rynku finansowym. Praca animatorów została przedstawiona głównie pod kątem czynników wpływających na proces podejmowania przez nich decyzji. Ceny są bowiem wypadkową setek mikrodecyzji ludzi pełniących obowiązki animatorów, a nie instytucji, dla których pracują. Decyzje te odnoszą się do zawierania transakcji lub ich zaniechania, kwotowania cen oraz rozpowszechnianych czy ukrywanych informacji. Obserwowanie decyzji innych uczestników rynku pozwala na przepływ informacji pomiędzy podmiotami aktywnymi na rynku finansowym. Z kolei informacja jest kluczowym czynnikiem kształtującym oczekiwania co do przyszłego poziomu cen i ich zmienności.

W książce została postawiona teza, że animatorzy rynku stanowią główne źródło kształtowania się cen na nieregulowanym rynku finansowym. Jednocześnie opisano mechanizm procesu tworzenia cen poprzez wskazanie kluczowej roli przepływu informacji dla procesu decyzyjnego po stronie aktywnych uczestników rynku. Autor wykazuje, że decyzje animatorów są kształtowane przez wiele czynników ekonomicznych, psychologicznych i socjologicznych.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przedmiotowa analiza rynku finansowego
1.1. Geneza rynku i animacji
1.2. Ryzyko i motywacja na rynku finansowym
1.3. Klasyfikacja instrumentów
1.4. Wycena i ryzyko instrumentów
1.4.1. Determinanty krzywej dochodowości
1.4.2. Determinanty powierzchni zmienności

Rozdział 2. Źródła wahań cen na rynku finansowym
2.1. Źródła zróżnicowania cen instrumentów finansowych
2.2. Czynniki zaburzające efektywność rynku finansowego
2.3. Transmisja poglądów rynkowych
2.4. Determinanty decyzji uczestników rynku
2.4.1. Czynniki ekonomiczne
2.4.2. Czynniki egzogeniczne
2.4.3. Czynniki endogeniczne
2.4.4. Czynniki psychologiczne

Rozdział 3. Zasady kwotowania na rynku nieregulowanym
3.1. Współczesne problemy animacji rynków finansowych
3.1.1. Zmiany struktury podmiotowej animowanego rynku
3.1.2. Wpływ mechanizmów ograniczających ryzyko kredytowe na płynność instrumentów
3.1.3. Rola struktury społeczności animatorów w formułowaniu decyzji inwestycyjnych
3.1.4. Wpływ organizacji rynku klientowskiego na reakcje animatorów rynku
3.1.5. Wpływ wahań płynności na animację na rynku finansowym
3.2. Kwotowanie stawek referencyjnych
3.3. Aspekty etyczne w działalności animatora

Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem przez animatora
4.1. Zarządzanie portfelem instrumentów
4.1.1. Liniowe portfele odsetkowe
4.1.2. Portfel opcji walutowych
4.2. Czynniki wpływające na koszty transakcyjne
4.3. Wpływ asymetrii ryzyka na zachowania animatorów rynku

Rozdział 5. Modele animacji
5.1. Badania uwzględniające mikrostrukturę rynku
5.2. Model kształtowania cen przez animatora
5.2.1. Czynniki wpływające na decyzje animatora
5.2.2. Model dwustronnego kwotowania ceny
5.2.3. Analiza ekspozycji animatora - studium przypadku
5.3. Behawioralne aspekty procesu decyzyjnego animatora

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, schematów, wykresów

301 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022