ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

HANDEL MIĘDZYNARODOWY W ZADANIACH


FOLFAS P.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 49.50 Twoja cena  47,03 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Handel międzynarodowy w zadaniach


Publikacja stanowi uzupełnienie wielu nie tylko polskich, lecz także zagranicznych podręczników do ekonomii międzynarodowej (międzynarodowych stosunków gospodarczych). Dostarcza ona jednocześnie podstaw teoretycznych do przeprowadzenia empirycznej analizy handlu mierzonego zarówno tradycyjnie (wartością brutto), jak i za pomocą wartości dodanej. Książka zawiera dziesięć rozdziałów, w których przedstawiono następujące zagadnienia ekonomii między-narodowej: teorie handlu międzynarodowego (rozdziały 1-5), polityka handlowa (rozdziały 6-7), integracja gospodarcza (rozdział 8), międzynarodowe przepływy czynników produkcji i usług (rozdział 9) oraz wykorzystanie teorii gier w ekonomii międzynarodowej (rozdział 10).

W zamyśle Autora publikacja ma stanowić nowatorskie połączenie podręcznika i zbioru zadań. Każdy rozdział składa się z dwóch części: zadań otwartych wraz z ich szczegółowymi rozwiązaniami oraz pytań testowych. Rozwiązania zadań otwartych zawierają wszystkie niezbędne obliczenia, rysunki (numer rysunku odpowiada numerowi zadania), komentarze, a w niektórych przypadkach także definicje wykorzystywanych w nich pojęć.

W drugiej części każdego rozdziału znajdują się natomiast pytania testowe jednokrotnego wyboru. Ich liczba równa jest liczbie zadań omawianych w danym rozdziale, ponieważ każde pytanie testowe dotyczy kwestii poruszanych w zadaniu otwartym, opatrzonym takim samym numerem jak odpowiadające mu pytanie z testu podsumowującego. W zakończeniu każdego rozdziału wskazano zaś poprawne odpowiedzi (bez szczegółowych rozwiązań), na podstawie których Czytelnik może ustalić, czy we właściwym stopniu przyswoił zagadnienie przywołane w danym zadaniu otwartym. Ponadto na końcu książki znajduje się test umożliwiający kompleksowe sprawdzenie wiedzy. Składa się on z 25 pytań dotyczących problematyki omawianej we wszystkich rozdziałach, a liczba poprawnych odpowiedzi w danym pytaniu wynosi od zera do czterech.

Wszystkie zadania mają charakter autorski, choć niektóre z nich są inspirowane fragmentami podręczników do ekonomii międzynarodowej lub artykułami naukowymi - zostały one opatrzone odpowiednimi przypisami bibliograficznymi. Ma stanowić to również wskazówkę dla Czytelnika poszukującego bardziej wyczerpujących komentarzy do wybranych zagadnień.

Zadania mają różny stopień trudności. Najtrudniejsze z nich oznaczone są dwoma gwiazdkami (**), zadania mniej skomplikowane zaś jedną gwiazdką (*). Mogą okazać się one przydatne na zaawansowanym kursie ekonomii międzynarodowej. Pozostałe zadania (bez dodatkowych oznaczeń) zostały natomiast opracowane z myślą o podstawowym cyklu wykładów. Ewentualne korekty błędów oraz uzupełnienia do zadań będą regularnie umieszczane na stronie internetowej http:// www.sgh.waw.pl/iem/ w zakładce "Publikacje".

Od Autora

1. Prosty model handlu

2. Modele Smitha i Ricarda

3. Model z niemobilnymi czynnikami produkcji

4. Model Heckschera-Ohlina

5. Modele handlu wewnątrzgałęziowego

6. Polityka handlowa w warunkach konkurencji doskonałej

7. Polityka handlowa w warunkach konkurencji niedoskonałej i monopolu

8. Integracja gospodarcza

9. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i usług

10. Wykorzystanie teorii gier w ekonomii międzynarodowej

Test końcowy
Spis rysunków
Bibliografia

202 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022