ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POLITYKA SĄSIEDZTWA UNII EUROPEJSKIEJ


BORKOWSKI J.P.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Unia Europejska - mimo wszystkich problemów - stanowi istotny punkt odniesienia dla wielu państw, również na obszarze znacznie przekraczającym geograficzne granice Europy. Dzieje się tak, ponieważ jest wyjątkowym przykładem trwałego pokojowego ułożenia stosunków pomiędzy dawnymi wrogami oraz sukcesu w zapewnianiu swoim obywatelom spokojnego i wygodnego życia. Wyposażenie Unii w kolejne instrumenty oddziaływania międzynarodowego wraz z jej pozycją w gospodarce światowej spowodowały, że rzuca ona "długi cień" na państwa sąsiednie.

Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytania: jak Unia Europejska chce kształtować swoje stosunki z państwami południowego i wschodniego sąsiedztwa, jak postrzega wspólne wyzwania, w jaki sposób chce wpływać na wydarzenia zachodzące u jej granic oraz na jakie przeszkody napotyka w realizacji swojej polityki, której ważnym elementem jest promowanie wartości europejskich.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Role międzynarodowe Unii Europejskiej
1.3. Instrumenty polityki zewnętrznej Unii Europejskiej

Rozdział 2. Sąsiedztwo jako źródło wyzwań dla Unii Europejskiej
2.1. Czynniki globalne
2.2. Bałkany
2.3. Morze Śródziemne
2.4. Europa Wschodnia

Rozdział 3. Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich
3.1. Geneza
3.2. Od uznania republik pojugosłowiańskich do porozumienia w Dayton
3.3. Unia Europejska wobec Macedonii
3.4. Unia Europejska wobec problemu Kosowa
3.5. Instrumenty polityki Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich
3.5.1. Proces stabilizacji i stowarzyszenia
3.5.2. Instrumenty EPBiO
3.5.3. Pomoc finansowa

Rozdział 4. Relacje Turcja - Unia Europejska
4.1. Wprowadzenie
4.2. Droga od stowarzyszenia do negocjacji akcesyjnych
4.3. Fundamentalne pytanie

Rozdział 5. Geneza, założenia i struktury Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego
5.1. Geneza
5.2. Deklaracja barcelońska - cele i założenia Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego
5.3. Struktury Partnerstwa

Rozdział 6. Sukcesy i porażki Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego
6.1. Stosunki umowne i dialog polityczny
6.2. Pomoc finansowa
6.3. Podstawy stabilności i rozwoju regionu

Rozdział 7. Unia Europejska wobec konfliktu bliskowschodniego i prób jego rozwiązania

Rozdział 8. Strategiczne partnerstwo Unia Europejska - Rosja

8.1. Geneza
8.2. Wizje i oczekiwania partnerów
8.3. Struktury współpracy
8.4. Problemy relacji Unia Europejska - Rosja
8.5. Wymiar północny

Rozdział 9. Europejska Polityka Sąsiedztwa - ENP
9.1. Geneza
9.2. Struktury ENP
9.3. Partnerstwo Wschodnie i Unia dla Śródziemnomorza

Rozdział 10. Unia Europejska wobec państw - byłych republik radzieckich
10.1. Wprowadzenie
10.2. Relacje Unia Europejska - Ukraina
10.3. Unia Europejska - Mołdowa: u progu zaangażowania
10.4. Unia Europejska a państwa Kaukazu Południowego

Zakończenie
Aneksy
Spis tabel
Bibliografia

248 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024