ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KONCEPCJA I NARZĘDZIA


KOWALCZYK A., NOGALSKI B.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 51.00 Twoja cena  48,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Koncepcja zarządzania wiedzą zaprezentowana w niniejszej książce wyrasta z badań i obserwacji najlepszych praktyk stosowanych przez liderów zarządzania wiedzą na świecie. To modelowe podejście zostało również pozytywnie zweryfikowane na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw w Polsce.   

W książce podjęto próbę zaprezentowania rozwiązania, które może posłużyć jako wzorzec zarządzania zasobem sukcesu, tj. wiedzą.

Wzorcem tym jest Koncepcja Zarządzania Wiedzą. Została ona dedykowana głównie tym przedsiębiorstwom, których produktem jest właśnie wiedza. Koncepcja Zarządzania Wiedzą daje obraz wytycznych koniecznych do zintegrowania działań przedsiębiorstwa w kierunku najlepszego wykorzystania wiedzy.

Polska kultura premiuje wysoki stopień indywidualizmu oraz improwizacji. Cechy te są niezwykle istotne w procesie tworzenia wiedzy. Same w sobie, nie dają jednak gwarancji sukcesu. Niekontrolowany i odpowiednio ukierunkowany indywidualizm, może prowadzić do anarchii, a improwizacja do organizacyjnego chaosu. Jako zadanie zarządzających polskimi przedsiębiorstwami, klaruje się ukierunkowanie dużego potencjału twórczego pracowników i menedżerów, tak aby przynieśli oni wyraźne korzyści w postaci nowych produktów i usług lub lepszych rozwiązań organizacyjnych. Bardzo pomocna w tym procesie może stać się opisana w książce Koncepcja Zarządzania Wiedzą.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Wiedza jako fundament skutecznego konkurowania

1.1. Era wiedzy
1.2. Pojęcie i rodzaje wiedzy
1.3. Wiedza jako zasób przedsiębiorstwa
1.4. Przewaga konkurencyjna oparta na wiedzy

Rozdział 2. Proces zarządzania wiedzą - ujęcie ogólne

2.1. Zarządzanie wiedzą na świecie i w Polsce
2.2. Inicjatywy związane z zarządzaniem wiedzą
   2.2.1. Główne trendy
   2.2.2. Podejście japońskie
   2.2.3. Podejście procesowe
   2.2.4. Podejście zasobowe
2.3. Modele zarządzania i pomiaru wiedzy
   2.3.1. Skandia Navigator
   2.3.2. Zrównoważona Karta Wyników
   2.3.3. Monitor Aktywów Niematerialnych (IAM)
   2.3.4. Modele IC-Index (Indeks Kapitału Intelektualnego) i HVA
   2.3.5. Broker Technologii
   2.3.6. Narzędzie Szacowania Zarządzania Wiedzą
2.4. Strategie przedsiębiorstw konsultingowych w zarządzaniu wiedzą
   2.4.1. Strategia kodyfikacji i personalizacji wiedzy
   2.4.2. Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach konsultingowych
2.5. Kultura, procesy, technologia i infrastruktura w zarządzaniu wiedzą
2.6. Mity i bariery w zarządzaniu wiedzą

Rozdział 3. Proces zarządzania wiedzą. Koncepcja i narzędzia realizacji

3.1. Przesłanki do budowy Koncepcji Zarządzania Wiedzą
3.2. Projekt struktury Koncepcji Zarządzania Wiedzą
3.3. Poziom Megaprocesowy i poziom Narzędziowy Koncepcji Zarządzania Wiedzą
   3.3.1. Pozyskiwanie i Rozwijanie
   3.3.2. Kodyfikacja
   3.3.3. Transfer
   3.3.4. Wykorzystanie
3.4. Poziom Strukturalny Koncepcji Zarządzania Wiedzą
   3.4.1. Projektowanie struktury organizacyjnej
   3.4.2. Zastosowanie rozwiązań informatycznych
   3.4.3. Pomiar i analiza procesu wiedzy
3.5. Poziom Integracyjny Koncepcji Zarządzania Wiedzą
   3.5.1. Zespoły wiedzy I.Nonaki i H.Takeuchi'ego
   3.5.2. Zespoły wiedzy T.Devenporta i L.Prusaka
   3.5.3. Zespoły wiedzy G.Probst'a, S.Raub'a i K.Romhardt'a
   3.5.4. Integrator wiedzy w Koncepcji Zarządzania Wiedzą               
   3.5.5. System motywacyjny i kształtowanie kultury organizacyjnej
3.6. Założenia końcowe Koncepcji Zarządzania Wiedzą               

Rozdział 4. Proces zarządzania wiedzą. Narzędzie diagnozujące

4.1. Proces badania i narzędzia badawcze
4.2. Struktura narzędzia Auditu Zarządzania Wiedzą
4.3. Zasady prowadzenia Auditu Zarządzania Wiedzą
4.4. Ocena działań przedsiębiorstwa na podstawie arkusza Auditu Zarządzania Wiedzą - sposób i przykład postępowania
4.5. Wymagania minimalne dla poszczególnych poziomów Koncepcji Zarządzania Wiedzą    

Rozdział 5. Proces zarządzania wiedzą. Weryfikacja poprawności Koncepcji i skuteczności narzędzia

5.1. Metodyka i obszar prowadzonych badań
5.2. Diagnoza procesu zarządzania wiedzą za pomocą Koncepcji
   5.2.1. Przywództwo i kształtowanie kultury wiedzy - poziom Integracyjny Koncepcji Zarządzanie Wiedzą
   5.2.2. Infrastruktura i zastosowane technologie - poziom Strukturalny Koncepcji Zarządzania Wiedzą
   5.2.3. Procesy Pozyskiwania i Rozwijania, Kodyfikacji, Transferu i Wykorzystania wiedzy - poziom Megaprocesowy Koncepcji Zarządzania Wiedzą
   5.2.4. Narzędzia stosowane w zarządzaniu wiedzą - poziom Narzędziowy Koncepcji Zarządzania Wiedzą
5.3. Podsumowanie wyników

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów


222 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024