ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZASADNICZA ZMIANA DROGĄ DO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA XXI WIEKU


KRAWIEC F.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 49.00 Twoja cena  46,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

"Autor w swojej książce stara się - na podstawie znakomitego połączenia znajomości teorii i doświadczenia akademickiego z wieloletnią praktyką gospodarczą na rynku amerykańskim - spojrzeć w nowoczesny, strategiczny sposób na proces zmian w przedsiębiorstwie. (...) W spojrzeniu tym mocno podkreśla fakt, że w procesie globalizującego się świata o pomyślności gospodarki, a zwłaszcza przedsiębiorstw, decyduje ich zdolność do zdobywania przewag konkurencyjnych, poprzez skutecznie, kompleksowe zarządzanie zmianą.

Książka (...) uświadamia źródła sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa głównie w procesie efektywnie przeprowadzonej zasadniczej zmiany. Podkreśla, w jakich elementach tego procesu tkwi jej siła, a gdzie występują ograniczenia, a także z czego one wynikają. Pokazuje, jak bogate jest spektrum problemów i zagadnień oraz ich współzależności (...) . (...) jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru (...).

(...) Książka posiada z jednej strony charakter monografii naukowej, z drugiej zaś w wielu fragmentach przekształca się w podręcznik, a może nawet w poradnik dla menedżerów. (...) powinna w szczególności zainteresować przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się zarządzaniem zwłaszcza tych, którzy mogą w tym obszarze znajdować inspirację do własnych poszukiwań badawczych. (...)". 
Z recenzji prof. dr hab. Bogdana Nogalskiego


Prof. dr hab. Franciszek Krawiec przez wiele lat pracował w Katedrze Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykłada zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem i planowanie oraz zarządzanie energetyką lokalną.


Spis treści:

Od autora

Wprowadzenie

Rozdział 1. Kryzys korporacyjnej koncepcji przedsiębiorstwa

1.1. Wstęp
1.2. Globalizacja gospodarki
1.3. Nowi ludzie i nowa konsumpcja
1.4. Arogancja korporacyjna
1.5. Personalizacja produktów i usług

Rozdział 2. Potrzeba zasadniczej zmiany koncepcji przedsiębiorstwa kapitalizmu menedżerskiego

2.1. Wstęp
2.2. Pojęcie zasadniczej zmiany
2.3. Ludzkie aspekty
2.4. Organizacyjne uwarunkowania

Rozdział 3. Modele zarządzania zasadniczą zmianą przedsiębiorstwa

3.1. Wstęp
3.2. Budowa modelu zasadniczej zmiany firmy
3.3. Modele zarządzania zasadniczą zmianą występujące w literaturze
3.4. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Osiem kroków Kottera w procesie budowy modelu gotowości firmy do zasadniczej zmiany

4.1. Wstęp
4.2. Tworzenie poczucia konieczności
4.3. Powoływanie zespołu sterującego
4.4. Budowa wizji, misji i celu zasadniczej zmiany oraz strategii jej realizacji
   4.4.1. Wprowadzenie
   4.4.2. Wizja firmy i proces jej tworzenia
   4.4.3. Strategia firmy
      4.4.3.1. Elementy strukturalne strategii
      4.4.3.2. Imperatyw wszechstronnej strategii
      4.4.3.3. Dynamiczny charakter strategii biznesowej
      4.4.3.4. Opis strategii kompleksowej zmiany
      4.4.3.5. Kilka uwag końcowych
4.5. Komunikowanie wizji
4.6. Przygotowywanie poparcia personelu
4.7. Osiąganie zysków krótkookresowych
4.8. Konsolidacja zysków krótkookresowych i podejmowanie inicjatyw dalszych zmian
4.9. Osadzanie nowego sposobu prowadzenia biznesu w kulturze przedsiębiorstwa

Rozdział 5. Przywództwo zasadniczej zmiany przedsiębiorstwa

5.1. Wstęp
5.2. Koncepcja przywództwa
5.3. Przywództwo wizjonerskie
5.4. Rola lidera

Rozdział 6. Implementacja zasadniczej zmiany przedsiębiorstwa - wskazania dla przedsiębiorcy

6.1. Wstęp
6.2. Zapewnij poparcie i zaangażowanie głównego personelu
6.3. Opracuj plan implementacji
6.4. Powołaj zespół zarządzający
6.5. Ciągle informuj o planie zasadniczej zmiany
6.6. Wspieraj plan implementacji poprzez konsekwentne zachowania i wiadomości
6.7. Buduj odpowiednie programy, systemy i struktury wspomagające
6.8. Podejmuj inicjatywy zapewniające pozytywne wyniki
6.9. Świętuj pomyślnie zakończenie zadań objętych harmonogramem

Rozdział 7. Wskazania na przyszłość

7.1. Wstęp
7.2. Przedsiębiorstwo XXI wieku
7.3. Strategie przedsiębiorstwa przyszłości
   7.3.1. Strategia firmy w erze Internetu
   7.3.2. Potrzeba efektywnych strategii przedsiębiorstwa przyszłości
7.4. Przywództwo przedsiębiorstwa przyszłości

Bibliografia

 


196 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024