ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. KONCEPCJE. METODY. STRATEGIE.


JANASZ K. JANASZ W. KOZIOŁ K. SZOPIK K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 59.00 Twoja cena  56,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja stanowi wnikliwe studium koncepcji zarządzania strategicznego: podstawowych zasad formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, metod analizy strategicznej oraz zagadnień niepewności i ryzyka w zarządzaniu strategicznym.

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami w zmieniającym się otoczeniu staje wobec wyzwań, jakie niesie przyszłość. Oznacza to konieczność ciągłego poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych, nowych technik i zachowań kierowniczych w praktyce; potrzebę stałego określania misji i strategii podmiotów, struktur, metod zarządzania i umiejętności budowy strategicznych odpowiedzi na warunki występujące w otoczeniu. Ta szeroka problematyka o kapitalnym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa została wyczerpująco przedstawiona w omawianej pracy.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcje zarządzania strategicznego Władysław Janasz

1.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania strategicznego
1.2. Zarządzanie strategiczne jako proces
1.3. Zasady zarządzania strategicznego
1.4. Informacja i wiedza w zarządzaniu

Rozdział 2. Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa Władysław Janasz

2.1. Istota strategii przedsiębiorstwa
2.2. Główne szkoły i nurty w zarządzaniu strategicznym
2.3. Etapy i procedury zarządzania strategicznego
2.4. Cele i zadania przedsiębiorstwa
2.5. Wizja strategiczna i misja przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa Władysław Janasz

3.1. Poziomy zarządzania strategicznego
3.2. Kryteria i rodzaje strategii
3.3. Strategie na poziomie przedsiębiorstwa
3.4. Strategie dziedzin gospodarowania
3.5. Strategie konkurencji a strategie marketingowe
3.6. Strategie funkcjonalne
3.7. Podstawowe strategie rozwojowe przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu strategicznym Krzysztof Janasz

4.1. Istota i znaczenie ryzyka w procesach gospodarczych
4.2. Ryzyko a niepewność
4.3. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
4.4. Metody pomiaru, kontroli i ograniczania ryzyka w zarządzaniu strategicznym

Rozdział 5. Analiza makrootoczenia Katarzyna Kozioł

5.1. Charakterystyka makrootoczenia przedsiębiorstwa
5.2. Metody analizy makrootoczenia
   5.2.1. Metody bezscenariuszowe
   5.2.2. Metody scenariuszowe

Rozdział 6. Analiza otoczenia konkurencyjnego Katarzyna Kozioł

6.1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu konkurencyjnym
6.2. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego

Rozdział 7. Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa Katarzyna Kozioł

7.1. Zasoby i kompetencje w organizacji
7.2. Metody analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa

Rozdział 8. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa Katarzyna Kozioł

8.1. Istota diagnozy strategicznej
8.2. Metody pozycjonowania strategicznego firmy w diagnozie strategicznej

Rozdział 9. Formułowanie strategii Katarzyna Kozioł

9.1. Podstawowe koncepcje i modele formułowania strategii przedsiębiorstwa
9.2. Determinanty budowy strategii

Rozdział 10. Implementacja strategii i kontrola strategiczna Katarzyna Kozioł

10.1. Implementacja strategii
10.2. Kontrola i kontrola strategiczna w organizacji
10.3. Kontroling strategiczny i operacyjny
10.3.1. Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii

Rozdział 11. Strategie na poziomie korporacji i przedsiębiorstw sektorowych Władysław Janasz

11.1. Strategie korporacji
11.2. Kontekst sektorowy
11.3. Zarys strategii sektora przemysłowego

Rozdział 12. Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Katarzyna Szopik

12.1. Istota i motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw
12.2. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
12.3. Pojęcie i formy globalizacji
12.4. Formułowanie strategii globalnej w przedsiębiorstwie

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

319 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024