ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE


CHOCHOWSKI A., KRAWIEC F.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 62.00 Twoja cena  58,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w energetyce. Autorzy skoncentrowali się na podstawowych zagadnieniach związanych z tym tematem.

W części pierwszej przedmiotem rozważań są: liberalizacja rynku energii elektrycznej, stan i kierunki transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, prognozowanie zapotrzebowania na energię, koncepcja i metody planowania rozwoju energetyki oraz problemy polskiego ciepłownictwa.

W części drugiej przedstawiono zagadnienia małej energetyki wodnej, energetyki wiatrowej i słonecznej, energii geotermicznej oraz biomasy energetycznej. Książka zawiera liczne przykłady, rysunki i tabele oraz spis obszernej literatury przedmiotu.


Spis treści:

Od autorów

Słowo wstępne
Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec

Część I. WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE

Wprowadzenie
Franciszek Krawiec

Rozdział 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej

Mieczysław Kwiatkowski
 

1.1. Liberalizacja sektora elektroenergetycznego

1.2. Zmiany strukturalne w sektorze elektroenergetycznym w wybranych krajach pozaeuropejskich

1.3. Liberalizacja sektora elektroenergetycznego w krajach Unii Europejskiej

1.4. Rynek energii elektrycznej w Polsce

Bibliografia

Rozdział 2. Stan i kierunki postępującej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego
Piotr Makaryk

Wstęp

2.1. Kierunki polskiej polityki energetycznej w latach 1990–2005

2.2. Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w polskim sektorze elektroenergetycznym w latach 2001–2005

2.3. Program działań restrukturyzacyjnych i przekształceń własnościowych w Polskim sektorze elektroenergetycznym po 2005 roku

2.4. Kontrowersje wokół kierunków zmian w polskim sektorze elektroenergetycznym

Bibliografia

Załącznik

Rozdział 3. Prognozowanie zapotrzebowania na energię
Stella Krawiec

Wstęp

3.1. Metody prognozowania zapotrzebowania na energię

3.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną przy zastosowaniu podejścia zintegrowanego

Bibliografia

Rozdział 4. Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki

Franciszek Krawiec
 

Wstęp

4.1. Tradycyjne planowanie rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego

4.2. Zintegrowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego

4.3. Proces zintegrowanego planowania rozwoju

4.4. Zarys nowych koncepcji planowania rozwoju

Bibliografia

Rozdział 5. Problemy polskiego ciepłownictwa – stan obecny i kierunki zmian
Piotr Jeżowski

Wstęp

5.1. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna: podstawowe zasoby

5.2. Rynek ciepła i wielkość sprzedaży

5.3. Formy organizacyjno-prawne jednostek ciepłowniczych i struktura własności

5.4. Kształtowanie i regulacja opłat taryfowych

5.5. Koszty działalności, przychody i sytuacja finansowa

5.6. Wyzwania ekonomiczne i ekologiczne a kierunki zmian

Zakończenie

Bibliografia

Część II. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENEGRGII

Wprowadzenie
Andrzej Chocholski

Rozdział 6. Mała energetyka wodna
Dariusz Czekalski

Wstęp

6.1. Zasoby energetyczne wód przepływowych w Polsce

6.2. Technologia

6.3. Generatory

6.4. Klasyfikacja małych elektrowni wodnych

6.5. Produktywność małych elektrowni wodnych

6.6. Zagadnienia ekonomiczne

6.7. Procedura postępowania przy budowie małych elektrowni wodnych

6.8. Zalety i wady małych elektrowni wodnych

6.9. Stan i perspektywy rozwoju energetyki wodnej

Rozdział 7. Energetyka wiatrowa
Andrzej Chochowski

7.1. Zasoby energetyczne wiatru

7.2. Technologie pozyskiwania energii wiatru

7.3. Potencjał i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Rozdział 8. Energetyka słoneczna
Andrzej Chochowski

8.1. Zasoby helioenergetyczne Polski

8.2. Pozyskiwanie energii słonecznej

8.3. Słoneczne systemy przygotowania ciepłej wody

8.4. Rynek kolektorów

8.5. Opłacalność wykorzystania słonecznych instalacji grzewczych

8.6. Ogniwa fotowoltaiczne

Rozdział 9. Energia geotermiczna
Dariusz Czekalski

9.1. Wykorzystanie energii niskiej entalpii

9.2. Wykorzystanie energii wysokiej entalpii

Rozdział 10. Biomasa w energetyce
Anna Grzybek

Wstęp

10.1. Uwarunkowania prawne wykorzystania biomasy w energetyce

10.2. Stan prawny w Polsce dotyczący energetycznego wykorzystania biomasy i produkcji biopaliw

10.3. Klasyfikacja biomasy a biopaliwa

10.4. Rośliny energetyczne

10.5. Przetwarzanie biomasy na nośniki energii

10.6. Technologie przygotowania biopaliw gazowych

10.7. Technologie przygotowania biopaliw płynnych

10.8. Pozyskanie energii

Bibliografia

Informacja o autorach

 


359 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024