ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

OBIEG I OCHRONA DOKUMENTÓW W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZP


BRAL W.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 58.00 Twoja cena  55,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce w przedstawionym systemie zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Ponadto zaprezentowano akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi, odniesiono się do podpisu elektronicznego i Infrastruktury Klucza Publicznego. Przedstawiono przykładowy obieg kilkunastu elektronicznych dokumentów biznesowych w systemie zarządzania dokumentami. Mogą one wspomagać modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, a użyte symbole gra?czne odpowiadają popularnym notacjom opisu procesów. Zaproponowane rozwiązania pozwalają koncentrować się na dozwolonych, a nie na zakazanych technologiach.

Autor projektował i wdrożył systemy ewidencji i rozliczania produkcji i usług, rachunek kosztów jakości, systemy budżetowania kosztów i przychodów oraz systemy ochrony danych zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestniczył w projekcie i wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9002, w którym pełnił funkcję audytora wewnętrznego.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zarządzanie jakością

1. Informacje ogólne

2. Wymagania dotyczące dokumentów i zapisów

3. Polityka jakości

4. Cele dotyczące jakości

5. Sprawozdanie z przeglądu

6. Dokumentowanie kosztów działań jakościowych

7. Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym

8. Użytkownicy

Rozdział 2. Ochrona środowiska

1. Informacje ogólne

2. Aspekty środowiskowe

3. Polityka środowiskowa

4. Cele, zadania i programy

5. Wymagania prawne

6. Klasyfikacja odpadów

7. Ewidencja odpadów

8. Ewidencja obrotu odpadami

9. Sprawozdania

10. Audyt wewnętrzny

11. Przegląd systemu

12. Użytkownicy

13. Zgodność dokumentacji z normą ISO 14001

Rozdział 3. Akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur

2. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

4. Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych

5. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r.
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

13. Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych

Rozdział 4. Elektroniczny obieg dokumentów

1. Informacje ogólne

2. Przetwarzanie dokumentu papierowego na elektroniczny

3. Aplikacje użytkowe

4. Systemy zarządzania dokumentami lub ich obiegiem

5. Repozytoria

6. Archiwizacja

7. Użytkownicy

Rozdział 5. Podpis elektroniczny i inne usługi

1. Informacje ogólne

2. Infrastruktura Klucza Publicznego

3. Podpis elektroniczny

4. Polityka certyfikacji

5. Inne usługi

6. Zastosowanie

Rozdział 6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

1. Informacje ogólne

2. Identyfikacja zagrożeń i podatności; określenie ryzyka

3. Polityka zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji

4. Sprawozdanie z przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

5. Zabezpieczenia fizyczne i środowiskowe

6. Polityka bezpieczeństwa sprzętu komputerowego

7. Systemy operacyjne

8. Dzienniki audytów

9. Kopie zapasowe

10. Polityka bezpieczeństwa systemu operacyjnego

11. Możliwości kontrolne urządzeń sieciowych

12. Polityka bezpieczeństwa urządzeń sieciowych

13. Możliwości kontrolne programów sieciowych

14. Polityka bezpieczeństwa sieci

15. Bazy danych

16. Polityka bezpieczeństwa bazy danych

17. Aplikacje

18. Polityka bezpieczeństwa aplikacji

19. Strategia zapewnienia ciągłości działania

20. Plany zapewnienia ciągłości działania

21. Zgdność z politykami bezpieczeństwa i standardami

Podsumowanie

240 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024