ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI


GRUDZEWSKI W.M. HEJDUK I.K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 101.00 Twoja cena  95,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej.

Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospodarczych i społecznych sprzyjających poprawie innowacyjności współczesnych gospodarek.

Autorzy omawiają przemiany w technice i technologii początku XXI wieku, kierunki zmian w systemach zarządzania oraz instrumenty polityki proinnowacyjnej państw i regionów. Na tak szeroko zarysowanym tle przedstawiają także problemy zarządzania nowoczesnymi technologiami w Polsce w kontekście poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez instrumenty wspierania innowacyjności, mechanizmy likwidacji barier rozwoju przedsiębiorstw high-technology w Polsce, instrumenty i narzędzia zarządzania technologiami w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W pracy omówiono także problemy ochrony własności intelektualnej, tworzenia kapitału intelektualnego, podano przykłady stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania i wiele innych niezbędnych we współczesnym świecie przesłanek zmian i innowacji.


Skrócony spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozwój technologii i jej wpływ na gospodarkę
Rozdział 2. Przemiany w technice i technologii na początku XXI wieku
Rozdział 3. Polityka proinnowacyjna państwa
Rozdział 4. Przewaga konkurencyjna i technologiczna
Rozdział 5. Przedsiębiorstwa konkurujące na wolnym rynku
Rozdział 6. System innowacyjności w budowie gospodarki opartej na wiedzy
Rozdział 7. Pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw
Rozdział 8. Bariery high-technology w Polsce
Rozdział 9. Projektowanie procesu usprawnień z wykorzystaniem systemu KAIZEN
Rozdział 10. Koncepcje nowych lub zmodernizowanych produktów
Rozdział 11. Sposoby i techniki kreowania strategii technologicznej w przedsiębiorstwie
Rozdział 12. Warianty pozyskiwania technologii
Rozdział 13. Modele sieciowe
Rozdział 14. Modelowanie sieci przedsięwzięć organizacyjno-technicznych
Rozdział 15. Optymalizacja terminu realizacji przedsięwzięcia według kryterium kosztów
Rozdział 16. Rozwój innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych
Rozdział 17. Kierunki zmian w systemach zarządzania
Rozdział 18. High-technology w Polsce (HT)
Rozdział 19. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej
Rozdział 20. Wybieganie w przyszłość
Rozdział 21. Produkty i usługi na poziomie high-technology
Rozdział 22. Strumienie przepływu technologii
Rozdział 23. Przedsiębiorstwa high-technology
Rozdział 24. Przedsiębiorstwo wobec zmiennych oczekiwań rynku
Rozdział 25. Zarządzanie relacjami klientów (CRM)
Rozdział 26. Projektowanie produktu
Rozdział 27. Analiza marketingowa nowych produktów i usług
Rozdział 28. Docenianie doświadczeń własnych i cudzych
Rozdział 29. Badania patentowe
Rozdział 30. Biznesplan
Rozdział 31. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć (projektów)

Zakończenie
Bibliografia


472 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024