ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
sortuj według tytułów: A-Z / Z-Aautorów: A-Z / Z-Adaty: od najstarszych / od najnowszych

książek: 1744, strona 8 z 175
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

BĄDŹ LIDERKĄ STRATEGIE PRZYWÓDCZE DLA KOBIET


LYNCH C. MORGAN A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2010, wydanie I

cena netto: 56.60 Twoja cena  53,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Autorki tej książki - po latach służby oficerskiej i pracy w charakterze konsultantek w cywilu - formułują podstawowe zasady, które pomogą każdej kobiecie zostać silną liderką. Zasady te przedstawiają w dziesięciu punktach: 1. Sama spełniaj... >>>

BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


MIŁOSZ M. - W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2011, wydanie I

cena netto: 108.89 Twoja cena  103,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W monografii przedstawiono teoretycznoprawna konstrukcje bezczynności organu administracji publicznej, w tym zakres występowania stanu bezczynności w postępowaniu administracyjnym, jego elementy konstrukcyjne oraz przesłanki warunkujące jego... >>>

BEZPAŃSTWOWOŚĆ W PRAWIE PUBLICZNYM


PUDZIANOWSKA D., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

cena netto: 166.80 Twoja cena  158,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpaństwowość w prawie publicznym W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości, m.in.: definicję tego pojęcia i administracyjnoprawny reżim regulujący problematykę bezpaństwowości... >>>

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH KOMENTARZ


KĄKOL C., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

cena netto: 167.65 Twoja cena  159,27 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo imprez masowych Komentarz Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następujących zagadnień: w jakich okolicznościach i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jakie prawa i obowi... >>>

BEZPIECZEŃSTWO RYNKU FINANSOWEGO W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ


JURKOWSKA-ZEIDLER A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2008, wydanie I

cena netto: 75.00 Twoja cena  71,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Monografia stanowi prawne ujęcie problematyki bezpieczeństwa rynku finansowego. Autorka przedstawia nowe wizję bezpieczeństwa rynku finansowego, którego normatywne ochronę zapewnia sieć bezpieczeństwa finansowego (Financial Safety Net). W wymiarze... >>>

BEZPRAWNOŚĆ JAKO ELEMENT PRZESTĘPNOŚCI CZYNU STUDIUM NA TEMAT STRUKT..


JĘDRZEJOWSKI ZB., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2009, wydanie I

cena netto: 90.00 Twoja cena  85,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Monografia jest studium na temat struktury przestępstwa i poszczególnych płaszczyzn przypisania przestępności czynu, w szczególności rozumienia bezprawności w prawie karnym. Autor analizuje relacje zachodzące między realizacją znamion czynu ... >>>

BEZSTRONNOŚĆ SĄDU I JEJ GWARANCJE W POLSKIM PROCESIE KARNYM


JASIŃSKI W., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2009, wydanie I

cena netto: 114.30 Twoja cena  108,59 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.09.2009 r. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronności sądu. Zadanie to podejmowane jest z jednej strony na podstawie analizy polskiego porządku prawnego oraz dorobku orzecznictwa i... >>>

BEZSTRONNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA WŁADZ PUBLICZNYCH W KONSTYTUCJI RP


BRZOZOWSKI W., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2010, wydanie I

cena netto: 118.00 Twoja cena  112,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prezentowana monografia zawiera obszerną analizę art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych,... >>>

BHP W BUDOWNICTWIE


KOŚCIUKIEWICZ K. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2010, wydanie I

cena netto: 56.60 Twoja cena  53,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stan prawny na 29.12.2009 r. W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników,... >>>

BIEGLI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM CYWILNYM I KARNYM PRAKTYCZNE OMÓWIENIE REGULACJI Z ORZECZNICTWEM


STUDZIŃSKA J. DZIERŻANOWSKA J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie II

cena netto: 178.89 Twoja cena  169,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym. Poza analizą teoretyczną... >>>

książek: 1744, strona 8 z 175
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021